"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att bygga en robust samarbetskultur - Thomas Jordan

tis
27
apr
Tid Tisdag 27 april, 2021 kl. 13:00 - 16:30
Plats Zoom

Alla arbetsplatser har en konfliktpotential, det vill säga olika typer av teman där man kan förvänta sig att det kan uppstå meningsskiljaktigheter och frustration.

Organisationen och de som arbetar i den bör ha förmågan att på ett konstruktivt sätt hantera dessa teman.

Vilka förutsättningar finns för att skapa en robust samarbetskultur i en högskolemiljö?

Hur skapa stöd för tidig och konstruktiv problemlösning?

Hur utveckla beredskap för att kunna leda in situationer som skulle kunna utvecklas till konflikter i så konstruktiva banor som möjligt?

Teman som behandlas under dagen är

  • högskolans särskilda förutsättningar
  • konflikters natur och drivkrafter
  • översikt av teman med konfliktpotential
  • metodik för systematiskt arbetsmiljöarbete med inriktning på organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Strategier för att bygga en robust samarbetskultur, där potentiella konflikter kan förebyggas eller fångas upp tidigt. Fem områden för kapacitetsbyggande behandlas: forum för problemlösning, ledarskap, medarbetarskap, kultur och organisation.
  • Erfarenheter från Göteborgs universitet av etableringen av en konfliktvägledarfunktion för anställda vid universitetet.

Föreläsare: Thomas Jordan är docent och lektor i arbetsvetenskap vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, samt fortbildare i eget företag.

Thomas Jordan har forskat om konflikter, samarbete och vuxenutveckling sedan mitten av 90-talet och bl.a. hållit utbildningar om konflikthantering vid mer än tio universitet och högskolor i Sverige.

Han är författare resp. medförfattare till tre läroböcker om konflikthantering och strategier för att bygga robusta samarbetskulturer och en omfattande webbplats om arbetsplatskonflikter: socav.gu.se/ arbetsplatskonflikt.

Målgrupp: Prefekter och chefer, områdeschefer. HR-stödet på alla nivåer.

Anmälan: Görs via anmälningsformuläret. Sista anmälningsdag är 22 april.

Länk till den digitala föreläsningen: Möte i Zoom

Om HR-dagarna: Denna föreläsning ingår i HR-dagarna som genomförs i digital form under vårterminen 2021. Läs mer på Aurora: HR-dagarna online våren 2021

Arrangör: Personalenheten
Evenemangstyp: Workshop