Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personalenheten

Personalenheten ansvarar för att samordna och utveckla Umeå universitets arbetsgivarpolitiska arbete och att säkerställa myndighetens arbetsgivaransvar.

Personalenhetens övergripande målsättning är att Umeå universitet ska vara en attraktiv arbetsplats för nuvarande och blivande medarbetare. Vi arbetar strategiskt för att utveckla samtliga områden inom personalområdet och ansvarar för att se över universitetsgemensamma styrdokument, processer och systemstöd.

Personalchef är Lars Nordlander

Så är vi organiserade

Personalenheten är organiserad i fem olika områden med ansvar för olika personalfrågor samt en ledningsgrupp. Läs mer om vad respektive område ansvarar för och vilka som är kontaktpersoner.
Kompetensförsörjning och ledarutveckling

Inom området ryms rekrytering, introduktion, kompetens- och karriärutveckling samt ledarutveckling.

Löneadministration

Vi hanterar löneutbetalningar och ger konsultativt stöd kring villkorsavtal och skatter.

Arbetsmiljö, hälsa och lika villkor

Vi stödjer universitetsledningen och chefer i det systematiska arbetsmiljö- och likavillkorsarbetet.

Arbetsgivarfrågor – arbetsrätt, förhandling och omställning

Vårt arbete ska bidra till att Umeå universitet uppfattas som en attraktiv arbetsplats.

HR-stöd till förvaltning och gemensamma funktioner

Vi stödjer chefer i alla HR-frågor och handlägger ärenden i förvaltningens samverkansgrupp.

Kontakta oss

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen hanterar övergripande personalfrågor och arbetar aktivt för att förbättra verksamheten.

Personal

Här hittar du en lista på alla anställda vid Personalenheten.