Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Autonoma system, polisen och rättsstatliga principer

tis
25
maj
Tid Tisdag 25 maj, 2021 kl. 13:00 - 14:00
Plats Zoom

I ljuset av tekniska framsteg på området artificiell intelligens överlåts alltmer avancerade funktioner åt algoritmer och autonoma system som självgående kan utföra funktioner utan mänsklig inblandning. Allt fler uppgifter automatiseras inom statliga myndigheter och en internationell utblick visar att polisiär verksamhet inte är ett undantag.

På området gränskontroll har en virtuell gränspolis utrustad med lögndetektor testats inom ramen för ett EU-finansierat forskningsprojekt. Inom områdena ordningsupprätthållande och gränsbevakning utvecklas autonoma vapensystem som självgående kan utöva våld med begränsad mänsklig inblandning – teknologier som tidigare enbart förknippats med det militära. I USA används så kallad predictive policing, en metod där algoritmer och stora datamängder används för att förutse potentiell kriminell aktivitet. Polisiär användning av automatiska ansiktsigenkänningssystem är utbredd i Europa och används som ett nytt verktyg i brottsutredningsarbete, även i Sverige.

Dessa olika tillämpningar av ny teknik är exempel på system som mer eller mindre självgående kan utföra olika funktioner, så kallade autonoma system. Ökad autonomi kan innebära fördelar ur bland annat effektivitets- och precisionssynpunkt. Samtidigt innebär mer autonomi mindre mänsklig inblandning. Avsaknaden av mänsklig inblandning är förenat med risker kopplat till efterlevnaden av rättsstatliga principer och mänskliga rättigheter, bland annat i form av bristande förutsebarhet, transparens och rättssäkerhet.

Under det här seminariet kommer Amanda Musco Eklund, Juridiska institutionen, att berätta om sitt forskningsprojekt som handlar om att analysera rättsliga förutsättningar för polisiär användning av autonoma system utifrån rättsstatliga principer. Projektets övergripande syfte är att:

  • på en principiell nivå undersöka vilka utmaningar som ökad autonomi innebär för grundläggande rättsstatliga principer,
  • analysera vilka krav och begränsningar dessa principer innebär för polisens användning av autonoma system, och att
  • föreslå hur utmaningar kan mötas.

Amanda Musco Eklund har tidigare skrivit om autonoma vapensystem i en militär kontext för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), samt om EU:s yttre gränsbevakning i relation till mänskliga rättigheter. Projektet är i planeringsfasen, så professionsnära respons från polislärare vore väldigt uppskattat.

Zoom-länk till seminariet skickas med mejl när du anmält dig (nedan).

Om seminarieserien

Enheten för polisutbildnings seminarieserie är öppen för alla forskare och andra med intresse för polisforskning.

Se fler kommande seminarier i serien

Evenemangstyp: Seminarium
Personalbild Amanda Musco Eklund
Talare
Amanda Musco Eklund
Doktorand
Läs om Amanda Musco Eklund
Kontaktperson
Lina Holm
Läs om Lina Holm
Anmäl dig här

Anmälan

Här kan du kan anmäla dig till evenemanget.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).