Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

#frAIday

Allt du vill veta om artificiell intelligens.

Välkommen till en föreläsningsserie om artificiell intelligens där forskare från Umeå universitet och internationellt hyllade experter delar sina rön.

Att delta i #frAiday är din möjlighet att dela din erfarenheter och kunskaper inom artificiell intelligens, men också att lära dig mer om fältet, diskutera ett brett spektrum av perspektiv och träffa nya intressanta människor.

Tid: Fredagar, 12:15 – 13:00
Plats: Via Zoom, på grund av nya restriktioner kring Covid-19. frAIday är öppet för alla som är intresserade. Presentationerna hålls på engelska. 

Samarbetspartners

Föreläsningsserien stöds av Rådet för Artificell Intelligens och Autonoma System vid Umeå universitet, RAI, och EU-projektet HumaneAI-net.  

 

Föreläsningar #frAIday

24 september 
Mot en feministisk, relationell, uppfattning om artificiell intelligens

Virginia Dignum är professor i social och etisk AI vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet och Wallenberg chair i Responsible Artificial Intelligence samt Programdirektör för WASP-HS (Humanities and Society).

 

 

 

Om föreläsningen

I ett tidigt forskningsskede vill jag väcka ett förslag om att konstruera en kritik av AI med hjälp av argument från feministisk epistemologi och från relationsfilosofier som Ubuntu, vilket kommer att utmana de grundläggande individualistiska principerna för AI. Detta kommer att flytta nuvarande fokuset från det rationella till det sociala –  i huvudsak ifrågasätta hur AI används, vem som använder och drar nytta av det, vilken kunskap det bygger på, hur det relaterar till maktstrukturer och hur AI kan användas som en positiv kraft för förändring och inkludering. Denna nya, relationella hållning till AI tar också upp kollektivistiska idéer och det kontinuerliga sambandet mellan förändring och beslut. Det erkänner att utvecklingen och användningen av AI inte bara handlar om optimering av prestanda utan också om att bidra positivt till samhällets och individuella välbefinnande, i linje med samhällsvärden och mänskliga rättigheter.

1 oktober 
Regelbaserad semantisk modellering

Anna Jonsson, första forskningsingenjör vid institutionen för datavetenskap, forskar om hur formella språk (såsom programmeringsspråk) kan användas för att modellera naturligt språk. 

 

 Om föreläsningen

När man modellerar ett naturligt språk finns det redan ett antal fördefinierade (men inte nödvändigtvis statiska) regler för hur man använder det språket, till exempel dess grammatik. Deep learning-metoder har visat sig vara framgångsrika när de tillämpas på olika språkmodelleringsuppgifter. Samtidigt ger djupinlärning oss resultatproducerande svarta lådor utan möjlighet att ge ett resonemang för vart och ett av resultaten. Regelbaserade språkmodeller är transparenta genom att vi antingen kan mata ut den regelsekvens som används som en del av resultatet eller tillämpa reglerna bakåt för att förklara resultatet. De har också fördelen att de kan använda information som redan är tillgänglig för oss. I detta föredrag tittar vi särskilt på semantisk modellering och utforskar några av utmaningarna i regelbaserad semantisk modellering.

Tidigare föreläsningar

Se samtliga

Tidigare föreläsningar

Se alla tidigare föreläsningar här och ladda ner presentationerna nedan:

"Bortom AI-solutionism: Mot ett mångdisciplinärt perspektiv på artificiell intelligens i samhället"
Simon Lindgren, professor i sociologi vid Umeå universitet och föreståndare för DIGSUM. Ladda ner presentationen här

"30 år på jakt efter AI med fokus på människan"
Helena Lindgren, professor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet

"Från Plato till Yoda, om att utbilda ansvarsfulla AI-designers i fältarbete"
Loîs Vanhée, forskare vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. 
Ta del av presentationen "From Plato to Yoda" här

"Lögner, bedrägeri och beräkningar"
Hans Ditmarsch, senior researcher, CNRS, The French National Research Organisation. Ladda ner presentationen "Lies, deception and computations" här.

"Fyra nivåer av förklarbar AI och dess konsekvenser för patienterna"
Erik Camparo, doktorand vid institutionen för datavetenskap. Ladda ner presentationen här 

"Dataintegritet – aktuell forskning på Umeå universitet"
Vicenc Torra, professor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Ladda ner presentationen här.

