Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Medarbetare

Vår ambition är att internrevisionen ska ha högt förtroende i organisationen. Precis som all statlig verksamhet ska internrevisionen bedrivas kostnadseffektivt och med hög kvalitet.

Internrevisionens arbete ska präglas av:

  • Ödmjukhet: Internrevisionens medarbetare har insikt om svårigheten att revidera komplexa offentliga organisationer och har respekt och förståelse för internrevisionens respektive ledningens olika roller
  • Noggrannhet: Internrevisionens medarbetare strävar efter ordning och reda i revisionsprocessen, i hantering av dokumentation etc. Revisionsrapporter ska vara väl underbyggda.
  • Integritet: Internrevisionens medarbetare värnar internrevisionens oberoende.

Anställda medarbetare