Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 5 maj 2021)

printicon
Personalbild Amanda Musco Eklund

Amanda Musco Eklund

Forskar om polisiär användning av autonoma system och rättsstatliga principer. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Juridiska institutionen
Plats

Jag forskar och undervisar huvudsaklingen inom konstitutionell rätt och folkrätt, särskilt om frågor kopplade till mänskliga rättigheter, rättsstatliga principer och ny teknologi. 

I min avhandling analyserar jag rättsliga förutsättningar för polisiär användning av autonoma system utifrån rättsstatliga principer och mänskliga rättigheter. Jag gör nedslag i olika situationer där polisen använder, eller kan komma att använda, autonoma system för att därefter diskutera problematiken på en övergripande nivå. Exempelsituationerna som analyseras inkluderar bl.a. gränskontroll och gränsövervakning, användning av autonoma vapensystem och ansiktsigenkänningssystem.

Avhandlingens övergripande syfte är att på en principiell nivå undersöka vilka utmaningar ökad autonomi innebär för grundläggande rättsstatliga principer, analysera vilka krav och begränsningar dessa principer innebär för polisens användning av autonoma system, samt att föreslå hur utmaningar kan mötas.

Jag är särskild intresserad hur begreppet "meningsfull mänsklig kontroll" kan utvecklas och användas i analyser av autonoma system. 

Undervisar i mänskliga rättigheter, konstitutionell rätt och folkrätt på bl.a. jurist- och polisprogrammet.