"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lunchföreläsning: Den globala utmaningen – klarar vi de planetära gränserna?

tor
14
feb
Tid Torsdag 14 februari, 2019 kl. 12:15 - 12:45
Plats Hörsal D, Samhällsvetarhuset

Stig-Olof Holm är universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och har en lång karriär inom bland annat skogsrelaterade frågor. Föreläsningen kommer att inleda med människans kraftiga påverkan på planeten jorden, samt de grundläggande bakomliggande orsakerna till denna påverkan. Olika möjligheter att undvika kollaps av ekosfärens funktioner kommer att diskuteras där fokuset läggs på det uppenbara - att hejda tillväxten. Exempel kommer ges på möjliga åtgärder på global, nationell och personlig nivå.

Stig-Olof Holm inleder en föreläsningsserie om klimathotet i samarbete med Klimatstudenterna Umeå och Umeå Universitet. Fyra lunchföreläsningarresulterar i ett tvärvetenskapligt panelsamtal den 26 februari där klimathotet diskuteras utifrån de medverkande forskarnas perspektiv och expertis. Panelsamtalet kommer att fokuseras kring faktiska lösningar, på samhällsnivå och individnivå. Umeå universitets roll kommer även att presenteras och diskuteras. Syftet är att vi ska få ett tvärvetenskapligt perspektiv på klimatfrågan då alla delar i samhället behövs för att hitta en lösning. Detta är inte endast en fråga för politiker och miljöintresserade utan alla människor i alla delar av samhället påverkas. Därför kommer publiken ges möjlighet att ställa frågor till panelen och vara med i diskussionen. Läs mer om Panelsamtal: Fyra forskare om klimathotet.

Kontakt: umea@klimatstudenterna.se

Arrangör: Umeå universitet
Evenemangstyp: Föreläsning
Talare
Stig-Olof Holm
Universitetslektor
Läs om Stig-Olof Holm
Kontaktperson
Stig-Olof Holm
Läs om Stig-Olof Holm