"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattis Lindmark

Humlab

Humlab är en arbetsenhet och en forskningsinfrastruktur vid Humanistisk fakultet. Vårt uppdrag att är att initiera, inspirera och utveckla samspelet mellan humaniora, kultur och informationsteknik inom forskning, forskarutbildning och undervisning.

Forskning och utbildning

Forskning

Våra forskare och tekniska specialister utvecklar nya verktyg och metoder inom ett brett område.

Programverksamhet

Humlab Talk, Humlab Share och Humlab Tech Breakfast samt workshops inom digitalt lärande.

Utbildning

Digitala inslag av digitala verktyg och metoder.

Använd Humlab

Våra lokaler

Humlab har fina lokaler som kan bokas av alla som har koppling till våra verksamheter.

Access till Humlab

Du behöver ansöka om att få tillgång till vårt lab.

Support

Supportpersonalen hjälper dig när du stöter på problem med någon av vår utrustning i labbet.

Aktuellt

professorsbilder årshögtiden  Coppelie Cocq
"Vi behöver förstå hur digitaliseringen påverkar samhälle och individ”

Det är i möten och samarbeten som man lär sig nytt, får nya intryck och utvecklar sina tankar.

Skylt med ordet Umeågalan.
AI och samverkan i fokus på Umeågalan

Fyra forskare pratar om artificiell intelligens (AI) och samverkan på Umeågalan 2024.

Samarbeten

Anknutna forskare

Våra anknutna forskare och doktorander är en viktig del av forskningsmiljön vid Humlab.

Följ oss