"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forum UserInvolve

tis
17
maj
Tid Tisdag 17 maj, 2022 kl. 13:00 - 15:00
Plats Zoom

Vad behövs för att brukarrevisioner ska bidra till förändring?

Forum UserInvolve är en mötesplats för forskningsprogrammet UserInvolve, där vi presenterar forskningsresultat och diskuterar brukarinflytande på psykisk hälsa-området. På just det här forumet ska vi fokusera på brukarrevisioner.

En forskargrupp vid Umeå och Karlstads universitet har nyligen gjort en kartläggning där man har studerat vilka olika mönster som framträder i de brukarrevisioner som görs idag, med särskilt fokus på förhandlingar som kan uppstå i processen.

Under forumets första timme presenteras den aktuella studien och under den andra timmen öppnar vi för en dialog med alla närvarande. Den övergripande frågan blir då: Vad behövs för att brukarrevisioner ska leda till verklig förändring?

Du väljer själv om du vill delta under båda eller någon av forumets två delar. Anmälan skickas till userinvolve@umu.se. Vi skickar ut länken till forumet som en påminnelse några dagar i förväg.

Program

Del 1: Presentation av och diskussion om pågående forskning

13.00-13.15 UserInvolve och Forum (Mårten Jansson, NSPH och Urban Markström, Umeå universitet)

Vad är på gång kring brukarrevision?

13.15-13.45 Presentation av studien: “User-Focused Monitoring as a Strategy for Involvement and Mental Health Service Development: An Analysis of Swedish Monitoring Reports” (Hilda Näslund, Umeå universitet)

Reflektion av brukarrevisor och beställare från verksamhetsområdet (Elsa Kjellander, BRiU och Nina Sunnerfjell, Göteborgs stad)

13.45-14.00 Paus

Del 2: Gemensamma diskussioner om brukarrevision

14.00-14.40 Diskussioner i mindre grupper kring förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i brukarrevisionspraktiken

14.40-15.00 Gemensamma diskussioner och avslutande reflektioner

Forum UserInvolve samarrangeras med Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser (CEPI), Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF) och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH).

Evenemangstyp: Seminarium