Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Stig-Olof Holm

Stig-Olof Holm

Undervisar på kurser som berör ekologi och frågorna om hur ett hållbart samhälle ska utformas.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB. H4, Linnaeus väg 6, Umeå, A4-34-21 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag undervisar på kurser som berör ekologi och frågorna om hur ett hållbart samhälle ska utformas. Det gäller exempelvis hållbart skogsbruk, viltbiologi, fjällekologi, ekosystem, ekologi-distans, ekologi och biologisk mångfald, lantbruk och djurskydd.

Jag är involverad i ett europeiskt forskningsprojekt som jämför blandskogar och trädmonokulturer med avseende på olika skogliga ekosystemtjänster.

2015
Journal of Sustainable Forestry, Vol. 34, (4) : 358-379
Holm, Stig-Olof
2009
Ecological Economics, Vol. 68, (3) : 879-887
Holm, Stig-Olov; Englund, Göran
2003
Hela världen.: Samhälleliga och kulturella perspektiv på miljökrisen.
Holm, S-O
1994
Umeå: Umeå universitet 1994
Holm, Stig-Olov