Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 18 maj 2021)

printicon

Internrevisionen

Syftet med internrevisionen är att genom granskning och rådgivning stödja universitetsstyrelsen och ledningen att bedriva en så bra verksamhet som möjligt. Internrevisionen är direkt underställd universitetsstyrelsen och arbetar oberoende.

Medarbetare
Medarbetare

Vår ambition är att internrevisionen ska ha högt förtroende i organisationen. Precis som all statlig verksamhe...

Uppdrag
Uppdrag

Internrevisionen är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen som är internrevisionens uppdragsgiva...

Revisionsplan
Revisionsplan

Universitetsstyrelsen fastställer årligen, efter förslag från internrevisionschefen, en revisionsplan. Den sen...

Granskningar och årsrapporter
Granskningar och årsrapporter

Revisionsgranskningar genomförs med olika metoder, exempelvis genom intervjuer, dokumentstudier och enkäter. R...