"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Glesbygdsskolenätverket - ett sätt att utveckla undervisningen i samarbete

fre
16
sep
Tid Fredag 16 september, 2022 kl. 12:00 - 12:50
Plats Digitalt

ULF-seminarium

Under seminariet berättar vi mer om glesbygdsskolenätverket  - ett gemensamt forsknings- och utvecklingsarbete mellan skolor i Västerbotten och forskare vid Umeå universitet.

Nyckelord för samarbetet har varit ”symmetrisk och komplementär samverkan”, vilket betyder att forskning och verksamhetsutveckling sker som parallella processer och alla deltagande bidrar med sin unika kompetens på lika villkor.

Nätverkets deltagare fått redogöra för vilka utmaningar som finns och hur dessa kan utvecklas genom kollegiala samtal/kollegialt lärande (beprövad erfarenhet) och med hjälp av forskaren (vetenskaplig grund). Resultatet av FoU-arbetet pekar på att lärare i svenska glesbygdsskolor tar makten över egen professionsutveckling – via IKT-baserade kollegiala samarbeten. Mer om resultaten och om vilka lärdomar projektet har bidragit till berättar vi om under seminariet.

Presentatörer 

Jenny Sjöström, Josefin Öberg (lärare och initiativtagare till och samordnare för glesbygdsnätverket) och Gerd Pettersson Pedagogiska institutionen (forskare och vetenskaplig ledare).

Anmälan

Skicka anmälan till victoria.sorensson@umu.se senast 15 september

Länk till mötet skickas dagen innan.

Om ULF

Inom det nationella regeringsuppdraget ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) verkar Umeå universitet tillsammans med skolhuvudmän för att långsiktigt stärka forskningssamverkan mellan förskola/skola och universitet.  Läs mer om ULF här

 

Arrangör: Lärarhögskolan
Evenemangstyp: Seminarium
Kontaktperson
Victoria Sörensson
Läs om Victoria Sörensson