"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Niklas Arnberg

Virus-värdinteraktioner: betydelse för tropism, terapi och targeting

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Avdelningen för virologi
Plats
6M, Universitetssjukhuset, Virologi Umeå universitet, 901 85 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS) Enhet: Gruppledare
Plats
Virologi, By 6F, NUS, Klinisk mikrobiologi Klinisk mikrobiologi, 90187 Umeå

Världshälsoorganisationen (WHO) har utlyst folkhälsonödläge av internationell betydelse inte mindre än sju gånger sedan 2009. Samtliga nödlägen har orsakats av olika typer av virus: influensavirus (2009 – 2010), Ebola virus (2013 – 2015 och 2018 – 2020)  poliovirus (2014 – pågår), Zika virus (2016 – 2017), coronavirus (2020-pågår) och poxvirus (2022-2023). Virusorsakade sjukdomar, utbrott och pandemier är ett globalt hot mot folkhälsa och orsakar stora problem för sjukvård och samhälle. WHO har identifierat drygt tio olika infektionssjukdomar som man anser bör prioriteras med avseende på forskning och utveckling, eftersom dessa sjukdomar är farliga, kan smitta mellan människor, och för att vi saknar eller har otillräckligt med ”countermeasures”, såsom vacciner och antivirala läkemedel. Samtliga sjukdomar som pekas ut – utom en – orsakas av virusinfektioner. Den återstående sjukdomar beskrivs som ”Disease X” och som representeras av kunskapen att en allvarlig internationell epidemi kan orsakas av ett smittämne som för närvarande är okänt som sjukdomsframkallande hos människor.

Utöver de virus som pekas ut av WHO – de flesta ”tropiska” – finns många andra virus som är vanligare i Sverige och som kan orsaka mer eller mindre allvarliga sjukdomar hos människor, och som inte sällan tvingar in sjukhus och regioner i stabslägen. Dels på grund av höga patientflöden, dels på grund av att sjukvårdspersonal insjuknar, men också för att man måste vara hemma med sjuka barn. Vissa ”vanliga” virusinfektioner kan också resultera i – eller öka risken för – olika typer av följdsjukdomar, såsom cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, autoimmuna sjukdomar såsom multipel skleros och diabetes typ 1, och astma, samt förvärra situationen för dem som lider av kronisk obstruktiv lungsjukdom. Sammantaget kostar virussjukdomar och deras följdsjukdomar stora belopp, men hur mycket är okänt.

Virusinfektioner kan inte behandlas med antibiotika. Vacciner och antivirala medel finns tillgängliga för skydd och för behandling mot ett fåtal virustyper, men mot de flesta sjukdomsorsakande virus saknas både vacciner och antivirala medel.

I vår grupp studerar vi de molekyler och mekanismer som virus behöver för att ta sig in i och infektera våra celler. Detta är ett kritiskt steg som ofta (men inte alltid) avgör vilken typ av cell, vävnad eller organ som infekteras. Detta steg är nödvändigt för att virus ska kunna föröka sig i en infekterad cell och sprida sig vidare till intilliggande celler och vidare till andra människor. Kunskap om de molekyler och mekanismer som virus använder för att infektera våra celler kan användas för design och utveckling av antivirala läkemedel. Sådana läkemedel kan användas för behandling men också för prevention av virusorsakade sjukdomar. Om vi haft anti-coronavirusläkemedel på plats när pandemin startade så hade vi sannolikt haft långt lägre dödsfall i covid-19

Virus kan också ”designas” och användas som hjälpmedel, eller ”vektorer” för att behandla t ex cancer eller ärftliga sjukdomar, men virus kan också designas och användas som vaccin mot andra virus och/eller bakterier. Genom vår forskning kan virusvektorer designas så att de specifikt angriper t ex cancerceller, men inte friska celler.

