"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Automatiserad gränskontroll och rättsstatliga principer

tis
25
maj
Tid Tisdag 25 maj, 2021 kl. 13:00 - 14:00
Plats Zoom

I ljuset av tekniska framsteg på området artificiell intelligens överlåts alltmer avancerade funktioner åt algoritmer och autonoma system som självständigt kan utföra funktioner utan mänsklig inblandning. Allt fler polisiära uppgifter automatiseras och en europeisk utblick visar att polisiär verksamhet vid gränskontroll inte är ett undantag.

Inom ramen för ett EU-finansierat forskningsprojekt har en virtuell gränspolis i form av en avatar utrustad med lögndetektor testats. Inom kort förväntas EU:s automatiserade IT-system Etias vara i bruk som med hjälp av algoritmer använder information från flera olika databaser för att automatiskt profilera inresande resenärer och bedöma vilka som utgör en säkerhetsrisk.  I Sverige har polisen nyligen påbörjat testverksamhet med automatisk ansiktsigenkänning vid den yttre gränskontrollen på Skavsta flygplats.

Dessa olika tillämpningar av ny teknik är exempel på system som mer eller mindre självständigt kan utföra olika funktioner, så kallade autonoma system. Ökad autonomi kan innebära fördelar ur bland annat effektivitets- och precisionssynpunkt. Samtidigt innebär mer autonomi mindre mänsklig inblandning. Avsaknaden av mänsklig inblandning är förenat med risker kopplat till efterlevnaden av rättsstatliga principer och mänskliga rättigheter, bland annat i form av bristande förutsebarhet, transparens och rättssäkerhet.

Under det här seminariet kommer Amanda Musco Eklund, Juridiska institutionen, att berätta om sitt forskningsprojekt som analyserar de rättsstatliga förutsättningarna för implementering och användning av autonoma system vid kontroll av EU:s yttre gränser, både utifrån det EU-rättsliga regelverket samt hur det inverkar på den svenska gränskontrollslagstiftningen.

Amanda Musco Eklund har tidigare skrivit om autonoma vapensystem i en militär kontext för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), samt om EU:s yttre gränsbevakning i relation till mänskliga rättigheter. Projektet är i planeringsfasen, så professionsnära respons från polislärare vore väldigt uppskattat.

Zoom-länk till seminariet skickas med mejl när du anmält dig (nedan).

Om seminarieserien

Enheten för polisutbildnings seminarieserie är öppen för alla forskare och andra med intresse för polisforskning.

Se fler kommande seminarier i serien

Arrangör:
Evenemangstyp: Seminarium
Talare
Amanda Musco Eklund
Övrig/annan befattning, doktorand (tjänstledig)
Läs om Amanda Musco Eklund
Anmäl dig här

Anmälan

Här kan du kan anmäla dig till evenemanget.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Kontaktformuläret ska ej användas för känslig eller personlig information (känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter). Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).