"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottslunch: Inkluderande idrott

ons
13
mar
Tid Onsdag 13 mars, 2019 kl. 11:30 - 12:15
Plats IKSU Sport, Luxemburg

Inkluderande idrott - Mot likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse

Kim Wickman, Pedagogiska institutionen, föreläser utifrån det uppdrag hon tillsammans med Madelene Nordlund, Sociologiska institutionen och Staffan Karp, Pedagogiska institutionen, fått från Parasportförbundet att följa denna utveckling och med utgångspunkten i följande frågeställningar;
- Vad innebär inkludering?
- Hur implementeras den i praktiken?
- Vem är den till för?

Få personer med funktionsnedsättning deltar

Trots att nästan alla barn och unga någon gång i livet är medlemmar i en idrottsförening är det förhållandevis få barn och unga med funktionsnedsättning som regelbundet deltar i någon form av organiserad idrott. När det gäller makt och inflytande återfinns få personer med funktionsnedsättning i ledande positioner inom idrotten och i samhället i stort. Parasportförbundet administrerar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning. Genom kollektiv mobilisering är förbundet en viktig aktör när det gäller att påverka makthavare och genomdriva förändringar och att skapa uppmärksamhet kring frågor som är av betydelse för att göra idrotten mer jämlik och tillgänglig.

Parasportförbundets strategi

Parasportförbundet beslutade 2013 att upprätta en långsiktig och hållbar strategi för inkludering av idrotter som administrerades av förbundet men som skulle kunna ha sina hemvister i olika Specialidrottsförbund. Parasportförbundet genomförde år 2014 en kartläggning för att identifiera förutsättningar och därefter upprätta handlingsplaner för samverkan och framtida överflyttning och inkludering av idrotter från Parasportförbundet till SFn. Organisationsförändringen inom svensk idrott innebär på sikt en demontering av Parasportförbundet och en inkludering av idrottare med funktionsnedsättning i SFn.

Anmälan

Kostnad: 50 kr för föreläsning och subventionerad lunch på restaurang Hansson & Hammar, betalas via swish alt. via kontant betalning i anslutning till föreläsningen (ta gärna med jämna pengar). Kom i tid! Anmälan senast den 11/3 på mail till pernilla.eriksson@umu.se

Arrangör: Idrottshögskolan
Evenemangstyp: Föreläsning
Personalbild Kim Wickman
Talare
Kim Wickman
Universitetslektor
Läs om Kim Wickman
Kontaktperson
Pernilla Eriksson
Läs om Pernilla Eriksson