Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Niklas Arnberg

Niklas Arnberg

Virus-värdinteraktioner: betydelse för tropism, terapi och targeting

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Avdelningen för virologi
Plats
6M, Universitetssjukhuset, Virologi Umeå universitet, 901 85 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS)
Plats
Virologi, By 6F, NUS, Klinisk mikrobiologi Klinisk mikrobiologi, 90187 Umeå

Virusinfektioner utgör en stor börda för samhälle och sjukvård. Förutom att orsaka sjukdom och död så orsakar virusinfektioner även väldiga kostnader. Virusinfektioner kan inte behandlas med antibiotika. Vacciner och antivirala medel finns tillgängliga för skydd och för behandling mot ett fåtal virustyper, men mot de flesta sjukdomsorsakande virus saknas både vacciner och antivirala medel.

De huvudsakliga svårigheterna med att utveckla antiviral medel är att virus är mycket små och det finns få ”targets” att sikta in sig på. Virus förökar sig dessutom inne i våra celler, och ibland även längst in i cellkärnan. Antivirala medel måste således designas så att de tar sig hela vägen in till de platser i cellen där virus förökar sig, utan att detta leder till sidoeffekter/toxicitet, vilket är utmanande i sig.

I vår grupp studerar vi de molekyler och mekanismer som virus behöver för att binda till och ta sig in i våra celler. Detta är ett kritiskt steg som ofta (men inte alltid) avgör vilken typ av cell, vävnad eller organ som infekteras. Detta steg är nödvändigt för att virus ska kunna föröka sig i en infekterad cell och sprida sig vidare till intilliggande celler och vidare till andra människor.

Vi studerar även molekyler som finns i våra slemhinnor, tårar och saliv och som antingen fungerar som en skyddande barriär mot infektioner, alternativt (motsatsen) som ”brygga” till cellen, vilket tvärtom kan hjälpa ett virus att infektera våra celler.

Virus kan också ”designas” och användas som hjälpmedel, eller ”vektorer” för att behandla t ex cancer eller ärftliga sjukdomar, men virus kan också designas och användas som vaccin mot andra virus och/eller bakterier. Genom vår forskning kan virusvektorer designas så att de specifikt angriper t ex cancerceller, men inte friska celler.

Vi har hittills identifierat ett flertal cellulära molekyler, sk receptorer, som olika virus binder till för att ta sig in i och infektera olika celler. Vi har även använt denna kunskap för att designa och utvärdera antivirala medel i kliniska prövningar.

Vi använder avancerade cellmodeller som kallas organoider, men även olika typer av cancerceller som motsvarar virus tropism. Vi använder toppmodern teknik såsom CRISPR/Cas9-modifierade virus och celler, surface plasmon resonance, avancerad mikroskopi, och flödescytometri. Vi samarbetar också med ledande forskare inom kemi, strukturbiologi och glykobiologi.

Vår forskning finansieras för närvarande genom anslag från Europeiska Unionen, Vetenskapsrådet, Cancerfonden, och Umeå Universitets Medicinska Fakultet.

