"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Michael Gruber

Jag undervisar och forskar på institutionen för psykologi.  2016 utsågs jag till Excellent lärare.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för psykologi
Plats

Min nuvarande forskning sker tillsamans med forskargruppen i Hälsa och miljö på institutionen för psykologi med ett intresse för särskild miljökänslighet, t ex elöverkänslighet.

Jag började min akademiska bana 1987 med två års studier i filosofi och statskunskap vid Göteborgs universitet där jag sedan fortsatte med ett års studier i psykologi. Jag avslutade sedan mina kandidatstudier vid Umeå universitet och antogs till forskarutbildningen vid dåvarande Psykologisk institutionen i Umeå 1995. Jag har undervisat och forskat vid det som sedermera blev Institutionen för psykologi i Umeå sedan 1995.

Jag disputerade 2003 på en avhandling om dyslexi och 2004 anställdes jag som universitetslektor.

Jag har ägnat en stor del av mitt arbete åt pedagogiskt utvecklingsarbete på institutionen genom att jag bland annat har varit programansvarig för Magister- och sedan Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap mellan 2004-2011. Jag var också studierektor på institutionen för psykologi mellan 2008-2014 samt biträdande prefekt med utbildningsansvar mellan 2011-2019.

Journal of Psychosomatic Research, Elsevier 2023, Vol. 168
Hammarström, Patrik; Rosendahl, Simon; Gruber, Michael; et al.
Psychology, Health & Medicine, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 28, (4) : 884-894
Nordin, Gustav; Sundqvist, Robin; Nordin, Steven; et al.
Scandinavian Journal of Psychology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 62, (3) : 393-400
Ejdemyr, Ivan; Hedström, Fredrik; Gruber, Michael; et al.
ESPLAT2021 conference : Teaching and Learning Psychology in Times of COVID and Beyond. Heidelberg/online, Germany, September 2-3, 2021
Gruber, Michael
Universitetspedagogiska konferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2021 : 22-22
Gruber, Michael; Strömsten, Lotta M. J.
Universitetspedagogiskakonferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 12-12
Borglund, Dan; Gruber, Michael
ESPLAT conference 2019: Teaching and learning to foster the psychologists of the future, Utrecht, the Netherlands, September 25-27, 2019
Gruber, Michael
Scandinavian Journal of Psychology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 59, (4) : 422-427
Gruber, Michael; Palmquist, Eva; Nordin, Steven
EUROPLAT 2017 Conference:Evidence-based Improvement for Learning and Teaching Psychology, Salzburg, Austria, September 18-20, 2017
Gruber, Michael
Universitetspedagogiska konferensen 2017: undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2017 : 65-65
Gruber, Michael
Universitetspedagogiska konferensen 2017: undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2017 : 28-28
Gruber, Michael; Nilsson, Jenny; Hedman, Sandra; et al.
Umeå University 2003
Gruber, Michael
Gruber, Michael; Olofsson, Åke
Söderholm, Anna; Gruber, Michael; Claeson, Anna-Sara; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2010 till 31 december 2024

I dagsläget har jag undervisningsuppdrag som kursledare för psykologprogrammens uppsatskurser samt som kursledare för en kurs om läs- och skrivutveckling på logopedprogrammets femte termin. Jag har också en enstaka föreläsning om språkutveckling på lärarutbildningarna.

Sedan 2012 är jag med i ett nätverk som heter European Society of Psychology Learning and Teaching (ESPLAT). ESPLAT arbetar med att främja lärande och undervisning i psykologi och anordnar bland annat konferenser vart annat år samt ger ut en vetenskaplig tidskrift.

Jag har undervisat på institutionen för psykologi i Umeå sedan 1995. Genom åren har jag undervisat och haft utbildningsuppdrag på en mängd olika kurser och utbildningar. Min undervisning har främst rört perceptions-, kognitions- och utvecklingspsykologi samt forskningsmetod och grundläggande statistik.

Jag har bland annat varit kursledare för A-och B-kursen i psykologi 14 terminer och senare varit kursledare på kursen Introduktionskurs i psykologi 16 terminer. Jag var också kursledare på första terminens andra kurs på psykologprogrammet om Psykiska funktioner i 12 terminer. Därmed har jag haft privilegiet att möta, undervisa och interagera med väldigt många nybörjarstudenter i psykologi. Att träffa studenter som precis har börjat en utbildning och få möta och diskutera deras förväntningar och erfarenheter är bland det mest givande jag kan tänka mej som universitetslärare.

Mina undervisningsuppdrag har också gett mej många spännande erfarenheter från olika utbildningar där jag fått möjlighet att undervisa studenter på bland annat psykologprogrammen, kognitionsvetenskapliga programmen, logopedprogrammet, beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, lärarprogrammen, tränarprogrammet, mastersprogrammet i ledaskap och organisation samt SPA-programmet.

I utbildningsammanhang har jag genom åren varit ämnesrepresentant för psykologi i programråden för Kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap, BIT-programmet, Idrottsvetenskapliga programmet, Logopedprogrammet samt Personalvetarprogrammet. Jag var också ordinarie ledamot av samhällsvetenskaplig fakultets utbildningsråd/ utbildningskommitté mellan 2009–2019.

Publicerad: 04 sep, 2019