"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

INSTÄLLT: Heldagsutbildning: Arbetsplatsdialog AD-A

mån
11
maj
Tid Måndag 11 maj, 2020 kl. 08:30 - 16:00
Plats Triple helix

Heldagsutbildning ”Arbetsplatsdialog AD-A; Ett metodstöd för arbetsgivare vid ohälsa och sjukfrånvaro

Ohälsa i arbetslivet med bland annat stress och fysisk smärta/värk är vanligt förekommande. Att tidigt uppmärksamma varningssignaler på ohälsa bland medarbetarna är av stor betydelse, för att förhindra utveckling av sjukdom och sjukskrivning. 

Metodstödet AD-A är ett strukturerat verktyg för chefer, som ger stöd till att främja dialog med medarbetare och genomföra konkreta anpassningar av arbete. Metodstödet kan med fördel användas vid tidiga tecken på ohälsa för att förhindra sjukfrånvaro, men kan även användas i en rehabiliteringsprocess.

Denna utbildningsdag inleds med föreläsningar om ohälsa i arbetslivet, samt vilka varningssignaler chefer behöver vara uppmärksamma på. Därefter kommer dagen att fokusera på metodstödet AD-A, dess innehåll och strukturerade insatser, samt workshop i hur AD-A kan användas i den egna verksamheten.

Målet med utbildningsdagen är att förstärka chefers och HR-stödets kapacitet att agera vid ohälsa och sjukfrånvaro genom att använda sig av metodstödet AD-A.

Målgrupp: Chefer och HR-stöd. Det ger stora fördelar om chefer och HR-stöd från samma arbetsplats deltar vid samma tillfälle.

Samma utbildning ges vid sju olika tillfällen från maj till oktober.
När (sista anmälningsdag):
Mån 11 maj (4 maj) - INSTÄLLT
Tors 4 juni (27 maj)
Tis 16 juni (8 juni)
Mån 14 sep (4 september)
Ons 30 sep (22 september)
Mån 12 okt (2 oktober)
Tors 29 okt (21 oktober)

Anmälningslänk

Arrangör: Personalenheten
Evenemangstyp: Workshop

Workshopledare:

Therese Eskilsson, medicine doktor, leg. sjukgymnast och lektor vid Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet.

 

Sofia Nording, leg. psykolog och filosofie magister i kognitionsvetenskap, vid Stressrehabilitering, Region Västerbotten. 

Kontaktperson
Pernilla Jansson
Läs om Pernilla Jansson