"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Högre seminarium: Petra Lundberg Bouquelon

ons
3
mar
Tid Onsdag 3 mars, 2021 kl. 13:00 - 14:30
Plats Zoom

Petra Lundberg Bouquelon, Södertörns högskola, presenterar hur hon arbetar med reflektion i lärarutbildningen. 

Bildning, reflektion och meningsskapande på lärarutbildningen

Seminariet inleds med en presentation om ett pragmatiskt förhållningssätt till reflektion och den egna meningsskapande aktiviteten som förutsättning för bildning. Lärarstudenters upplevelser av brist på sammanhang mellan utbildningens olika kurser ledde till utvecklandet av en ”strimma” om estetiska lärprocesser.

Påföljande diskussion utgår således från det Södertörnska bildningsbegreppet:

Bildning kan ses som förmågan att bilda sig, det vill säga förmågan att använda sig av sina upplevelser för att skapa erfarenheter och att sedan kontinuerligt reflektera över erfarenheterna så att de generar ny eller djupare kunskap.

Hur kan man förhålla sig till det? Vad kan vi lära av exemplet från Södertörn? Vilka möjligheter och hinder kan identifieras?

Välkommen att delta via Zoom
https://umu.zoom.us/j/62756700471

Evenemangstyp: Seminarium
Kontaktperson
Ulrika Sahlén
Läs om Ulrika Sahlén