Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Niklas Arnberg

Niklas Arnberg

Virus-värdinteraktioner: betydelse för tropism, terapi och targeting

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Avdelningen för virologi
Plats
6M, Universitetssjukhuset, Virologi Umeå universitet, 901 85 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS) Enhet: Gruppledare
Plats
Virologi, By 6F, NUS, Klinisk mikrobiologi Klinisk mikrobiologi, 90187 Umeå

Virusinfektioner utgör en stor börda för samhälle och sjukvård. Förutom att orsaka sjukdom och död så orsakar virusinfektioner även väldiga kostnader. Virusinfektioner kan inte behandlas med antibiotika. Vacciner och antivirala medel finns tillgängliga för skydd och för behandling mot ett fåtal virustyper, men mot de flesta sjukdomsorsakande virus saknas både vacciner och antivirala medel.

De huvudsakliga svårigheterna med att utveckla antiviral medel är att virus är mycket små och det finns få ”targets” att sikta in sig på. Virus förökar sig dessutom inne i våra celler, och ibland även längst in i cellkärnan. Antivirala medel måste således designas så att de tar sig hela vägen in till de platser i cellen där virus förökar sig, utan att detta leder till sidoeffekter/toxicitet, vilket är utmanande i sig.

I vår grupp studerar vi de molekyler och mekanismer som virus behöver för att binda till och ta sig in i våra celler. Detta är ett kritiskt steg som ofta (men inte alltid) avgör vilken typ av cell, vävnad eller organ som infekteras. Detta steg är nödvändigt för att virus ska kunna föröka sig i en infekterad cell och sprida sig vidare till intilliggande celler och vidare till andra människor.

Vi studerar även molekyler som finns i våra slemhinnor, tårar och saliv och som antingen fungerar som en skyddande barriär mot infektioner, alternativt (motsatsen) som ”brygga” till cellen, vilket tvärtom kan hjälpa ett virus att infektera våra celler.

Virus kan också ”designas” och användas som hjälpmedel, eller ”vektorer” för att behandla t ex cancer eller ärftliga sjukdomar, men virus kan också designas och användas som vaccin mot andra virus och/eller bakterier. Genom vår forskning kan virusvektorer designas så att de specifikt angriper t ex cancerceller, men inte friska celler.

Vi har hittills identifierat ett flertal cellulära molekyler, sk receptorer, som olika virus binder till för att ta sig in i och infektera olika celler. Vi har även använt denna kunskap för att designa och utvärdera antivirala medel i kliniska prövningar.

Vi använder avancerade cellmodeller som kallas organoider, men även olika typer av cancerceller som motsvarar virus tropism. Vi använder toppmodern teknik såsom CRISPR/Cas9-modifierade virus och celler, surface plasmon resonance, avancerad mikroskopi, och flödescytometri. Vi samarbetar också med ledande forskare inom kemi, strukturbiologi och glykobiologi.

Vår forskning finansieras för närvarande genom anslag från Europeiska Unionen, Vetenskapsrådet, Cancerfonden, och Umeå Universitets Medicinska Fakultet.

