"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Elsa Laula seminariet 2022 - Rättstvister om landrättigheter i Sápmi

tis
29
nov
Tid Tisdag 29 november, 2022 kl. 13:30 - 15:00
Plats Zoom

Den 29 november firas den samepolitiska pionjären Elsa Laula Renbergs födelsedag. För att uppmärksamma detta anordnar Várdduo årligen ett seminarium.

För 2022 års seminarium bjuder Várdduo in Peter Johansson, Göteborgs universitet.

”Rättstvister om landrättigheter i Sápmi: En jämförande studie av samisk rättsmobilisering i Finland, Norge och Sverige”.

Under seminariet kommer Peter att presentera ett nyligen beviljat forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond – ”Rättstvister om landrättigheter i Sápmi: En jämförande studie av samisk rättsmobilisering i Finland, Norge och Sverige”. I projektet kommer de att studera samisk rättsmobilisering i Sverige, Norge och Finland, samt undersöka dess bredare effekter på olika samiska grupper och de nordiska samhällena.


Under de senaste sex decennierna har samiska organisationer, individer och grupper varit involverade i ett stort antal rättstvister om rättigheter till land och naturresurser i Sverige, Norge och Finland. I många av dessa fall är det samiska aktörer som mobiliserat sig och drivit rättsliga processer för att skydda och utveckla sina mänskliga rättigheter som urfolk. Denna rättsmobilisering har inte bara inkluderat nationella domstolar utan också internationella människorättsorgan. På senare tid har också användningen av strategisk rättsmobilisering ökat, dvs att samiska aktörer väljer att driva noga utvalda fall för domstolsavgörande för att exempelvis pröva en lagstiftning. Girjasmålet kan sägas vara ett av de mer uppmärksammade och framgångsrika exemplen på detta.

Projektet tar avstamp i rättssociologisk mobiliseringsteori vilket hjälper oss att kartlägga och analysera i) hur och samiska grupper formulerar sina klagomål (exempelvis som brott mot urfolks mänskliga rättigheter), ii) vilka resurser de har till sitt förfogande i sin kamp (exempelvis ekonomiska resurser och juridisk expertis) och iii) vilka politiska och juridiska möjligheter och begränsningar som kringgärdar kampen.

Tidigare forskning har visat att rättslig mobilisering kan avhjälpa orättvisor, genomdriva politisk förändring och öppna nya former för politiskt deltagande, men att sådana processer också kan också orsaka splittring, ökad polarisering och legitimera i grunden orättfärdiga system. Genom att kartlägga rättsprocesser, intervjua nyckelaktörer och analysera dokument kommer vi att identifiera faktorer som formar samisk rättsmobilisering samt fastställa hur rättslig mobilisering påverkar maktdynamiker inom och mellan olika samiska grupper samt det omgivande samhället i stort.
 
 
Peter Johansson är lektor i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Hans huvudsakliga forskningsintresse ligger på implementering av mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på minoriteters och urfolks rättigheter. Han har bland annat forskat om svensk samepolitik, rätten till självbestämmande, personlig integritet och visselblåsning.

 

Välkommen att delta via zoom

Zoom-länk

 

Evenemangstyp: Seminarium

Peter Johansson är lektor i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Kontaktperson
Karin Johansson
Läs om Karin Johansson