Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Kim Wickman

Kim Wickman

Mitt forskningsintresse handlar om identitetskonstruktioner och maktrelationer inom främst föreningsidrotten och idrott och hälsa med fokus på genus och jämställdhet, mångfald och jämlikhet.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

In May 2014 Kim Wickman was appointed associate professor as part of Umeå University's effort to develop the area of Special Education from Umeå School of Education. The posts comprise research (80%) and teaching (20%) for four years and were aimed at strengthening Umeå University's position regarding research and teaching within the field of Special Education. Currently, she is the coordinator of interdisciplinary research collaboration for Special Education at Umeå University and a team member of the DISLIFE research project Liveable disabilities: Life courses and opportunity structures across time, led by professor Lotta Vikström: http://www.idesam.umu.se/english/research/research-projects/dislife/

Kim´s research and teaching interests are identity constructions and power relations within the field of sport and special education with particular reference to, ability, disability, gender and equality.

Her doctoral thesis deals with the complex interaction of discourses about gender, (dis)ability and sport, and illustrates how these operate in the context of wheelchair racing. A digital copy of the thesis can be downloaded at:
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:141458/FULLTEXT01.pdf

If you are interested in her teaching or research, please use the e-mail address above. Most publications below are obtainable by e-mail.

Watch wheel and walk aerobicblobid1.png

 

2019
Journal of Digital Learning in Teacher Education, Routledge 2019, Vol. 35, (4) : 236-248
Takala, Marjatta; Wickman, Kim
2018
Education in the North, Aberdeen: University of Aberdeen 2018, Vol. 25, (1-2) : 217-237
Sirkko, Riikka; Takala, Marjatta; Wickman, Kim
2018
The Routledge history of disability, Abingdon: Routledge 2018 : 320-338
Wickman, Kim; Kristoffersson, Margaretha
2018
Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, Routledge 2018, Vol. 21, (1) : 50-63
Wickman, Kim; Nordlund, Madelene; Holm, Christina
2017
European Journal for Sport and Society, Taylor & Francis 2017, Vol. 14, (3) : 244-264
Eliasson, Inger; Karp, Staffan; Wickman, Kim
2017
Sport policy in small states
Fahlén, Josef; Wickman, Kim; Eliasson, Inger
2017
Idrottens samhällsnytta: en vetenskaplig översikt av idrottsrörelsen mervärde för individ och samhälle, Riksidrottsförbundet 2017 : 131-143
Wickman, Kim
2017
Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv: en vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Specialpedagogiska skolmyndigheten 2017 : 99-135
Wickman, Kim; Karp, Staffan
2017
Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv: en vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Specialpedagogiska skolmyndigheten 2017 : 65-97
Widding, Göran; Wickman, Kim
2015
International Journal of Sport Policy and Politics, London: Routledge 2015, Vol. 7, (3) : 391-406
Fahlén, Josef; Eliasson, Inger; Wickman, Kim
2015
Education Inquiry, Co-Action Publishing 2015, Vol. 6, (1) : 25-51
Takala, Marjatta; Wickman, Kim; Uusitalo-Malmivaara, Lotta; et al.
2015
Social Inclusion, Lisbon: Cogitatio 2015, Vol. 3, (3) : 39-50
Wickman, Kim
2015
Idéer för idrottsutveckling, Stockholm: SISU idrottsböcker 2015 : 109-126
Wickman, Kim; Holm, Christina
2014
Swedish Journal of Sport Research, Svebi, Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning 2014, Vol. 1, (1) : 110-137
Wickman, Kim; Löfgren, Kent; Eliasson, Inger; et al.
2013
Spela vidare: En antologi om vad som får unga att fortsätta idrotta, Stockholm: SISU Idrottsböcker 2013 : 85-107
Wickman, Kim
2013
Umeå: SLU Repro 2013
Wickman, Kim; Dolling, Ann; Lidestav, Gun; et al.
2012
Book of Abstracts: 9th Conference of the European Association for Sociology of Sport, Waxmann Verlag 2012 : 44-44
Fahlén, Josef; Wickman, Kim; Eliasson, Inger
2012
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Centrum för Idrottsforskning 2012, Vol. 21, (1) : 42-45
Karp, Staffan; Eliasson, Inger; Fahlén, Josef; et al.
2012
Skolporten: Fortbildning för lärare som undervisar i Idrott och hälsa, Stockholm, 1-2 februari, 2012
Wickman, Kim
2012
Book of Abstracts: 9th Conference of the European Association for Sociology of Sport, Waxmann Verlag 2012 : 88-88
Wickman, Kim
2012
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2012, Vol. 21, (3) : 11-14
Wickman, Kim; Karp, Staffan; Eliasson, Inger; et al.
2011
Changing the Future Educating about Gender
Silfver, Ann-Louise; Berge, Britt-Marie; Magnusson, Eva; et al.
2011
idrottsforum.org, Malmö: Malmö högskola 2011, Vol. 2 november : 1-3
Wickman, Kim
2011
Idrott och mångfald, Karlstad universitet, 3-4 maj, 2011
Wickman, Kim
2011
För barnets bästa: en antologi om idrott ur ett barnrättsperspektiv, Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011 : 41-60
Wickman, Kim
2011
People in motion - bridging the local and global: The 8th European Association for Sociology of Sport Conference, Umeå: Department of Education, Umeå University 2011 : 59-59
Wickman, Kim
2011
International Journal of Sport Policy and Politics, London: Taylor & Francis Group 2011, Vol. 3, (3) : 385-399
Wickman, Kim
2009
ISAPA 2009: The 17th International Symposium of Adapted Physical Activity
Wickman, Kim
2009
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Stockholm: Centrum för idrottsforskning (CIF) 2009, (1) : 31-33
Wickman, Kim
2007
www.idrottsforum.org, Malmö: Malmö högskola 2007, (2007–05–16)
Wickman, Kim
2007
The 4th EASS Conference, Münster: Local Sport in Europe, 31 May - 3 June, 2007 : -
Wickman, Kim
2007
Funktionshinder, kultur och samhälle, Studentlitteratur, Lund 2007 : 197-214
Wickman, Kim
2000
Svensk idrottsforskning, (3) : 40-44
Wickman, Kim; Henriksson Larsén, Karin
Publicerad: 13 nov, 2018