"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Amanda Musco Eklund

Forskar om EU:s yttre gränskontroll, automatiserade system och rättsstatliga principer. 

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Doktorand (tjänstledig) vid Juridiska institutionen
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Enheten för polisiärt arbete

Jag forskar och undervisar huvudsaklingen inom konstitutionell rätt, EU-rätt, folkrätt och migrationsrätt, särskilt om frågor kopplade till mänskliga rättigheter, rättsstatliga principer, gränskontroll och ny teknologi. 

I min avhandling analyserar jag rättsstatliga förutsättningar för automatiserad kontroll av EU:s yttre gränser. Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka de rättsstatliga förutsättningarna för implementering och användning av autonoma system vid kontroll av EU:s yttre gränser, samt att föreslå hur rättsstatliga utmaningar kan mötas.

Jag är särskilt intresserad av hur rättsliga krav på mänsklig kontroll och inblandning kan användas som en skyddsåtgärd vid användning av autonoma system, och avser att inom ramen för avhandlingen utveckla en rättslig teori om "meningsfull mänsklig kontroll" som rättsteoretiskt analysverktyg vid användning autonoma system.

Undervisar i mänskliga rättigheter, konstitutionell rätt, folkrätt och migrationsrätt på bl.a. jurist- och polisprogrammet.