2019
Viruses, MDPI 2019, Vol. 11, (3)
Chandra, Naresh; Frängsmyr, Lars; Arnberg, Niklas
2019
Viruses, MDPI 2019, Vol. 11, (5)
Chandra, Naresh; Frängsmyr, Lars; Imhof, Sophie; et al.
2019
Viruses, MDPI 2019, Vol. 11, (3)
Chandra, Naresh; Liu, Yan; Liu, Jing-Xia; et al.
2019
PLoS ONE, Public Library Science 2019, Vol. 14, (6)
Rodrigues, Raquel; Danskog, Katarina; Överby, Anna K.; et al.
2018
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, National Academy of Sciences 2018, Vol. 115, (2) : 397-402
Baggen, Jim; Hurdiss, Daniel L.; Zocher, Georg; et al.
2018
Journal of General Virology, Vol. 99 : 135-147
Duffy, Margaret R.; Alonso-Padilla, Julio; John, Lijo; et al.
2018
PLoS ONE, Public Library Science 2018, Vol. 13, (12)
Kaján, Gyõzõ L.; Lipiec, Agnieszka; Bartha, Daniel; et al.
2018
Journal of Molecular Biology, Vol. 430, (13) : 1863-1882
Lasswitz, Lisa; Chandra, Naresh; Arnberg, Niklas; et al.
2018
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 115, (18) : E4264-E4273
Lenman, Annasara; Liaci, A. Manuel; Liu, Yan; et al.
2018
Scientific Reports, Springer Nature 2018, Vol. 8, (1)
Rajan, Anandi; Persson, B. David; Frängsmyr, Lars; et al.
2017
Virus Research, Elsevier 2017, Vol. 242 : 79-84
Kaján, Gyõzõ L.; Kajon, Adriana E.; Pinto, Alexis Castillo; et al.
2017
Journal of Virology, Vol. 91, (5)
Storm, Rickard J; Persson, David B; Skalman, Lars Nygård; et al.
2015
Organic and biomolecular chemistry, Vol. 13, (35) : 9194-9205
Caraballo, Rémi; Saleeb, Michael; Bauer, Johannes; et al.
2015
PLoS Pathogens, Vol. 11, (2)
Lenman, Annasara; Liaci, A. Manuel; Liu, Yan; et al.
2014
PLoS Pathogens, Public library science 2014, Vol. 10, (10) : e1004401-
Zocher, Georg; Mistry, Nitesh; Frank, Martin; et al.
2013
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 110, (50) : 19976-19977
Arnberg, Niklas
2013
Cellular Microbiology, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 15, (1) : 16-23
Greber, Urs F.; Arnberg, Niklas; Wadell, Göran; et al.
2012
TIPS - Trends in Pharmacological Sciences, Elsevier 2012, Vol. 33, (8) : 442-448
Arnberg, Niklas
2012
PLoS Pathogens, San Francisco: Public Library of Science 2012, Vol. 8, (7) : e1002738-
Neu, Ursula; Hengel, Holger; Blaum, Bärbel S; et al.
2011
Journal of Medicinal Chemistry, Easton, Pa.: American Chemical Society 2011, Vol. 54, (19) : 6670-6675
Aplander, Karolina; Marttila, Marko; Manner, Sophie; et al.
2011
Journal of Virology, Washington: The American Society For Microbiology 2011, Vol. 85, (24) : 13420-13431
Lenman, Annasara; Mueller, Steffen; Nygren, Mari I; et al.
2011
Journal of Virology, Baltimore: American Society for Microbiology 2011, Vol. 85, (21) : 11283-11290
Mistry, Nitesh; Inoue, Hirotoshi; Jamshidi, Fariba; et al.
2011
Nature Medicine, Vol. 17, (1) : 105-109
Nilsson, Emma C; Storm, Rickard J; Bauer, Johannes; et al.
2011
Angewandte Chemie International Edition, Wiley 2011, Vol. 50, (29) : 6519-6521
Spjut, Sara; Qian, Weixing; Bauer, Johannes; et al.
2010
Journal of Virology, American Society for Microbiology 2010, Vol. 84, (7) : 3189-3200
Cupelli, Karolina; Müller, Steffen; Persson, David B; et al.
2009
Reviews in Medical Virology, John Wiley & Sons 2009, Vol. 19, (3) : 165-178
Arnberg, Niklas
2009
Journal of Medicinal Chemistry, Vol. 52, (12) : 3666-3678
Johansson, Susanne; Nilsson, Emma; Qian, Weixing; et al.
2009
Journal of Virology, Vol. 83, (8) : 3816-3825
Jonsson, Mari; Lenman, Annasara E; Frängsmyr, Lars; et al.
2009
Journal of Virology, Vol. 83, (2) : 673-686
Persson, B David; Müller, Steffen; Reiter, Dirk M; et al.
2008
Influenza and other respiratory viruses, Wiley 2008, Vol. 2, (5) : 147-154
Kumlin, Urban; Olofsson, Sigvard; Dimock, Ken; et al.
2008
Journal of Virology, Baltimore: American Society for Microbiology 2008, Vol. 82, (6) : 3061-3068
Nilsson, Emma C; Jamshidi, Fariba; Johansson, Susanne M. C.; et al.
2007
Journal of Virology, American Society for Microbiology 2007, Vol. 81, (2) : 954-963
Johansson, Cecilia; Jonsson, Mari; Marttila, Marko; et al.
2007
Antiviral Research, Vol. 73, (2) : 92-100
Johansson, Susanne M C; Nilsson, Emma C; Elofsson, Mikael; et al.
2007
Nature Structural & Molecular Biology, Vol. 14, (2) : 164-166
Persson, B David; Reiter, Dirk M; Marttila, Marko; et al.
2005
ChemBioChem (Print), Vol. 6, (2) : 358-364
Johansson, Susanne M C; Arnberg, Niklas; Elofsson, Mikael; et al.
2005
Journal of Virology, American Society for Microbiology 2005, Vol. 79, (22) : 14429-14436
Marttila, Marko; Persson, David; Gustafsson, Dan; et al.
2005
Lancet. Infectious diseases (Print), Vol. 5, (3) : 184-8
Olofsson, Sigvard; Kumlin, Urban; Dimock, Ken; et al.
2004
Journal of Virology, American Society for Microbiology 2004, Vol. 78, (14) : 7727-7736
Burmeister, Wim P; Guilligay, Delphine; Cusack, Stephen; et al.
2003
Journal of Virology, Vol. 77, (17) : 9183-9191
Segerman, Anna; Atkinson, John P.; Marttila, Marko; et al.
2002
Virology, Elsevier 2002, Vol. 302, (1) : 33-43
Arnberg, Niklas; Kidd, Alistair H; Edlund, Karin; et al.
2002
Journal of Virology, American Society for Microbiology 2002, Vol. 76, (17) : 8834-8841
Arnberg, Niklas; Pring-Akerblom, Patricia; Wadell, Göran
2000
Journal of Virology, Vol. 74, (1) : 42-48
Arnberg, Niklas; Edlund, Karin; Kidd, Alistair H; et al.
2000
Journal of Virology, Vol. 74, (16) : 7691-3
Arnberg, Niklas; Kidd, Alistair H; Edlund, Karin; et al.
1997
Virology, Vol. 227, (1) : 239-244
Arnberg, Niklas; Mei, Ya Fang; Wadell, Göran

Forskargrupper

Forskningsledare
Niklas Arnberg

Forskningsprojekt

Vidare läsning

Film: Forskning på ett ögonblick med Niklas Arnberg
Forskning på ett ögonblick med Niklas Arnberg

Målsättningen för Niklas Arnbergs forskning är att undersöka molekyler och mekanismer som är involverade när virus binder till celler. (Video, 1:12 min)