"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Internrevisionen

Bild: Ulrika Bergfors

Internrevisionens uppdrag är att genom granskning och rådgivning bidra till att universitetet bedriver en så bra verksamhet som möjligt. Internrevisionen är direkt underställd universitetsstyrelsen och arbetar oberoende.

Medarbetare

Vår ambition är att internrevisionen ska ha högt förtroende i organisationen. Precis som all statlig verksamhe...

Uppdrag

Internrevisionen är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen som är internrevisionens uppdragsgiva...

Revisionsplan

Universitetsstyrelsen fastställer årligen, efter förslag från internrevisionschefen, en revisionsplan. Den sen...

Revisionsrapporter

Revisionsprojekt genomförs med olika metoder, exempelvis genom intervjuer, dokumentstudier och enkäter. Result...