"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Språkstudiers forskningsdagar: Vida världen

tor
23
nov
Tid Torsdag 23 november till fredag 24 november, 2023 kl. 13:15 - 12:00
Plats HUM.G.230

Torsdag 23 november 

13.15 Hanna och Elena öppnar forskningsdagarna med hemlig gäst 

Session 1  

Moderator: Kajsa Törmä 

Virginia Langum "Fleshing out the past" 

Martina Terrazzano ”How to communicate in an epidemic. Language choices during the HIV/AIDS crisis”. 

Kätlin Koik "Disorienting Encounters with Anorexia". 

14.40 Fika 

15.10 Session 2   

Moderator: Mareike Jendis 

Yvonne Knospe "'Att knäcka läskoden': året mellan projektstart och första datainsamlingen. Inblickar i uppstartsfasen av ett skolnära och språkdidaktiskt forskningsprojekt". 

Natasha Ringblom “Unga vuxnas perspektiv på överföring av arvspråket till nästa generation” 

16.00 Vernissage för forskargrupper i Hum-pentryt 

17.00 AW på Rött 

Fredag 24 november 

9.00  

Session 3 

Moderator: Elena Lindholm

Heli Tissari,  ”From permafrost to permacrisis: Prefixation or blending?”  

Mia Svensson "Ordlekar på offentliga platser" 

9.45 Fika 

10.10 Session 4 

Moderator: Solveig Bollig  

Daniel Haataja "Vad är det med d:et i finskan?" 

Annika Norlund Shaswar och Carla Jonsson "Kvalitetsutveckling för språklig mångfald i grundlärarutbildningarna" 

"Haka på Hanna" (rörelsepaus) 

Giovanni Fort "För en 'kontrastiv italiensk språklära' för svenska inlärare med förkunskaper i spanska: motiv, metoder och mål" 

Maria Levlin och Maria Petersson Rosenberg "'Att knäcka läskoden': morfologins betydelse för avkodning och stavning - några preliminära resultat" 

Evenemangstyp: Symposium