Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

#frAIday

Allt du vill veta om artificiell intelligens.

Välkommen till en föreläsningsserie om artificiell intelligens där forskare från Umeå universitet och internationellt hyllade experter delar sina rön. Att delta i #frAiday är din möjlighet att dela din erfarenheter och kunskaper inom artificiell intelligens, men också att lära dig mer om fältet, diskutera ett brett spektrum av perspektiv och träffa nya intressanta människor.

Tid: Fredagar, 12:15 – 13:00
Plats: Via Zoom, samt vid vissa tillfällen Hybrid via Zoom, i Seminarierummet (A216 i MIT-huset). Vill du vara med på plats, kom ihåg att anmäla ditt intresse senast onsdagen samma vecka. #frAIday är öppet för alla som är intresserade. Presentationerna hålls på engelska.

Samarbetspartners

Föreläsningsserien #frAIday stöds av Rådet för Artificell Intelligens och Autonoma System vid Umeå universitet, RAI, och EU-projektet HumaneAI-net.  

 

Föreläsningar #frAIday

26 november, (Hybrid via Zoom)
Modellera framväxten av våldsbejakande extremistiska små grupper 

Mijke van den Hurk, Doktorand Utrecht University, Utrecht, Nederländerna; Holländsk nationell polis, holländsk, Nederländerna.

  

 

Om föreläsningen

Organisationen av våldsbejakande extremistgrupper blev mycket mer framträdande, med bildandet av oberoende celler som opererade på egen hand. Utredande myndigheter måste ha förståelse för detta fenomen för att kunna ingripa effektivt. Vi byggde en modell där den dynamiska processen med våldsbejakande extremistisk smågruppsutveckling kan studeras. Den är baserad på den allmänna processen för grupputveckling, där olika gruppfaser kan erhållas.

Denna föreläsningen äger rum i Seminarierummet, A216 i MIT-huset, Umeå universitet, och via Zoom.  

3 december
AI4Heritage: Sverige som fallstudie

Anna Foka är chef för Centrum för digital humaniora vid Uppsala universitet och docent i digital humaniora. Annas hittillsvarande forskningsresultat fokuserar på digitalt kulturarv, arvsdata och informationsvetenskap mer generellt, dess klassificering, representation och stödjande metoder, verktyg och stödjande infrastrukturer

 

Om föreläsningen

Detta föredrag undersöker de utmaningar och möjligheter som uppstår med implementering av AI-metoder och verktyg när de tillämpas inom svenska kulturarvsinstitutioner. Tidigare forskning har visat att materialitet, strategisk planering och social delaktighet var nyckelmål i kulturarvsförvaltningen och att tekniken inte förblir neutral i kunskapsproduktionsprocessen. Denna förstudie nyanserar de möjligheter och utmaningar som uppstår för implementering inom kulturarvsinstitutioner. Fokus ligger på tre svenska kulturarvsinstitutioner, var och en av dem representerar olika organisatoriska ramar, samtidigt som de delar en liknande syn på AI-verktyg och metoder. Först diskuterar jag en toppmodern utredning om arvsinstitutioner och artificiell intelligens metoder och verktyg. Jag fortsätter sedan med en beskrivning av nuvarande fallstudier. Via 1) semistrukturerade intervjuer med arvsproffs, 2) kulturarvsinstitutionens webbkommunikation och 3) interna digitaliseringsprotokoll och digitaliseringsstrategier ger jag en helhetsanalys av både professionella och organisatoriska processer gällande implementering av AI-metoder och verktyg. I slutändan visar denna studie att AI-implementering lyfter fram både möjligheter och ojämn kraftdynamik mellan professionella perspektiv, institutionella mål och teknisk innovation.

10 december, (Hybrid via Zoom)
Intelligent hållbarhet: Retande antropogena effekter på skogar

Francisco X Aguilar, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) institution för skogsekonomi och mottagare av Resources for the Futures Gilbert White och Joseph Fisher Fellowships. Han är en associerad redaktör för miljö, utveckling och hållbarhet, och Public Library of Sciences; och har tjänstgjort i flera ledarroller inklusive som ledare för FN:s ekonomiska kommission för Europa - Team of Specialists on Wood Energy.

