"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Humlab Talk: Rumour mining

tor
2
dec
Tid Torsdag 2 december, 2021 kl. 15:00 - 16:30
Plats Humlab / ZOOM

Mia-Marie Hammarlin med kollegor talar om sitt projekt. 

Denna presentation bygger på vårt arbete inom det 4-åriga (2020–2023) ”mixed methods”-projektet finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Syftet är att studera vaccinationstveksamhet i en svensk kontext, både on- och offline. I forskargruppen ingår en etnolog, en sociolog och två språkteknologer. Vi kommer att presentera metoder och preliminära resultat från den språktekniska analysen av texter från ett antal sociala medier som diskuterar tveksamhet till vacciner. Fokus ligger framförallt på två typer av metoder: sentimentanalys och temamodellering. Sentimentanalys syftar till att identifiera, extrahera och kvantifiera människors (positiva eller negativa) attityder, känslor och/eller känslor kring en text, bild eller produkt. Ämnesmodellering syftar till att hitta språkliga mönster av underliggande ämnen i (vanligtvis mycket stora) kroppar av texter eller textfragment. Vi kommer att presentera vår empiri, och hur denna har bearbetats samt dessa metoder för att utforska empirin.


Dessutom kommer vi att lyfta fram utmaningar med blandade metoder. Vissa är enkla att hantera medan andra berör väsentliga kunskapsteoretiska, teoretiska och terminologiska frågor. Här handlar det också om att metoderna kommer från så vitt skilda forskningsområden som humaniora och samhällsvetenskap å ena sidan, och från tekniskt orienterade discipliner å andra sidan. Liksom Flyvbjerg (2001) hävdar vi att ett av huvudproblemen med projekt som använder blandade metoder är huruvida man kan översätta den tekniska och algoritmiska utgångspunkter med den samhällsvetenskaplig och humanistiska synsätt.

 

 

Arrangör: Humlab
Evenemangstyp: Föreläsning
Kontaktperson
Jon Svensson
Läs om Jon Svensson