Journal of General Virology, Microbiology Society 2022, Vol. 103, (3)
Benkő, Mária; Aoki, Koki; Arnberg, Niklas; et al.
RSC Advances, Royal Society of Chemistry 2022, Vol. 12, (4) : 2319-2331
Johansson, Emil; Caraballo, Remi; Zocher, Georg; et al.
Viruses, MDPI 2021, Vol. 13, (6)
Arnberg, Niklas; Lenman, Annasara
Journal of Virology, American Society for Microbiology 2021, Vol. 95, (22)
Ballmann, Mónika Z.; Raus, Svjetlana; Engelhart, Ruben; et al.
International Journal of Molecular Sciences, MDPI 2021, Vol. 22, (16)
Johansson, Emil; Caraballo, Remi; Hurdiss, Daniel L.; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, National Academy of Sciences 2021, Vol. 118, (3)
Persson, B. David; Lijo, John; Rafie, Karim; et al.
Viruses, MDPI 2021, Vol. 13, (10)
Persson, B. David; Nord, Stefan; Lindquist, Richard; et al.
Science Advances, American Association for the Advancement of Science 2021, Vol. 7, (2)
Rafie, Karim; Lenman, Annasara; Fuchs, J.; et al.
ACS Chemical Biology, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 15, (10) : 2683-2691
Johansson, Emil; Caraballo, Remi; Mistry, Nitesh; et al.
Journal of Virology, American Society for Microbiology 2020, Vol. 94, (14)
Persson, David; Lenman, Annasara; Frängsmyr, Lars; et al.
Viruses, MDPI 2019, Vol. 11, (3)
Chandra, Naresh; Frängsmyr, Lars; Arnberg, Niklas
Viruses, MDPI 2019, Vol. 11, (5)
Chandra, Naresh; Frängsmyr, Lars; Imhof, Sophie; et al.
Viruses, MDPI 2019, Vol. 11, (3)
Chandra, Naresh; Liu, Yan; Liu, Jing-Xia; et al.
PLOS ONE, Public Library Science 2019, Vol. 14, (6)
Rodrigues, Raquel; Danskog, Katarina; Överby, Anna K.; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, National Academy of Sciences 2018, Vol. 115, (2) : 397-402
Baggen, Jim; Hurdiss, Daniel L.; Zocher, Georg; et al.
Journal of General Virology, Vol. 99 : 135-147
Duffy, Margaret R.; Alonso-Padilla, Julio; Lijo, John; et al.
PLOS ONE, Public Library Science 2018, Vol. 13, (12)
Kaján, Gyõzõ L.; Lipiec, Agnieszka; Bartha, Daniel; et al.
Journal of Molecular Biology, Vol. 430, (13) : 1863-1882
Lasswitz, Lisa; Chandra, Naresh; Arnberg, Niklas; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 115, (18) : E4264-E4273
Lenman, Annasara; Liaci, A. Manuel; Liu, Yan; et al.
Scientific Reports, Springer Nature 2018, Vol. 8, (1)
Rajan, Anandi; Persson, B. David; Frängsmyr, Lars; et al.
Virus Research, Elsevier 2017, Vol. 242 : 79-84
Kaján, Gyõzõ L.; Kajon, Adriana E.; Pinto, Alexis Castillo; et al.
Journal of Virology, Vol. 91, (5)
Storm, Rickard J; Persson, David B; Skalman, Lars Nygård; et al.
Organic and biomolecular chemistry, Vol. 13, (35) : 9194-9205
Caraballo, Rémi; Saleeb, Michael; Bauer, Johannes; et al.
PLoS Pathogens, Vol. 11, (2)
Lenman, Annasara; Liaci, A. Manuel; Liu, Yan; et al.
PLoS Pathogens, Public library science 2014, Vol. 10, (10) : e1004401-
Zocher, Georg; Mistry, Nitesh; Frank, Martin; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 110, (50) : 19976-19977
Arnberg, Niklas
Cellular Microbiology, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 15, (1) : 16-23
Greber, Urs F.; Arnberg, Niklas; Wadell, Göran; et al.
TIPS - Trends in Pharmacological Sciences, Elsevier 2012, Vol. 33, (8) : 442-448
Arnberg, Niklas
PLoS Pathogens, San Francisco: Public Library of Science 2012, Vol. 8, (7) : e1002738-
Neu, Ursula; Hengel, Holger; Blaum, Bärbel S; et al.
Journal of Medicinal Chemistry, Easton, Pa.: American Chemical Society 2011, Vol. 54, (19) : 6670-6675
Aplander, Karolina; Marttila, Marko; Manner, Sophie; et al.
Journal of Virology, Washington: The American Society For Microbiology 2011, Vol. 85, (24) : 13420-13431
Lenman, Annasara; Mueller, Steffen; Nygren, Mari I; et al.
Journal of Virology, Baltimore: American Society for Microbiology 2011, Vol. 85, (21) : 11283-11290
Mistry, Nitesh; Inoue, Hirotoshi; Jamshidi, Fariba; et al.
Nature Medicine, Vol. 17, (1) : 105-109
Nilsson, Emma C; Storm, Rickard J; Bauer, Johannes; et al.
Angewandte Chemie International Edition, Wiley 2011, Vol. 50, (29) : 6519-6521
Spjut, Sara; Qian, Weixing; Bauer, Johannes; et al.
Journal of Virology, American Society for Microbiology 2010, Vol. 84, (7) : 3189-3200
Cupelli, Karolina; Müller, Steffen; Persson, David B; et al.
Reviews in Medical Virology, John Wiley & Sons 2009, Vol. 19, (3) : 165-178
Arnberg, Niklas
Journal of Medicinal Chemistry, Vol. 52, (12) : 3666-3678
Johansson, Susanne; Nilsson, Emma; Qian, Weixing; et al.
Journal of Virology, Vol. 83, (8) : 3816-3825
Jonsson, Mari; Lenman, Annasara E; Frängsmyr, Lars; et al.
Journal of Virology, Vol. 83, (2) : 673-686
Persson, B David; Müller, Steffen; Reiter, Dirk M; et al.
Influenza and other respiratory viruses, Wiley 2008, Vol. 2, (5) : 147-154
Kumlin, Urban; Olofsson, Sigvard; Dimock, Ken; et al.
Journal of Virology, Baltimore: American Society for Microbiology 2008, Vol. 82, (6) : 3061-3068
Nilsson, Emma C; Jamshidi, Fariba; Johansson, Susanne M. C.; et al.
Journal of Virology, American Society for Microbiology 2007, Vol. 81, (2) : 954-963
Johansson, Cecilia; Jonsson, Mari; Marttila, Marko; et al.
Antiviral Research, Vol. 73, (2) : 92-100
Johansson, Susanne M C; Nilsson, Emma C; Elofsson, Mikael; et al.
Nature Structural & Molecular Biology, Vol. 14, (2) : 164-166
Persson, B David; Reiter, Dirk M; Marttila, Marko; et al.
ChemBioChem (Print), Vol. 6, (2) : 358-364
Johansson, Susanne M C; Arnberg, Niklas; Elofsson, Mikael; et al.
Journal of Virology, American Society for Microbiology 2005, Vol. 79, (22) : 14429-14436
Marttila, Marko; Persson, David; Gustafsson, Dan; et al.
Lancet. Infectious diseases (Print), Vol. 5, (3) : 184-8
Olofsson, Sigvard; Kumlin, Urban; Dimock, Ken; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Niklas Arnberg Lab

Forskningsprojekt

Vidare läsning

Hur många coronavirus finns det i världen?

Det nya coronaviruset Sars-coronavirus 2 som inte anpassat sig till människor, är fortfarande ganska farligt.

Forskning på ett ögonblick med Niklas Arnberg

Målsättningen för Niklas Arnbergs forskning är att undersöka molekyler och mekanismer som är involverade när virus binder till celler. (Video, 1:12 min)