"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digitala lösningar för att främja god hälsa

ons
29
sep
Tid Onsdag 29 september, 2021 kl. 13:00 - 15:00
Plats Zoom

Hur kan digitala lösningar hjälpa oss att främja fysisk aktivitet och förebygga psykisk ohälsa i tider av stora samhällsutmaningar?

  • Träffa andra som är intresserade av uppkopplad prevention och promotion för fysisk aktivitet och psykisk hälsa.
  • Få information om möjligheter till samverkan och finansiering inom området.
  • Hitta samarbeten och partners, samt planera framtida ansökningar inom främst EU:s forsknings- och utvecklingsprogram.   

Tillsammans ringar vi in delar inom prevention/promotion för fysisk aktivitet och psykisk hälsa  att arbeta vidare med.   

Behovsägare/patientrepresentanter, forskare, kliniker och små och medelstora företag ges här möjlighet att träffa varandra och olika stödorganisationer. Målet är att tillsammans jobba vidare mot att få ihop ansökningar.  
 
Vi vänder oss i första hand till intressenter  i Västerbotten och Norrbotten.  


Program

13.00 Vilka resurser finns för stöd och hjälp 

Information om bland annat:

  • Stöd till forskare, företag och kliniker som vill ansöka om finansiering i samverkansprojekt.
  • Nätverk för utveckling av nya lösningar i samverkan inom hälsa, vård och omsorg genom digitaliseringens möjligheter.
  • Samarbeten, att hitta partners och internationell marknad.

Mats Falck, Projektledare, SOLH
P-O Egnell, Verksamhetsledare, Centrum för Innovation och eHälsa, Luleå tekniska universitet
Karl-Erik Johansson, Projektledare, Enterprise Europe Network, Uminova Innovation

13.30 Möjligheter för samverkan och finansiering i Horisont Europa

Nadine Schweizer, Nationell kontaktperson (NCP) för områdena Hälsa samt Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö, Vinnova

13.50 Paus

14.00 Fysisk aktivitet för att främja god hälsa – vad pågår i Västerbotten

Cecilia Edström, Hälsoutvecklare och fysioterapeut, Folkhälsoenheten Region Västerbotten
Emma Wasara, Hälsoutvecklare och psykolog, Folkhälsoenheten Region Västerbotten

14.25 Vilka utmaningar och intressen har du/ni?

Diskussion och möjlighet för deltagare att dela med sig.

14.50 Nästa steg

Vilka delar  inom prevention/promotion för fysisk aktivitet och psykisk hälsa  kan vara aktuella att arbeta vidare med? Hur verkar vi för att få ihop ansökningar? 

15.00 Slut

 

Anmälan 

Det går inte längre att anmäla sig till eventet.

 

Arrangörer  


Träffen görs i samarbete mellan  projektet SOLH (Support Office for Life Science & Health) och  ECHAlliance.    
  
Parter i  SOLH-projektet  är Innovationskontoret vid Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå universitet Holding AB, samt Luleå tekniska universitet.  Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Västerbotten och Umeå kommun medfinansierar SOLH.    

EU-logotyp.png
Mer om European Connected Health Alliance 

European Connected Health Alliance (ECHAlliance) är ett globalt nätverk för uppkopplad hälsa med mer än 750 medlemsorganisationer. I Norra Sverige har vi byggt en regional nod inom ramen för ECHAlliance. Nätverket bidrar till internationellt nätverksbyggande inom viktiga utvecklingsfrågor, liksom det kan bidra till mer medel för forskning och utveckling genom fokuserad samverkan. För de kommande sju åren finns exempelvis en budget inom forsknings- och utvecklingsprogrammet Horisont Europa på 95,5 miljarder € avsatt.  

Arrangör:
Evenemangstyp: Seminarium
Kontaktperson
Mats Falck
Läs om Mats Falck