Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Internrevisionen

Syftet med internrevisionen är att genom granskning och rådgivning stödja universitetsstyrelsen och ledningen att bedriva en så bra verksamhet som möjligt. Internrevisionen är direkt underställd universitetsstyrelsen och arbetar oberoende.

Medarbetare

Vår ambition är att internrevisionen ska ha högt förtroende i organisationen. Precis som all statlig verksamhe...

Uppdrag

Internrevisionen är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen som är internrevisionens uppdragsgiva...

Revisionsplan

Universitetsstyrelsen fastställer årligen, efter förslag från internrevisionschefen, en revisionsplan. Den sen...

Granskningar och årsrapporter

Revisionsgranskningar genomförs med olika metoder, exempelvis genom intervjuer, dokumentstudier och enkäter. R...