"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Historisk forskning om Sverige-Finland under tidigmodern tid

tis
27
nov
Tid Tisdag 27 november till onsdag 28 november, 2018 kl. 09:00 - 10:30
Plats Universitetsklubben, umeå universitet

Umeå Group for Premodern Studies arrangerar en workshop på temat "Ny svensk och finsk historisk forskning om Sverige-Finland under tidigmodern tid (1500-1800) – samarbete och studier över riks- och språkgränserna".

Syftet med workshopen är att diskutera och initiera studier som överskrider språkbarriären och det moderna nationalstatsperspektiv som sedan länge har satt sin prägel på svensk och finsk historisk forskning om den tidigmoderna perioden (1500–1800). Fortfarande är det så att svenska historiker huvudsakligen bedriver forskning inom den dåvarande svenska riksdelen, och finska forskare inom den finska. Studier som inkluderar båda riksdelarna är fåtaliga. Till detta kommer språkbarriären som ett hinder för att förmedla och kommunicera forskningen.

Forskningsstudier och avhandlingar publiceras som regel på svenska respektive finska. Denna barriär håller så sakteliga på att överbryggas i takt med att nya avhandlingar och studier börjar publiceras på engelska, men fortfarande är en stor del av både den tidigare och nyare forskningen endast publicerad på finska vilket gör den svårtillgänglig för svenska forskare.

Workshopen ser mot denna bakgrund som sin uppgift att bjuda in en blandning av mer erfarna och nya forskare och doktorander för att ge en översikt av tidigare forskning och nya pågående studier. Diskussionerna kommer att handla om möjligheten och nyttan av att utveckla jämförande perspektiv och studier som inkluderar både den svenska och finska riksdelen.

Program

Konferensspråk: Svenska/ English
Koordinator: Jonas Liliequist

Tisdag 27/11

Lokal: Universitetsklubben, Universum

09.15-09.50 Reception, kaffe
09.50 – 10.00 Workshopen öppnas, praktisk information
Källsituationen – tillgänglighet och digitalisering
10.00-10.30 Jonas Lindström Gender and work and the digitization of historical sources
10.30- 11.00 Riikka Miettinen Digitized Early Modern Materials in Finland
Historiografiska översikter
11.00-11.30 Miia Kuha Shared Past, Different Interpretations: Bibliometrical and qualitative analysis of the historiography of the common early modern history of Sweden and Finland
11.30-12.00 Jan Samuelsson Svensk forskning om det tidigmoderna Sverige – några centrala teman
12.00-13.30 Lunch
Projektpresentationer (20+10 min)
13.30-14.00 Riikka Miettinen The Insane in Early Modern Sweden and Finland
14.00-14.30 Anton Runesson Kroppen inför rätta i Sverige under tidigmodern tid
14.30-15.00 Miia Kuha Clerical careers and local communities in the diocese of Vyborg, 1650-1710
15.00-15.30 Simon Berggren Capital Crime and Royal Mercy: Supplications and claims for pardoning in the Judicial Revision, 1680–1800
15.30-16.00 Kaffe
16.00-16.30 Mari Välimäki Premarital relationships and male agency in 17th century Sweden.
16.30-17.00 Kaarle Wirta Tjärhandeln under stormaktstiden. Sveriges internationella handel ur ett affärshistoriskt perspektiv
17.00-17.30 Ina Lindblom Emotions in 18th-century everyday life – class, gender and piety in the life description of Pehr Stenberg
17.30-18.00 Charlotta Wolff Upplysningen i Sverige – ett par nya projekt

19.30 Middag

Onsdag 28/11

Lokal: Universitetsklubben, Universum

09.00-10.30 Slutsatser och diskussion om framtida samarbeten och gränsöverskridande projekt. Presentation av UGPS Jonas Liliequist, Peter Lindström
10.45 Taxi flygplatsen

Läs mer om Umeå Group for Premodern Studies

Evenemangstyp: Workshop
Kontaktperson
Jonas Liliequist
Läs om Jonas Liliequist