Om föreläsningen

Allt fler data om naturresurser kommer att vara avgörande för att stödja hållbar förvaltning. Det är absolut nödvändigt att använda sig av bästa tillgängliga data, och de mest exakta analysmetoderna, för att urskilja effekterna av antropogena ingrepp på naturresurser såsom skogar. Från strikt bevarande till aktiv förvaltning förändras skogarna i komplexa miljöer som påverkas av naturliga och antropogena faktorer. Här diskuterar jag användningen av data som genererats från tusentals skogsinventeringar på fältnivå för att bedöma om en ny bioenergiindustri som skaffar träfibrer påverkar kollager i den sydöstra USA-regionen. Jag använder den här analysen för att betona att mer och bättre data i sig inte är tillräckliga för att bedöma hållbarhet, men korrekta analytiska modeller är grundläggande för att korrekt utvärdera effekter och vissa oundvikliga avvägningar mellan förvaltning och bevarande. AI kommer att vara ett nödvändigt verktyg för att vägleda hållbar skogsförvaltning och minska potentiella fördomar som introduceras av forskare, experter och kommunikatörer.

Denna föreläsningen hålls i Seminarierummet, A216 i MIT-huset, Umeå universitet, samt via Zoom. Anmäl dig via mejl om du vill vara med på plats.

17 december, (Hybrid via Zoom)
RAIN ansvarsfullt AI-ramverk

Mattias Brännström, Forskningsingenjör vid Institutionen för datavetenskap.

 

 

 

 

 

 

Om föreläsningen

Många policyer, standarder och förordningar om artificiell intelligens (AI) har presenterats eller är på gång. Ett vanligt problem i dessa är att de ofta är för abstrakta, för specifika eller båda samtidigt för att kunna tillämpas på verkliga projekt. Frågorna och riskerna relaterade till de olika teknologierna under AI-paraplyet är mycket kontextberoende och det är svårt att hitta någon speciell abstraktionsnivå att närma sig dem på. I det här föredraget beskriver jag en kontextmedveten struktur som på ett sätt som liknar Value Sensitive Design överbryggar gapet mellan högnivåvärden och handlingsbara krav och explicita designelement, men som också ger sätt att bedöma efterlevnaden av dessa krav. Jag beskriver hur detta tillvägagångssätt kan ta en positiv roll i AI-utvecklare-upphandlare-regulator-ekosystemet och några riktningar för vidare forskning och utveckling. En demo av en implementering av ovanstående, RAIN, utvecklad av Responsible AI-gruppen vid Umeå universitet presenteras också.

Denna föreläsningen hålls i Seminarierummet, A216 i MIT-huset, Umeå universitet, samt via Zoom. Anmäl dig via mejl om du vill vara med på plats.

frAIday registreringsformulär

Registrera dig för att delta på #frAIday's seminarier! Vi skickar dig en Zoom-länk innan seminariet. Notera att du inte behöver registrera dig för varje enskild föreläsning.

Universitetet är en offentlig myndighet. Meddelanden som du skickar här lagras i enlighet med svensk lag. Läs mer på umu.se/sv/gdpr om hur vi behandlar personuppgifter.

För mer information, vänligen kontakta

Tatyana Sarayeva
Samordnare av WASP-HS och forskargruppen Responsible Artificial Intelligence.
E-mail: tatyana.sarayeva@umu.se

Christian Kammler 
Doktorand, institutionen för datavetenskap
E-mail: christian.kammler@umu.se

Tidigare föreläsningar

Nedan tidigare föreläsningar, varav vissa är möjliga att se via umuplay. Önskar du att få presentationen som pdf, vänligen hör av dig till kommunikatörerna Victoria Skeidsvoll och Petra Wester.

Höst 2021

"Traditionell maskininlärningsmusik"
Bob L. T. Sturm, docent i datavetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige.
Se presentationen här

"Förklarbar AI (XAI): Vem är den avsedd för?"
Kary Främling, professor i datavetenskap, med inriktning på dataanalys och maskininlärning och chef för teamet för förklarabar AI (XAI) vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet.
Se presentationen här

"Skapa en kultur med ansvarsfull AI"
Linda Leopold, Head of Responsible AI & Data at H&M Group

 "Ai för alla?"
Pieter Verdegem, Docent, Westminister School of Media and Communication. Se presentationen här

"Pågår det ett ett kallt A-krig?"
Joanna Bryson, Professor i etik och teknik, Hertie School of Governance. Se presentationen här

"Regelbaserad semantisk modellering"
Anna Jonsson, senior forskningsingenjör vid Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet. Se presentationen här

"Mot en feministisk, relationell, uppfattning om artificiell intelligens"
Virginia Dignum, professor i social och etisk AI och Wallenberg chair i Responsible Artificial Intelligence. Programdirektör för WASP-HS (Humanities and Society). 

