"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

FEK seminar series - Stefan Sundgren

tor
11
feb
Tid Torsdag 11 februari, 2021 kl. 13:15 - 14:30
Plats Zoom

Board members’ legal infractions and the agency cost of debt: Evidence from small business bankruptcies

Abstrakt
-Vi studerar hur styrelseledamöternas attityder till risk, mätt genom deras personliga juridiska överträdelser, är relaterade till informationsasymmetri och byråproblem före konkurs, med hjälp av ett urval av 260 små svenska företag.
-Vi finner att revisorsavgång är mer sannolikt i företag där minst en styrelseledamot har en laglig överträdelse.
-Vidare finner vi att lagliga överträdelser är negativt relaterade till sannolikheten för att ett företag offentliggör sin årsredovisning och kvaliteten på bokföringen, vilket tyder på att informationsasymmetrisk problem är allvarligare när styrelseledamöter har lagliga överträdelser.
-Vi finner också att fordringsägarnas återvinningsgrad i konkurs är lägre om styrelseledamöterna har lagliga överträdelser, vilket tyder på att byråns kostnader för skuld är högre.
-En slutlig slutsats är att avskedanden från revisorer verkar överföra sambandet mellan lagliga överträdelser och borgenärers återvinningsgrad.

FEK seminar series

Evenemangstyp: Seminarium
Personalbild Stefan Sundgren
Talare
Stefan Sundgren
Professor
Läs om Stefan Sundgren
Kontaktperson
Rickard Lindberg
Läs om Rickard Lindberg