"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Postdoktorstipendium (2 år) i optisk frekvenskamsspektroskopi

Institutionen för fysik erbjuder ett postdoktorsstipendium inom bredbandig högupplöst mellaninfraröd spektroskopi av molekyler av betydelse för astrofysik. Stipendiet omfattar två år med tillträde 1 januari 2025, eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning

Infraröd absorption och emissionsspektra uppmätt med teleskop på jorden och i rymden bär information om sammansättningen av miljöer som heta exoplanetära atmosfärer och kallt interstellärt medium. För att tolka dessa spektra behövs noggranna och kompletta modeller av de observerade molekylspektra. Dessa modeller måste i sin tur verifieras genom exakta laboratoriemätningar. Emellertid är experimentella data otillräckligt noggranna för många molekyler i den mellaninfraröda våglängdregionen. I Optical Frequency Comb Spectroscopy Group (www.umucombs.org) använder vi Fourier-transformationsspektrometrar baserade på frekvenskammar för att mäta molekylära spektra med upplösning och frekvensnoggrannhet som i hög grad ersätter prestandan hos konventionella Fourier-transform-infraröda (FTIR)-spektrometrar. Vi erbjuder nu ett postdoktoralt stipendium inom projektet som syftar till högupplöst mellaninfraröd spektroskopi av molekyler av betydelse inom astrofysik, för vilka experimentella data saknas eller är otillräckligt noggranna. Vi har nyligen tillhandahållit linjelistor över metan och formaldehyd i 8 µm våglängdintervallet, som beskrivs i J. Quant. Spectr. Radiat. Transf. 306, 108646 (2023) samt J. Quant. Spectr. Radiat. Transf. 312, 108782 (2024). Syften med projektet är att integrera en ny frekvenskam, som täcker intervallet 6,5 – 10 µm, med Fourier-transformspektrometern, och att mäta och analysera spektra av kolväten som etan, eten och metanol. Vi samarbetar med världsledande teoretiker inom området för att inkludera vår data i de globala modellerna av molekylerna. Vår grupp erbjuder en dynamisk, kreativ, ambitiös och internationell miljö, med många externa samarbeten och med möjligheter att presentera din forskning på internationella möten och konferenser.

Projektet är på två år. Stipendiet finansieras av Kempestiftelsen med 350 000 SEK per år. Stipendiet är skattefritt.

Kvalifikationer

För att vara behörig som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då beslut om stipendiatmottagare fattas. För att vara aktuell som postdoktorsstipendiat bör främst den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Mycket goda kunskaper i kommunikation på engelska är ett krav. Du ska ha en omfattande erfarenhet av precisionsspektroskopi samt utveckling av laserbaserade spektroskopiska system. Erfarenhet av att bedriva självständig forskning samt att publicera artiklar i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter är en klar merit. Du är social, engagerad, ansvarsfull och brinner för att utvecklas, både som individuell forskare och som medlem av en forskargrupp. Du ska därför ha god förmåga att fungera både i grupp och individuellt.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Ett följebrev med en motivering till varför du söker samt en beskrivning av dina kvalifikationer, dina forsknings- och undervisningserfarenheter samt dina erfarenheter inom det område som anges i projektbeskrivningen ovan (max en sida)
  • En beskrivning av hur du skulle angripa projektet och ett förslag till forskningsplan som visar hur din kompetens kan knytas till det föreslagna projektet (max en sida),
  • En meritförteckning (CV) med publikationslista,
  • Styrkta kopior på relevanta examensbevis,
  • Kopia av doktorsavhandlingen och relevanta publikationer,
  • Kontaktuppgifter till två eller tre referenspersoner,
  • Andra dokument som du vill åberopa.

Skicka din ansökan som pdf, märkt med diarienummer FS 2.1.6-807-24 både i dokumentet och i mejlets ämnesrad, till medel@diarie.umu.se. Din ansökan kan skrivas på svenska eller engelska (föresträdesvis). Sista ansökningsdag är 20 maj 2024.

Ytterligare information

För mer information, kontakta professor Aleksandra Foltynowicz Matyba, aleksandra.foltynowicz@umu.se.

Vi ser fram emot din ansökan!

Senast uppdaterad: 2024-04-17