Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Regeringsuppdraget ULF – utveckling, lärande och forskning

Lärarhögskolan vid Umeå universitet har tillsammans med Göteborgs universitet, Karlstad universitet och Uppsala universitet fått i uppdrag av regeringen att genomföra en försöksverksamhet med praktiknära forskning. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva modeller för långsiktig samverkan mellan akademi och skola, vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Verksamheten ULF ska präglas av jämlika villkor mellan skola och akademi. Det innebär exempelvis att skolans frågeställningar står i fokus och att yrkesgrupper inom skolan ska kunna ta initiativ till utvecklings- och forskningsprojekt. Uppdraget som pågår under perioden 2017–2021 ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i skolan samt i förskollärar- och lärarutbildningarna.

Långsiktiga samverkansmodeller

Genom att systematiskt pröva olika modeller för samverkan mellan akademi och skola, lära av erfarenheterna och lägga grunden till ett långsiktigt samarbete ska målet med att ta fram en långsiktig infrastruktur nås. Försöksverksamheten bygger på samverkan på olika nivåer.

• Samverkan sker mellan lärosätena inom de fyra noderna.
• Samverkan sker på nationell nivå mellan medverkande lärosäten. I början av försöksverksamheten sker den framförallt mellan de fyra lärosäten som har huvudansvar.
• Samverkan mellan lärosäte och skolhuvudman organiseras genom överenskommelser i form av lokala ULF-avtal.

 

Mer information om regeringsuppdraget ULF

ULF på Umeå universitet
ULF på Umeå universitet

Här kan du läsa mer om Umeå universitets ULF-arbete.

På gång i Umeå-noden
På gång i Umeå-noden

I Umeå-noden ingår fem lärosäten. Här kan du läsa vad som händer inom noden.

Frågor och svar om ULF
Frågor och svar om ULF

Här kan du läsa om de vanligaste frågorna. Har du någon annan fråga kontakta oss gärna.

Relaterad information
Relaterad information

Här kan du läsa mer om regeringsuppdraget

Kontakta oss

Stina Westerlund
Universitetslektor, samordnare, forskning
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 77
Monika Diehl
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 87
Carina Rönnqvist
Samordnare, forskning
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 10
Anna Holmström
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 26
Anna Lindqvist
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 20
Eva Lindgren
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 84