"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

ESPLAT 2023

ons
14
jun
Tid Onsdag 14 juni till fredag 16 juni, 2023 kl. 09:00 - 16:00
Plats Campus Umeå universitet

ESPLAT (European Society of Psychology Learning and Teaching) är en europeisk akademisk organisation vars mål är att främja inlärning och undervisning av psykologi på alla utbildningsnivåer, och att tillhandahålla ett forum för att engagera forskare och lärare i psykologi i kommunikation och utbyte.

Tema för ESPLAT 2023:
Learning and Teaching Psychology in a Changing World

Call for Contributions ESPLAT 2023, Umeå universitet, 14-16 juni

Stängt.

Vi lever i en snabbt föränderlig värld där konflikter, miljömässiga och ekonomiska utmaningar påverkar oss på många sätt. Hur kan vi anpassa vår undervisning till denne föränderliga värld? Vilka utmaningar behöver vi klara av i vår roll som lärare i psykologi och hur kan vi på bästa sätt förbereda våra studenter för framtiden?

Möt upp på 2023 års ESPLAT-konferens och delta i att utveckla nya strategier och lösningar för undervisning och lärande, på teman som:

  • aktiva inlärningsmetoder
  • hållbar undervisning
  • undervisning för hållbarhet
  • inkluderande undervisningsstrategier

Även om fokus för konferensen kommer att ligga på dessa teman, är bidrag om andra ämnen relaterade till lärande och undervisning i psykologi också välkomna.

Våra keynote speakers är bl a Prof. Kelley Haynes-Mendez som är Senior Director för Human Rights Team hos APAs Public Interest Directorate, Prof. Robert J. Sternberg från Cornell University samt Therése Skoog, professor i psykologi vid Göteborgs universitet.

 

Individuella presentationer, muntliga eller poster

Individuella presentationer av forskningsprojekt eller rapporter om aktiviteter/initiativ inom något område relaterat till lärande och undervisning i psykologi kan föreslås; men bidrag specifikt relaterade till temat "en föränderlig värld" uppmuntras särskilt. När du lämnar in ett förslag till en individuell presentation kommer du att bli ombedd att ange en preferens för om du vill hålla en muntlig presentation eller posterpresentation. Vi kommer att göra vårt bästa för att tillgodose alla önskemål, men med tanke på begränsningar i programmet och beroende på antalet bidrag, kanske detta inte är möjligt i alla fall.

Skicka in bidrag direkt via konferensens webbplats https://www.trippus.net/ESPLAT-abstract. Varje inlämning bör innehålla information om medförfattare, ett abstract (max 250 ord) och en utökad sammanfattning (max 800 ord) bestående av:

  1. Mål eller syften.
  2. Perspektiv eller teoretiska ramar.
  3. Metoder, tekniker eller undersökningssätt.
  4. Datakällor, bevis, föremål eller material.
  5. Resultat och/eller underbyggda slutsatser eller motiveringar för argument/synpunkter.
  6. Studiens eller arbetets vetenskapliga eller vetenskapliga betydelse.

Skriv dina referenser enligt APA.

Symposium

Symposier med tema inom något område relaterat till lärande och undervisning i psykologi kan föreslås; men bidrag specifikt relaterade till temat "en föränderlig värld" uppmuntras särskilt. Varje symposium kan vara upp till 90 minuter, vilket tillåter maximalt 4 individuella presentationer och en allmän diskussion. Kortare symposier (60 eller 75 minuter) kommer också att övervägas.

Skicka in bidrag direkt via konferensens webbplats https://www.trippus.net/ESPLAT-abstract. Föreslagna symposier ska lämnas in av arrangören (eller medarrangörer) och innehålla information om arrangörerna, ett symposiumabstract (max 250 ord), symposiumordförande(ar) (max 2), diskutant (om annan än ordförande), samt den individuella information om varje enskild presentation som ska göras i symposiet (se riktlinjer ovan för enskilda presentationer för information som ska lämnas till de enskilda presentationerna).

Diskussioner

Rundabordssamtal i något av ovanstående teman, med längden antingen 60 eller 75 minuter kan föreslås. Skicka in bidrag direkt via konferensens webbplats https://www.trippus.net/ESPLAT-abstract. Information om arrangören/arrangörerna och ett abstract (max 250 ord) som introducerar det ämne som ska diskuteras, måste anges.

Övrigt

Med tanke på konferensens innehåll - lärande och undervisning i en föränderlig värld - är programkommittén villig att ta emot förslag på andra former av presentationer/aktiviteter. Traditionella föreläsningar, posters och symposier kanske inte är vad som behövs i en föränderlig värld; så innovativa, nya metoder för att presentera och diskutera vetenskap är av stort intresse!
Kontakta gärna programkommittén direkt, med en kort beskrivning av din idé: michael.gruber@umu.se

Du hittar mer information på ESPLATs hemsida
https://www.esplat.org/esplat-2023

Vi ser fram emot att träffas i juni 2023!

/ Michael Gruber

På uppdrag av ESPLAT:s executive committee och Institutionen för psykologi, Umeå universitet

 

 

 

 

Evenemangstyp: Konferens
Kontaktperson
Michael Gruber
Läs om Michael Gruber