Journal of Virology, Vol. 98, (3)
Dhillon, Arun; Persson, B. David; Volkov, Alexander N.; et al.
Journal of Virology, Vol. 97, (10)
Becker, Miriam; Conca, Dario Valter; Dorma, Noemi; et al.
Cancer immunology research, American Association for Cancer Research 2023, Vol. 11, (1) : 72-92
Lidström, Tommy; Cumming, Joshua; Gaur, Rahul; et al.
Journal of General Virology, Microbiology Society 2022, Vol. 103, (3)
Benkő, Mária; Aoki, Koki; Arnberg, Niklas; et al.
RSC Advances, Royal Society of Chemistry 2022, Vol. 12, (4) : 2319-2331
Johansson, Emil; Caraballo, Remi; Zocher, Georg; et al.
Viruses, MDPI 2021, Vol. 13, (6)
Arnberg, Niklas; Lenman, Annasara
Journal of Virology, American Society for Microbiology 2021, Vol. 95, (22)
Ballmann, Mónika Z.; Raus, Svjetlana; Engelhart, Ruben; et al.
International Journal of Molecular Sciences, MDPI 2021, Vol. 22, (16)
Johansson, Emil; Caraballo, Remi; Hurdiss, Daniel L.; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, National Academy of Sciences 2021, Vol. 118, (3)
Persson, B. David; Lijo, John; Rafie, Karim; et al.
Viruses, MDPI 2021, Vol. 13, (10)
Persson, B. David; Nord, Stefan; Lindquist, Richard; et al.
Science Advances, American Association for the Advancement of Science 2021, Vol. 7, (2)
Rafie, Karim; Lenman, Annasara; Fuchs, J.; et al.
ACS Chemical Biology, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 15, (10) : 2683-2691
Johansson, Emil; Caraballo, Remi; Mistry, Nitesh; et al.
Journal of Virology, American Society for Microbiology 2020, Vol. 94, (14)
Persson, David; Lenman, Annasara; Frängsmyr, Lars; et al.
Viruses, MDPI 2019, Vol. 11, (3)
Chandra, Naresh; Frängsmyr, Lars; Arnberg, Niklas
Viruses, MDPI 2019, Vol. 11, (5)
Chandra, Naresh; Frängsmyr, Lars; Imhof, Sophie; et al.
Viruses, MDPI 2019, Vol. 11, (3)
Chandra, Naresh; Liu, Yan; Liu, Jing-Xia; et al.
PLOS ONE, Public Library Science 2019, Vol. 14, (6)
Rodrigues, Raquel; Danskog, Katarina; Överby, Anna K.; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, National Academy of Sciences 2018, Vol. 115, (2) : 397-402
Baggen, Jim; Hurdiss, Daniel L.; Zocher, Georg; et al.
Journal of General Virology, Vol. 99 : 135-147
Duffy, Margaret R.; Alonso-Padilla, Julio; Lijo, John; et al.
PLOS ONE, Public Library Science 2018, Vol. 13, (12)
Kaján, Gyõzõ L.; Lipiec, Agnieszka; Bartha, Daniel; et al.
Journal of Molecular Biology, Vol. 430, (13) : 1863-1882
Lasswitz, Lisa; Chandra, Naresh; Arnberg, Niklas; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 115, (18) : E4264-E4273
Lenman, Annasara; Liaci, A. Manuel; Liu, Yan; et al.
Scientific Reports, Springer Nature 2018, Vol. 8, (1)
Rajan, Anandi; Persson, B. David; Frängsmyr, Lars; et al.
Virus Research, Elsevier 2017, Vol. 242 : 79-84
Kaján, Gyõzõ L.; Kajon, Adriana E.; Pinto, Alexis Castillo; et al.
Journal of Virology, Vol. 91, (5)
Storm, Rickard J; Persson, David B; Skalman, Lars Nygård; et al.
Organic and biomolecular chemistry, Vol. 13, (35) : 9194-9205
Caraballo, Rémi; Saleeb, Michael; Bauer, Johannes; et al.
PLoS Pathogens, Vol. 11, (2)
Lenman, Annasara; Liaci, A. Manuel; Liu, Yan; et al.
