"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Ansvarsfull AI och Corona

fre
28
jan
Tid Fredag 28 januari, 2022 kl. 12:15 - 13:00
Plats Online via Zoom

AI har spelat en viktig roll under corona-krisen. AI-tillämpningar har bidragit till att förstå virusets struktur, till sökandet efter ett vaccin och till behandling av COVID-19. Som i alla kriser tenderade vi dock också att snabbare vända oss till "invasiv" teknik och att "blunda" när det gäller grundläggande rättigheter, etiska värden och till och med effektivitet. Mottot var ofta: ingen skada, inget fel. Tyvärr är detta annorlunda när det gäller artificiell intelligens. Om den inte hjälper, kan den mycket väl skada.

Vi har sett falska motsägelser som att vi måste välja mellan etik eller hälsa, mellan grundläggande rättigheter eller öppnandet av ekonomin. Och man har ofta trott att en invasiv teknik som är skadlig kommer att avvecklas efter krisen. I verkligheten är detta ofta inte fallet, och risken för att skapa oönskade prejudikat för framtiden finns fortfarande.
Trots krisens brådskande karaktär var och är det viktigt att AI utvecklas och används på ett ansvarsfullt sätt. Robusthet, effektivitet, öppenhet och förklarbarhet, men också grundläggande rättigheter, integration och etik är avgörande för att se till att AI faktiskt bidrar till att hantera Corona-krisen utan att skada samhället på vägen dit.
Därför startade ALLAI mitt under pandemin projektet "Responsible AI & Corona" för att systematiskt utvärdera AI-tillämpningar som används eller undersöks för att hantera Corona-krisen och för att utforma AI-strategier för denna och framtida pandemier. Med de etiska riktlinjerna för pålitlig AI som grund gjordes flera bedömningar av "medicinsk AI" (t.ex. AI för läkemedels- och vaccinutveckling) och "samhällelig AI" (t.ex. ansiktsmaskdetektering och algoritmisk klassificering).

Under #FrAIday den 28 janauari kommer Catelijne Muller att presentera resultaten av ett antal av dessa bedömningar och projektet i allmänhet. Föreläsningen hålls på engelska och är öppen för alla. Anmäl dig via hemsidan.

#frAIday stöds av Rådet för Artificell Intelligens och Autonoma System vid Umeå universitet, RAI, och EU-projektet HumaneAI-net.

Evenemangstyp: Föreläsning

Catelijne Muller, ordförande i ALLAI och expert inom Artificial Intelligence och lagstiftning, etik och samhälle.