"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personalenheten

Personalenheten ansvarar för att samordna och utveckla Umeå universitets arbetsgivarpolitiska arbete och att säkerställa myndighetens arbetsgivaransvar. Personalenhetens övergripande mål är att Umeå universitet ska vara en attraktiv arbetsplats för nuvarande och blivande medarbetare. Vi arbetar strategiskt för att utveckla samtliga områden inom personalområdet och ansvarar för att universitetsgemensamma styrdokument, processer och systemstöd inom HR-området.

För att se kontaktuppgifter till samtliga anställda se vår personallista.

Personalchef är Lars Nordlander

Kontakta oss om du har frågor om:

 • Löneadministration
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Lika villkor
 • Hälsa
 • Rehabilitering
 • Strategisk kompetensförsörjning
 • Nationell och internationell rekrytering
 • Introduktionsutbildning för nyanställda
 • Ledarskap och ledarskapsutbildning
 • Kompetens- och karriärutveckling
 • Arbetsrätt
 • Avtals- och löneförhandling
 • Omställning och företrädesrätt

Så är vi organiserade

Personalenheten är organiserad i fem olika områden med ansvar för olika personalfrågor samt en ledningsgrupp. Läs mer om vad respektive område ansvarar för och vilka som är kontaktpersoner.
Kompetensförsörjning och ledarutveckling

Inom området ryms rekrytering, introduktion, kompetens- och karriärutveckling samt ledarutveckling.

Löneadministration

Vi hanterar löneutbetalningar och ger konsultativt stöd kring villkorsavtal och skatter.

Arbetsmiljö, hälsa och lika villkor

Vi stödjer universitetsledningen och chefer i det systematiska arbetsmiljö- och likavillkorsarbetet.

Arbetsgivarfrågor – arbetsrätt, förhandling och omställning

Vårt arbete ska bidra till att Umeå universitet uppfattas som en attraktiv arbetsplats.

HR-stöd till förvaltning och gemensamma funktioner

Vi stödjer chefer i alla HR-frågor och handlägger ärenden i förvaltningens samverkansgrupp.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen hanterar övergripande personalfrågor och arbetar aktivt för att förbättra verksamheten.