PLoS Pathogens, Public library science 2014, Vol. 10, (10) : e1004401-
Zocher, Georg; Mistry, Nitesh; Frank, Martin; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 110, (50) : 19976-19977
Arnberg, Niklas
Cellular Microbiology, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 15, (1) : 16-23
Greber, Urs F.; Arnberg, Niklas; Wadell, Göran; et al.
TIPS - Trends in Pharmacological Sciences, Elsevier 2012, Vol. 33, (8) : 442-448
Arnberg, Niklas
PLoS Pathogens, San Francisco: Public Library of Science 2012, Vol. 8, (7) : e1002738-
Neu, Ursula; Hengel, Holger; Blaum, Bärbel S; et al.
Journal of Medicinal Chemistry, Easton, Pa.: American Chemical Society 2011, Vol. 54, (19) : 6670-6675
Aplander, Karolina; Marttila, Marko; Manner, Sophie; et al.
Journal of Virology, Washington: The American Society For Microbiology 2011, Vol. 85, (24) : 13420-13431
Lenman, Annasara; Mueller, Steffen; Nygren, Mari I; et al.
Journal of Virology, Baltimore: American Society for Microbiology 2011, Vol. 85, (21) : 11283-11290
Mistry, Nitesh; Inoue, Hirotoshi; Jamshidi, Fariba; et al.
Nature Medicine, Vol. 17, (1) : 105-109
Nilsson, Emma C; Storm, Rickard J; Bauer, Johannes; et al.
Angewandte Chemie International Edition, Wiley 2011, Vol. 50, (29) : 6519-6521
Spjut, Sara; Qian, Weixing; Bauer, Johannes; et al.
Journal of Virology, American Society for Microbiology 2010, Vol. 84, (7) : 3189-3200
Cupelli, Karolina; Müller, Steffen; Persson, David B; et al.
Reviews in Medical Virology, John Wiley & Sons 2009, Vol. 19, (3) : 165-178
Arnberg, Niklas
Journal of Medicinal Chemistry, Vol. 52, (12) : 3666-3678
Johansson, Susanne; Nilsson, Emma; Qian, Weixing; et al.
Journal of Virology, Vol. 83, (8) : 3816-3825
Jonsson, Mari; Lenman, Annasara E; Frängsmyr, Lars; et al.
Journal of Virology, Vol. 83, (2) : 673-686
Persson, B David; Müller, Steffen; Reiter, Dirk M; et al.
Influenza and other respiratory viruses, Wiley 2008, Vol. 2, (5) : 147-154
Kumlin, Urban; Olofsson, Sigvard; Dimock, Ken; et al.
Journal of Virology, Baltimore: American Society for Microbiology 2008, Vol. 82, (6) : 3061-3068
Nilsson, Emma C; Jamshidi, Fariba; Johansson, Susanne M. C.; et al.
Journal of Virology, American Society for Microbiology 2007, Vol. 81, (2) : 954-963
Johansson, Cecilia; Jonsson, Mari; Marttila, Marko; et al.
Antiviral Research, Vol. 73, (2) : 92-100
Johansson, Susanne M C; Nilsson, Emma C; Elofsson, Mikael; et al.
Nature Structural & Molecular Biology, Vol. 14, (2) : 164-166
Persson, B David; Reiter, Dirk M; Marttila, Marko; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Niklas Arnberg Lab

Forskningsprojekt

Publicerad: 22 jun, 2023
Publicerad: 29 mar, 2023
Publicerad: 15 dec, 2021
Publicerad: 07 okt, 2021
Publicerad: 07 feb, 2019

Vidare läsning

Niklas Arnberg: Hur många coronavirus finns det i världen?

Det nya coronaviruset Sars-coronavirus 2 som inte anpassat sig till människor, är fortfarande ganska farligt.

Forskning på ett ögonblick med Niklas Arnberg

Målsättningen för Niklas Arnbergs forskning är att undersöka molekyler och mekanismer som är involverade när virus binder till celler. (Video, 1:12 min)