Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Internrevisionen

Syftet med internrevisionen är att vara ett stöd för universitetsstyrelsen och ledningen i arbetet med att utveckla en ändamålsenlig styrning och kontroll så att universitetet med rimlig säkerhet lever upp till krav i myndighetsförordningen (2007:515).

Anställda medarbetare