"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

ULF – utbildning, lärande och forskning

Lärarhögskolan vid Umeå universitet har tillsammans med Göteborgs universitet, Karlstad universitet och Uppsala universitet fått i uppdrag av regeringen att genomföra en försöksverksamhet med praktiknära forskning. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva modeller för långsiktig samverkan mellan akademi och skola, vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Det här är ULF

Hör representanter från skola och universitet berätta om ULF

Film om ULF

Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet, i intervju om ULF

Det här är ULF 

Verksamheten ULF ska präglas av jämlika villkor mellan skola och akademi. Det innebär exempelvis att skolans frågeställningar står i fokus och att yrkesgrupper inom skolan ska kunna ta initiativ till utvecklings- och forskningsprojekt. Uppdraget som pågår under perioden 2017–2021 ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i skolan samt i förskollärar- och lärarutbildningarna.

Genom att systematiskt pröva olika modeller för samverkan mellan akademi och skola, lära av erfarenheterna och lägga grunden till ett långsiktigt samarbete ska målet med att ta fram en långsiktig infrastruktur nås. Försöksverksamheten bygger på samverkan på olika nivåer.

• Samverkan sker mellan lärosätena inom de fyra noderna.
• Samverkan sker på nationell nivå mellan medverkande lärosäten. I början av försöksverksamheten sker den framförallt mellan de fyra lärosäten som har huvudansvar.
• Samverkan mellan lärosäte och skolhuvudman organiseras genom överenskommelser i form av lokala ULF-basavtal.

 

Nyheter från ULF

Lärarkonferens i Umeå om tillgängliga lärmiljöer

Ett 60-tal lärare träffades, tillsammans med forskare, för att utbyta erfarenheter från skolans sk. flexteam.

Samverkanscheckar inom ramen för ULF 2023

Lärarhögskolan lyser ut 8 samverkanscheckar á 240 tkr.

Sökbara medel inom ULF

Medel för forskning och verksamhetsutveckling i samverkan inom ramen för ULF

Lärarhögskolan utlyser 3 anslag á 1,9 mnkr till praktiknära FoU-projekt i samverkan med verksamma i förskola o...

Samverkanscheckar

Medel för att i samverkan skapa gemensamma forsknings- och utvecklingsmiljöer.

ULF-projekt

Bjud in en ULF:are till lärarrummet

Tag chansen att träffa forskare som kan berätta om erfarenheter och resultat via ULF-projekt.

FoU-samverkan om matematisk problemlösning i skolan

Utveckla undervisning som stödjer elevers lärande om och genom matematisk problemlösning. Medverkande kommun: Vännäs.

Kunskapande och verksamhetsutveckling i samverkan – tillgänglig lärmiljö för alla elever

Om att utveckla en verksamhetsinriktad design av hur tillgängliga lärmiljöer kan främja lärandet för alla elever. Medverkande kommun: Umeå

Undervisning idag och för framtiden - Medborgarbildning inom yrkesprogrammen

Om att utveckla kunskap om och undervisning inom de ämnen som kan sägas närmast stödja yrkeselevers utveckling av kunskaper och förmågor som bidrar till deras medborgarbildning. Medverkande kommun: Örnsköldsvik

Kampen för läraryrkets kunskap – möjliga vägar för lärares professionalism?"

Forskningsprojektet belyser och analyserar vad som händer i möten mellan skolpolicy, karriärreformer, forskningsbaserade utvecklingsprojekt i skolan och läraryrkets praktik.

Fjärrundervisning

På ett övergripande plan utgör fjärrundervisning ett medel för att kunna hantera lärarbristen, och på så vis s...

Glesbygdsskolenätverket

Projektets innehåll är baserat på uttryckta behov från glesbygdsskolor. Den samverkande praktiknära forskninge...

Fördjupa dig

Samverkansorganisation ULF Umeå universitet

Här kan du läsa mer om Umeå universitets ULF-arbete.

Frågor och svar om ULF

Här kan du läsa om de vanligaste frågorna. Har du någon annan fråga kontakta oss gärna.

Dokument och rapporter

Här kan du läsa mer om regeringsuppdraget

Kontaktpersoner ULF vid Umeå universitet

Monika Diehl
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 87
Katarina Kärnebro
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 85
Ola Lindberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 38
Marie Oskarsson
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 47
Victoria Sörensson
Projektsamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 50
Senast uppdaterad: 2023-03-31