"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

AI som stöd för beslut i vardag och arbete

tis
22
feb
Tid Tisdag 22 februari, 2022 kl. 13:00 - 15:00
Plats Digitalt via Zoom

Välkommen till en tematräff om utmaningar och möjligheter från olika perspektiv inom området AI och Hälsa. Syftet med träffen är att skapa förutsättningar för dialog och samverkan som kan leda till intressanta idéer och forsknings- och utvecklingsprojekt. 


Vad och för vem?

Det är ett tillfälle för forskare, kliniker eller bolag som verkar inom eller är intresserade av området AI och Hälsa. För dig som vill finns även möjligheter att jobba vidare mot samverkansprojekt inom området. Vi vänder oss framförallt till intressenter i Västerbotten och Norrbotten.

Träffen hålls på svenska.

Program

13.00-13.10 Introduktion av SOLH-projektet
Mats Falck, projektledare SOLH, Innovationskontoret, Umeå universitet

13.10-13.25 Beslutsstöd i vardag och arbete 
Helena Lindgren, Professor vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet 

13.25-13.40 AI som resursplaneringsverktyg i hälso- och sjukvård 
Sara Lundstén, IVA – Anestesisjuksköterska, Förvaltningsledare verksamhet, Region Västerbotten

13.40-13.50 Paus

13.50-14.05 AI:s betydelse vid beslutsfattande 
Lars Öbrand, universitetslektor vid Institutionen för informatik, Umeå universitet

14.05-14.20 Kompetenscentrum för tillämpad AI inom klinisk forskning och utveckling
Nina Sundström, docent och forskningsledare vid MT-FoU, Region Västerbotten

14.20-14.30 Frågor och sammanfattande kommentarer 

14.30-15.00 Bolla projektidéer 
Diskutera möjliga projektidéer för framtida samverkansprojekt i mindre grupper 

 

Anmälan

Anmäl dig via formulär.

Sista anmälningsdag är den 21 februari.

Kontakt

anna.moren@umuholding.se

 

Arrangörer

Träffen görs i samarbete med  Projektet SOLH (Support Office for Life Science & Health),  ECHAlliance  
 
Parter i SOLH-projektet är Innovationskontoret på Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå universitet Holding AB samt Luleå tekniska universitet. 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Västerbotten och Umeå kommun medfinansierar SOLH.  

Mer om European Connected Health Alliance

European Connected Health Alliance är ett globalt nätverk med mer än 750 medlemsorganisationer. Vi i Norra Sverige bygger nu en regional nod inom området uppkopplad hälsa. En del som nätverket kan bidra med för regionen, är att skapa förutsättningar för internationellt nätverksbyggande för viktiga utvecklingsfrågor. En annan är att genom fokuserad samverkan få mer medel för forskning och utveckling. För de kommande 7 åren finns exempelvis en budget inom forsknings och utvecklingsprogrammet Horisont Europa på 95,5 miljarder € avsatt. 

Evenemangstyp: Seminarium