"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kim Wickman

Mitt forskningsintresse handlar om identitetskonstruktioner och maktrelationer inom främst föreningsidrotten och idrott och hälsa med fokus på genus och jämställdhet, mångfald och jämlikhet.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

I maj 2014 fick jag ett forskningslektorat som en del i Umeå universitets satsning på att utveckla området Specialpedagogik vid Umeå skolans utbildning. Tjänsterna omfattar forskning (80%) och undervisning (20%) under fyra år och syftade till att stärka Umeå universitets position inom forskning och undervisning inom specialpedagogik. För närvarande är jag koordinator för tvärvetenskaplig forskningssamarbete för specialpedagogik vid Umeå universitet och en teammedlem i DISLIFE-forskningsprojektet Livskraftiga funktionshinder: Livslopp och möjlighetsstrukturer över tid, ledd av professor Lotta Vikström: http://www.idesam.umu.se/english/research/research-projects/dislife/

Mina forsknings- och undervisningsintressen är identitetskonstruktioner och maktrelationer inom området sport och specialpedagogik med särskild hänsyn till förmåga, funktionshinder, kön och jämställdhet.

Min doktorsavhandling behandlar den komplexa interaktionen av diskurser om kön, (o)förmåga och sport och illustrerar hur dessa fungerar i kontexten av rullstolsracing. En digital kopia av avhandlingen kan laddas ner på: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:141458/FULLTEXT01.pdf

Jag är även gruppmedlem i programrådet för Speciallärar- och Specialpedagogikprogrammet.

Om du är intresserad av min undervisning eller forskning, använd e-postadressen ovan. De flesta publikationerna nedan kan erhållas via e-post.

Australian and International Journal of Rural Education, The Society for the Provision of Education in Rural Australia (SPERA) 2024, Vol. 34, (1) : 108-121
Ström, Kristina; Pettersson, Gerd; Wickman, Kim
Australian and International Journal of Rural Education, The Society for the Provision of Education in Rural Australia (SPERA) 2024, Vol. 34, (1) : 108-121
Ström, Kristina; Pettersson, Gerd; Wickman, Kim
NERA 2024: Abstract Book : 698-698
Wickman, Kim; Mårell-Olsson, Eva
Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, Routledge 2023, Vol. 26, (11) : 1913-1931
Andersson, Malin; Karp, Staffan; Wickman, Kim
Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning (SVEBI) årliga Idrottsvetenskapliga konferens: Program
Lindholm, Alva; Wickman, Kim
NERA Conference 2023: Conference Agenda
Wickman, Kim; Pettersson, Gerd
The Palgrave handbook of disability sport in Europe: policies, structures and participation, Cham: Palgrave Macmillan 2023 : 169-192
Wickman, Kim; Torége, Linda
Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, Malmö: Malmö University 2022, Vol. 13 : 111-129
Nordlund, Madelene; Wickman, Kim; Karp, Staffan; et al.
Education and involvement in precarious times: Abstract book, NERA Conference 2022, Reykjavík: University of Iceland 2022 : 417-418
Westin, Anna; Wickman, Kim; Takala, Marjatta
2022 EASS & ISSA World congress of sociology of sport: Why does sociology matter? The role of sport sociology in interdisciplinary research: Book of abstracts
Wickman, Kim; Nordlund, Madelene; Karp, Staffan
ISAPA2021. Quality partnerships in adapted physical activity: Stronger Together!: Book of abstracts, Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä 2021 : 84-84
Andersson, Malin; Wickman, Kim; Karp, Staffan
Online ISAPA 2021. Quality partnerships in Adapted Physical Activity: Stronger Together!: Book of abstracts, Jyväskylä: University of Jyväskylä 2021 : 53-53
Jerlinder, Kajsa; Wickman, Kim; Fröding, Karin; et al.
Online ISAPA 2021. Quality partnerships in adapted physical activity: Stronger Together!: Book of abstracts, Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä 2021 : 11-11
Kristén, Lars; Hammar, Lena; Jerlinder, Kajsa; et al.
ISAPA 2021. Quality partnerships in Adapted Physical Activity: Stronger Together!: Book of abstracts, Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä 2021 : 88-88
Nordlund, Madelene; Wickman, Kim; Karp, Staffan; et al.
CEDAR Working Papers, 14
Nordlund, Madelene; Wickman, Kim; Vikström, Lotta; et al.
Specialpedagogik för lärare, Stockholm: Natur och kultur 2021 : 170-192
Takala, Marjatta; Wickman, Kim
Praktiknära pedagogisk forskning i det lärande nordiska nätverket Gemensamma Vägar: en antologi, Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 2021 : 86-105
Wickman, Kim
Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling: i teori och praktik, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2021 : 165-178
Wickman, Kim; Berggren, Sandra
CEDAR Working Papers, 2021:15
Wickman, Kim; Torége, Linda
Skolforskningsinstitutets systematiska översikter, 20
Skolforskningsinstitutet, .; Hedman, Anna
Journal of Digital Learning in Teacher Education, Routledge 2019, Vol. 35, (4) : 236-248
Takala, Marjatta; Wickman, Kim
Education in the North, Aberdeen: University of Aberdeen 2018, Vol. 25, (1-2) : 217-237
Sirkko, Riikka; Takala, Marjatta; Wickman, Kim
The Routledge history of disability, Abingdon: Routledge 2018 : 320-338
Wickman, Kim; Kristoffersson, Margaretha
Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, Routledge 2018, