"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Postdoktor i Integrativ neurofysiologi – med fokus på mätning av hjärnaktivitet i djurmodeller av Parkinsons sjukdom

Vi söker en kandidat för ett postdoktorstipendium till Gruppen för Integrativ neurofysiologi, vid Institutionen för medicinsk och translationell biologi. Stipendietiden är heltid under två år med tillträde 1 april eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 8 maj 2024.

Projektbeskrivning

Vår forskning syftar till att klargöra hur olika delar av nervsystemet samverkar för att hjälpa oss välja och utföra beteenden som är till gagn för oss. I synnerhet är vi intresseradade av hur hjärnbarken och basala ganglierna samverkar i selektion och kontroll av motoriska handlingar, under normalfysiologiska förhållanden liksom hos personer som har drabbats av Parkinsons sjukdom. Vår forskning utförs tvärvetenskapligt vilket återspeglas i forskargruppens sammansättning med skiftande akademisk bakgrund, t.ex. medicin, fysik/ingenjörsämnen, biologi etc.

(ex. urval av publikationer: PMIDs: 33036974; 25447740; 34936519; 23175810; 19299613; 12840761).

Det specifika projektet har som fokus att kartlägga patofysiologiska aktivitetsmönster i de corticostriatal kretsarna som ligger till grund för olika symptom associerade med Parkinsons sjukdom och levodopa-inducerad dyskinesi.

Den planerade forskningen involverar användning av en rad avancerade tekniker för optisk, kemisk och elektrisk manipulation av neurofysiologiska processer in vivo, i kombination med elektrofysiologiska mätningar från hundratals kroniskt implanterade mikroelektroder i fritt rörliga djur.

Den sökande förväntas självständigt samordna och genomföra den planerade forskningen och vara delaktig i experimentell design liksom i den efterföljande dataanalysen. Vårt labb har en lång tradition av lagarbete varför den postdoktorala medarbetaren förväntas delta både självständigt och som en del av den gemensamma forskargruppen.

Kvalifikationer

Behörig till stipendium som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ett ämne som är relevant för projektet, som t.ex. medicin, fysik, ingenjörsvetenskaper, biologi eller angränsande fält. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då antagnings beslutet fattas.

En god förståelse av motorsystemens organisation och experimentella färdigheter i in vivo-fysiologi krävs tillsammans med goda färdigheter i talad och skriven vetenskaplig engelska.

Meriterande

Tidigare erfarenhet av in vivo neurofysiologi i vakna djur, med optiska tekniker och/eller mikroelektrodregistreringar betraktas som en extra merit. Tidigare erfarenhet av analyser av elektrofysiologiska data anses också vara extra meriterande.

Eftersom postdoktor utgör en meritering för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Mer information om gruppens forskning finns att läsa på vår websida: www.umu.se/en/staff/per-petersson

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad
  • CV
  • Publikationslista
  • Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
  • Kontaktinformation till två referenspersoner

Skicka din ansökan som pdf, märkt med diarienummer FS 2.1.6-310-24 både i dokumentet och i mejlets ämnesrad, till medel@diarie.umu.se. Din ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Sista ansökningsdag är 6 maj 2024.

Välkommen med din ansökan!

 

Senast uppdaterad: 2024-04-17