"AI, opacitet och personlig autonomi"
Bram Vassen, Postdoktor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier. Se presentationen här

"Civilsamhällets kampanj för att förbjuda biometrisk övervakning"
Daniel Leufer, Europe Policy Analyst på Access Nows kontor i Bryssel. Se presentationen här

"Bortom AI-solutionism: Mot ett mångdisciplinärt perspektiv på artificiell intelligens i samhället"
Simon Lindgren, professor i sociologi vid Umeå universitet och föreståndare för DIGSUM. Se presentationen här

 

Våren 2021

"Empirisk modellinlärning"
Michela Milano är professor, institutionen för datavetenskap och teknik, University of Bologna. Se presentationen här

"Det virtuella labbet: AI och möjliga turistsamarbeten",
Jilian Student, postdoctor, Environmental Policy Group, Wageningen University och redaktör, Journal of Integrative Environmental Sciences.

 

"AI bakom reklamen"
Johanna Björklund, lektor i datavetenskap vid Umeå Universitet. Se presentationen här

"Människor är inte binära"
Hanna Devinney, doktorand vid institutionen för datavetenskap och Umeå centrum för Genusstudier (UCGS). 

"En boxologi av designmönster för system som lär sig och resonerar",
Frank van Harmelen, professor i Knowledge Representation and Reasoning vid institutionen för datavetenskap, Vrije Universiteit Amsterdam. Se presentationen här

"Ett Bayesiansk tillvägagångssätt för att lära sig normer i system med flera agenter" 
Stephen Cranefield, professor vid institution för informationsvetenskap, University of Otago, New Zealand. Se presentationen här

"Covid-Town: en integrerad ekonomisk-epidemiologisk agentbaserad modell" 
Patrick Mellacher, doktorand vid institutionen för ekonomi, Graz universitet, Österrike. Se presentationen här

"Algoritm-rekommendationer och AI: Youtube och meme-kulturen"
Gavin Feller, postdoktor vid Humlab, Umeå universitet. Se presentationen här

"Reaktiv planering - En bioinspirerad AI-metod för val av robothandling"
Rob Wortham, är en lektor i robotik och autonoma system, studierektor, MSc Robotics & Autonomous Systems, avdelningen för elektronik och elektroteknik, University of Bath, Storbritannien. Se presentationen här

"Resonemang och beslutsfattande - från människa till maskin" 
Thimoteus Kampik, doktorand vid institutionen för datavetenskap. Se presentationen här

AI-förbättrad kunskapsskörd
Lili Jiang, universitetslektor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Se presentationen här

"Bygga ett kompetent, socialt och interaktivt AI"
Rui Prada, universitetslektor vid institutionen för datavetenskap vid Instituto Superior Técnico, University of Lisbon.

"Mer kraftfulla och autonoma agenter"
Kalle Grill, docent och universitetslektor i filosofi vid institutionen för idé och samhällsstudier, Umeå universitet. 

I sökandet efter förklarbar AI: En differentierad strategi enligt EU-lagstiftningen",
Martin Ebers, universitetslektor i juridik, University of Tartu och Humboldt University of Berlin.

"30 år på jakt efter AI med fokus på människan"
Helena Lindgren, professor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet

"Interaktionsdesign och relationen till autonoma system"
Kristina Höök, professor i interaktionsdesign vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. 

"Från Plato till Yoda, om att utbilda ansvarsfulla AI-designers i fältarbete"
Loîs Vanhée, forskare vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. 

"Lögner, bedrägeri och beräkningar"
Hans Ditmarsch, senior researcher, CNRS, The French National Research Organisation. 

"Fyra nivåer av förklarbar AI och dess konsekvenser för patienterna"
Erik Camparo, doktorand vid institutionen för datavetenskap. 

"Dataintegritet – aktuell forskning på Umeå universitet"
Vicenc Torra, professor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet.

"AI-implementering i bolag - de bra, dåliga och udda exemplen"
Salla Franzen, Chief Data Scientist, SEB. 

"Prototyper för social simulering"
Maarten Jensen, doktorand vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. 

"För människocentrerad och tillförlitlig utveckling av AI"
Juan Carlos Nieves, universitetslektor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. 

"Beslutsfattande i en kontext"
Frank Dignum, professor vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

"Ramverk och riktlinjer för AI"
Andreas Theodorou, postdoktor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. 

"Agent-modeller i Unity – om att nå utanför akademin"
Cezara Pastrav, forskningsingenjör vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. 

"Jag och AI – användarmedverkan vid design"
Karin Danielsson, universitetslektor vid institutionen för informatik, Umeå universitet. 

"Att sätta normer i ett sammanhang" 
René Mellema, doktorand vid institutionen för datavetenskap.