"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Det är något virus...

lör
19
okt
Tid Lördag 19 oktober, 2019 kl. 11:40 - 12:00
Plats N360, Naturvetarhuset

Niklas Arnberg får Margareta och Eric Modigs pris vid Årshögtidens ceremoni den 19 oktober kl. 17.00 i Aula Nordica.

På förmiddagen den 19 oktober håller Niklas Arnberg sin högtidsföreläsning om viruset bakom vanliga infektioner och inflammationer.

Niklas Arnbergs forskning handlar om adenovirus. Det är ett vanligt virus som finns i många olika former och som orsakar bl. a. luftvägsinfektioner och vanlig ögoninflammation. Hans forskning har skapat en grundförutsättning för att effektiva läkemedel mot virusinfektioner ska kunna utvecklas. Angelägenhetsgraden och den höga kvalitén på Niklas Arnbergs forskning har resulterat i forskningsanslag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden samt från Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse. Niklas Arnberg är sedan 2016 ordförande för Svenska Virologföreningen, vilket också tyder på en stark professionell ställning inom ämnesområdet.

Högtidsföreläsningar 2019

Föreläsningen är öppen för alla, är gratis och ingår i ett omfattande program av populärvetenskapliga föreläsningar från 9.00–12.00 på Campus Umeå.

Läs hela föreläsningsprogrammet

Arrangör: Umeå universitet
Evenemangstyp: Föreläsning
Talare
Niklas Arnberg
Professor
Läs om Niklas Arnberg
Kontaktperson
Anna Lawrence
Läs om Anna Lawrence