"AI-implementering i bolag - de bra, dåliga och udda exemplen"
Salla Franzen, Chief Data Scientist, SEB. Ladda ner presentationen "AI in financial services" här.

"Prototyper för social simulering"
Maarten Jensen, doktorand vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Ladda ner presentation här. 

"För människocentrerad och tillförlitlig utveckling av AI"
Juan Carlos Nieves, universitetslektor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Ladda ner presentationen här. 

"Beslutsfattande i en kontext"
Frank Dignum, professor vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet. Ladda ner presentationen "Deliberation in context" här. 

"Ramverk och riktlinjer för AI"
Andreas Theodorou, postdoktor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Ladda ner presentationen här

"Agent-modeller i Unity – om att nå utanför akademin"
Cezara Pastrav, forskningsingenjör vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Ladda ner presentationen här.

"Jag och AI – användarmedverkan vid design"
Karin Danielsson, universitetslektor vid institutionen för informatik, Umeå universitet. Ladda ner presentationen här.

"Att sätta normer i ett sammanhang" 
René Mellema, doktorand vid institutionen för datavetenskap. Ladda ner presentationen här.

"Människor är inte binära"
Hanna Devinney, doktorand vid institutionen för datavetenskap och Umeå centrum för Genusstudier (UCGS). Ladda ner presentationen här

"En boxologi av designmönster för system som lär sig och resonerar", Frank van Harmelen, professor i Knowledge Representation and Reasoning vid institutionen för datavetenskap, Vrije Universiteit Amsterdam. Ladda ner presentationen här

"Ett Bayesiansk tillvägagångssätt för att lära sig normer i system med flera agenter" 
Stephen Cranefield, professor vid institution för informationsvetenskap, University of Otago, New Zealand. Här kan du ladda ner presentationen.

"Covid-Town: en integrerad ekonomisk-epidemiologisk agentbaserad modell" Patrick Mellacher, doktorand vid institutionen för ekonomi, Graz universitet, Österrike. Ladda ner presentationen här

"Algoritm-rekommendationer och AI: Youtube och meme-kulturen"
Gavin Feller, postdoktor vid Humlab, Umeå universitet. Ladda ner presentationen här. 

"Mer kraftfulla och autonoma agenter", Kalle Grill, docent och universitetslektor i filosofi vid institutionen för idé och samhällsstudier, Umeå universitet. Ladda ner presentationen här.

"Resonemang och beslutsfattande - från människa till maskin" 
Thimoteus Kampik, doktorand vid institutionen för datavetenskap. Ladda ner presentationen här.

"Interaktionsdesign och relationen till autonoma system"
Kristina Höök, professor i interaktionsdesign vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Ladda ner presentationen här.

AI-förbättrad kunskapsskörd
Lili Jiang, universitetslektor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Ladda ner presentationen här.

"Bygga ett kompetent, socialt och interaktivt AI"
 Rui Prada, universitetslektor vid institutionen för datavetenskap vid Instituto Superior Técnico, University of Lisbon. Se bilderna här. 

I sökandet efter förklarbar AI: En differentierad strategi enligt EU-lagstiftningen", Martin Ebers, universitetslektor i juridik, University of Tartu och Humboldt University of Berlin. Ladda ner presentationen här.

"Det virtuella labbet: AI och möjliga turistsamarbeten", Jilian Student, postdoctor, Environmental Policy Group, Wageningen University och redaktör, Journal of Integrative Environmental Sciences. Ladda ner presentationen här. 

För mer information, vänligen kontakta

Tatyana Sarayeva
Samordnare av WASP-HS och forskargruppen Responsible Artificial Intelligence.
E-mail: tatyana.sarayeva@umu.se

Christian Kammler 
Doktorand, institutionen för datavetenskap
E-mail: christian.kammler@umu.se

frAIday registreringsformulär

Registrera dig för att delta på #frAIday's seminarier! Vi skickar dig en Zoom-länk innan seminariet. Notera att du inte behöver registrera dig för varje enskild föreläsning.

Universitetet är en offentlig myndighet. Meddelanden som du skickar här lagras i enlighet med svensk lag. Läs mer på umu.se/sv/gdpr om hur vi behandlar personuppgifter.