"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Stig-Olof Holm

Stig-Olof Holm

Undervisar på kurser som berör ekologi och frågorna om hur ett hållbart samhälle ska utformas.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB. H4, Linnaeus väg 6, Umeå, A4-34-21 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag undervisar på kurser som berör ekologi och frågorna om hur ett hållbart samhälle ska utformas. Det gäller exempelvis hållbart skogsbruk, viltbiologi, fjällekologi, ekosystem, ekologi-distans, ekologi och biologisk mångfald, lantbruk och djurskydd.

Jag är involverad i ett europeiskt forskningsprojekt som jämför blandskogar och trädmonokulturer med avseende på olika skogliga ekosystemtjänster.

Journal of Ecology, John Wiley & Sons 2022, Vol. 110, (11) : 2673-2683
Aldea, Jorge; Ruiz-Peinado, Ricardo; del Río, Miren; et al.
Journal of Applied Ecology, John Wiley & Sons 2022, Vol. 59, (11) : 2730-2741
del Río, Miren; Pretzsch, Hans; Ruiz-Peinado, Ricardo; et al.
Forest Ecology and Management, Elsevier 2022, Vol. 520
Pretzsch, Hans; Bravo-Oviedo, Andrés; Hilmers, Torben; et al.
Forest Ecology and Management, Elsevier 2021, Vol. 481
Aldea, Jorge; Ruiz-Peinado, Ricardo; del Rio, Miren; et al.
Forest Ecology and Management, Elsevier 2021, Vol. 482
Ruiz-Peinado, Ricardo; Pretzsch, Hans; Löf, Magnus; et al.
Journal of Sustainable Forestry, Vol. 34, (4) : 358-379
Holm, Stig-Olof
Ecological Economics, Vol. 68, (3) : 879-887
Holm, Stig-Olov; Englund, Göran
Hela världen.: Samhälleliga och kulturella perspektiv på miljökrisen.
Holm, S-O
Umeå: Umeå universitet 1994
Holm, Stig-Olov

Forskningsprojekt

Jag undervisar på kurser som berör ekologi och frågorna om hur ett hållbart samhälle ska utformas. Det gäller exempelvis hållbart skogsbruk, viltbiologi, fjällekologi, ekosystem, ekologi-distans, ekologi och biologisk mångfald, lantbruk och djurskydd.

Filmade föreläsningar

Vetenskapslunch: Hinner vi lösa de globala miljöproblemen på demokratisk väg?

Vetenskapslunch 29 november 2018.