Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personalenheten

Vi ansvarar för att samordna och utveckla Umeå universitets arbetsgivarpolitiska arbete och att säkerställa myndighetens arbetsgivaransvar.

Vi är ett övergripande strategiskt och operativt stöd i HR-frågor till ledning och chefer och vi ansvarar för universitetets löneadministration. Vi ansvarar också för att informera och utbilda chefer, medarbetare, personalfunktioner och arbetsmiljöombud i frågor som rör HR-området.

Utöver det arbetsgivarpolitiska ansvaret har Personalenheten även ett ansvar för utbildning och samverkan med studenter i frågor kring lika villkor och psykosocial arbetsmiljö. Enheten är systemägare för universitetets HR-system.

Personalchef är Lars Nordlander och biträdande personalchef är Ann-Christin Edlund.

Personal

Anställda medarbetare

Britta Lundgren, seniorkonsult

Jag är professor i etnologi sedan 1999. Jag arbetar med forskningsprojekt som på olika sätt rör etnologins och humanioras plats i samhälle och vetenskap. Under perioden 2016-2018 är jag ledamot i Vetenskapsrådets styrelse.

Caroline Henrysson, utvecklingskonsult

Som utvecklingskonsult arbetar jag inom kompetensförörjning och är därmed systemansvarig för universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Förutom detta är jag central samordnare inom lika villkor.

Eva-Marie Åslin, lönespecialist

Lönespecialist för hela Humanistiska Fakulteten samt Socialt Arbete, Statsvetenskap, UB och ARCUM.

Johanna Köpsen, utvecklingskonsult

Som utvecklingskonsult vid personalenheten arbetar jag främst med omställning och som samordnare för lokala utvecklingsfonden (LUF).

Lars Nordlander, chef, personal

Personalchef vid Umeå universitet sedan januari 2016. Tidigare prefekt vid institutionen för socialt arbete. Disputerade 2006 med avhandlingen "Socialarbetares kunskapsanvändning i praktiken".

Matts Björklund, utvecklingskonsult

Jag är leg. psykolog och arbetar med chefs- och ledarutveckling. En del är Umeå universitets Chefs- och Ledarutvecklingsprogram (UCL), en annan är karriärstöd till forskare (ReaL-programmet).

Mikaela Hammarstedt, utvecklingskonsult

Arbetar som samordnare inom området lika villkor samt som HR-stöd till några av universitetsförvaltningens chefer.

Rosita Nilsson, utvecklingskonsult

Stöd vid rekrytering och mottagande av internationella medarbetare, t.ex uppehållstillstånd, försäkringar och introduktionsprogrammet.

Sofia Sjögren, lönespecialist (tjänstledig)
Susanne Sundqvist, utvecklingskonsult

Arbetar främst med lönebildningsfrågor såsom lönerevision, förhandlingar lokala löneavtal, lönekartläggning, utbildning, rådgivning, befattningar, bestakoder.

Ulla Nordlinder, utvecklingsledare

I min roll som utvecklingsledare på personalenheten arbetar jag främst med organisations- och verksamhetsutveckling.