Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Resultat från gymnasieskolans nationella prov i matematik 2, 3 och 4

Resultatrapport Kurs 2a

Våren2019

Våren 2016

Våren 2015

Våren 2014

Våren 2013

Resultatrapport hösten 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 **
Resultatrapport våren 2017, 2018 *

** Denna termin finns ingen statistisk sammanställning då antalet elevresultat och enkätsvar var få.
* Denna termin finns ingen statistisk sammanställning då antalet elevresultat och enkätsvar var få på grund av att många av skolorna använde ersättningsprovet.

Resultatrapport Kurs 2b

Våren 2019

Våren 2016

Hösten 2015

Våren 2015

Hösten 2014

Våren 2014

Hösten 2013

Våren 2013

Resultatrapport hösten 2016, 2017, 2018, 2019 **
Resultatrapport våren 2017, 2018 *

** Denna termin finns ingen statistisk sammanställning då antalet elevresultat och enkätsvar var få.
* Denna termin finns ingen statistisk sammanställning då antalet elevresultat och enkätsvar var få på grund av att många av skolorna använde ersättningsprovet.

Resultatrapport Kurs 2c

Hösten 2019

Våren 2019

Hösten 2018

Hösten 2017

Hösten 2016

Våren 2016

Hösten 2015

Våren 2015

Hösten 2014

Våren 2014

Hösten 2013

Våren 2013

Hösten 2012

Våren 2012

Resultatrapport våren 2017, 2018 *

* Denna termin finns ingen statistisk sammanställning då antalet elevresultat och enkätsvar var få på grund av att många av skolorna använde ersättningsprovet.

Resultatrapport Kurs 3b

Våren 2019

Våren 2018

Våren 2016

Våren 2015

Våren 2014

Våren 2013

Resultatrapport hösten 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019**
Resultatrapport våren 2017, 2018*

** Denna termin finns ingen statistisk sammanställning då antalet elevresultat och enkätsvar var få.
* Denna termin finns ingen statistisk sammanställning då antalet elevresultat och enkätsvar var få på grund av att många av skolorna använde ersättningsprovet.

Resultatrapport Kurs 3c

Hösten 2019

Våren 2019

Hösten 2018

Våren 2018

Hösten 2017

Hösten 2016

Våren 2016

Hösten 2015

Våren 2015

Hösten 2014

Våren 2014

Hösten 2013

Våren 2013

Hösten 2012


Resultatrapport våren 2017, 2018 *

* Denna termin finns ingen statistisk sammanställning då antalet elevresultat och enkätsvar var få på grund av att många av skolorna använde ersättningsprovet.

Resultatrapport Kurs 4

Hösten 2019

Våren 2019

Hösten 2018

Våren 2018

Hösten 2017

Hösten 2016

Våren 2016

Hösten 2015

Våren 2015

Hösten 2014

Våren 2014

Hösten 2013

Våren 2013

Resultatrapport våren 2017 *

* Denna termin finns ingen statistisk sammanställning då antalet elevresultat och enkätsvar var få på grund av att många av skolorna använde ersättningsprovet.

 

Resultatrapport med kommentarer från gymnasieskolans nationella prov i matematik 2, 3 och 4

Resultatrapport våren 2019

Resultatrapport våren 2018

Resultatrapport våren 2017

Resultatrapport våren 2016