"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Humlab Share: Om arbetet med en digital utbildning om plagiat

tis
14
feb
Tid Tisdag 14 februari, 2023 kl. 13:00 - 14:30
Plats Hum E.321

En universitetsövergripande, SCORM-paketerad utbildning om plagiat med syfte att informera, utbilda och certifiera studenter i Canvas.


Plagiat är den vanligaste grunden för disciplinåtgärder vid Sveriges universitetet. Plagiat fall hade ökat under coronapandemin då en stor del av landets universitets- och högskoleutbildningar med kort varsel digitaliserades. Anledningarna till att studenter ägnar sig åt plagiat är varierande, men en vanlig förklaring till att det händer är okunskap om var gränserna går mellan vad som är tillåtet och otillåtet. För en universitetslärare är det ofta svårt att hitta tillräckligt med tid i undervisningen för att utbilda studenterna om plagiat i den omfattning som skulle vara önskvärt. Ännu svårare kan det vara att hitta tid och utrymme i ordinarie undervisning för att pröva studenternas kunskaper på ett sådant sätt som säkerställer att de har fått den information de behöver för att undvika plagiat.


Med bakgrund av de problem som finns med plagiat utvecklar vi en digitaliserad utbildning (med beviljad PUNKTUM medel) om plagiat som riktar sig till studenter vid alla fakulteter vid vårt universitet. Den ska vara interaktiv, multimodal, nätbaserad och SCORM-paketerad. Utbildningen ska vara allmänt hållen och ge studenterna kunskap om vad plagiat är, hur de kan undvika det och vad som händer om de skulle bli ertappade med att plagiera. Tanken är att utbildningen ska underlätta lärarnas arbete med att undervisa studenterna om plagiat, men också att den ska leda till att samtalet mellan dem och studenterna om plagiat blir mer levande och informerat. 

Vi (Elena Lindholm, Anna-Karin Åsander och Satish Strömberg) har arbetat med framtagning av denna utbildningen under HT22. Vi ska ha färdigt en nästan klar utbildning i februari 2023. Den ska testas av flertal lärare och även av studenter under februari och mars. Vår målsättning är att den finns tillgänglig för alla lärare och alla kurser  augusti 2022.


På detta Humlab Share kan ni få prova vår utbildning samt ge återkoppling och feedback. Vi tar tacksam emot råd och förslag.


Hitta till Humlab

Detta event hålls i Humlabs temporära lokal Humlab H3 (Hum E.321) som ligger på plan 3 i humanisthuset, ovanför hörsalarna. 

Hitta med hjälp av Mazemap.
Arrangör: Humlab
Evenemangstyp: Seminarium
Talare
Satish Strömberg
Universitetsadjunkt
Läs om Satish Strömberg
Kontaktperson
Jon Svensson
Läs om Jon Svensson