Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Alexandra Lindén, internationell koordinator

Utbytesplatser för utresande studenter inom universitetsövergripande avtal och inom North2North-programmet.

Anna Sjöqvist, internationell koordinator

Programmet Erasmus+. Stipendier inom Erasmus+ för utbytesstudier och utlandspraktik.

Carina Johansson, samordnare, fakultet

International Housing Office (IHO), som erbjuder boende till utbytes- och avgiftsbetalande studenter.

Ejvår Falck, internationell koordinator

Ansvarig för International Housing Office (IHO) som erbjuder boende till utbytes- och avgiftsbetalande studenter.

Elisabeth Nyström, internationell koordinator

Ansöknings- och antagningsprocessen för inresande utbytesstudenter.

Helena Gradin, internationell koordinator

Biträdande enhetschef. Övergripande internationaliseringsfrågor. Arbetar 20 % som internationell samordnare för Lärarhögskolan.

Helena Löfstrand, internationell koordinator

Utbytesplatser för utresande studenter inom universitetsövergripande avtal. Ansöknings- och antagningsprocessen för inresande utbytesstudenter.

Ingrid Stoor, internationell koordinator

Utbytesplatser för utresande studenter inom universitetsövergripande avtal. Erasmusstipendier för lärar- och personalutbyte. Ansöknings- och antagningsprocessen för inresande utbytesstudenter.

Jenny Ahlinder Hagberg, internationell koordinator

Programmet Erasmus+. Projektledare för Mirai. Övergripande internationaliseringsfrågor. Erasmusstipendier för lärar- och personalutbyte.

Jessica Bergström Grahn, kommunikatör

Jag jobbar med internationella alumnrelationer.

John Molander, marknadsförare

Marknadsföring- och rekryteringsaktiviteter för presumtiva internationella studenter. Ingår i arbetsgruppen Recruitment and Retention.

Maja Gagner, koordinator

Administratör för Buddyprogrammet, Intern internationalisering och relationer.

Monika Larsson, internationell koordinator

Linnaeus-Palme-programmet, Nordplus-programmet och Minor Field Studies.

Per Nilsson, internationell strateg

Svensk styrelseledamot Nordiska centret Kina samt Nordiska centret Indien. Projektledare för South Africa - Sweden University Forum. Ledamot av SUHF:s expertgrupp för internationalisering.