Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon

Personalenheten

Personalenheten ansvarar för att samordna och utveckla Umeå universitets arbetsgivarpolitiska arbete och att säkerställa myndighetens arbetsgivaransvar.

Vår övergripande målsättning är att Umeå universitet ska vara en attraktiv arbetsplats för nuvarande och blivande medarbetare samt att vi inom vårt ansvarsområde bidrar till Umeå universitets strävan att uppnå excellens inom såväl utbildning som forskning. Vid Personalenheten driver vi utveckling inom ett flertal områden. Vi ansvarar även för att utveckla universitetsgemensamma styrdokument, processer och systemstöd.

Personalchef är Lars Nordlander.

Så är vi organiserade

Läs mer om vad våra olika områden ansvarar för och hitta en kontaktperson.
Löneadministration
Löneadministration

Vi hanterar löneutbetalningar och ger konsultativt stöd kring villkorsavtal och skatter.

HR-stöd till förvaltning och gemensamma funktioner
HR-stöd till förvaltning och gemensamma funktioner

Vi stödjer chefer i alla HR-frågor och handlägger ärenden i förvaltningens samverkansgrupp.

Arbetsgivarfrågor – arbetsrätt, förhandling och omställning
Arbetsgivarfrågor – arbetsrätt, förhandling och omställning

Vårt arbete ska bidra till att Umeå universitet uppfattas som en attraktiv arbetsplats.

Arbetsmiljö, hälsa och lika villkor
Arbetsmiljö, hälsa och lika villkor

Vi stödjer universitetsledningen och chefer i det systematiska arbetsmiljö- och likavillkorsarbetet.

Kompetensförsörjning och ledarutveckling
Kompetensförsörjning och ledarutveckling

Inom området ryms rekrytering, introduktion, kompetens- och karriärutveckling samt ledarutveckling.

Kontakta oss

Ledningsgruppen
Ledningsgruppen

Ledningsgruppen hanterar övergripande personalfrågor och arbetar aktivt för att förbättra verksamheten.

Personal
Personal

Här hittar du en lista på alla anställda vid Personalenheten.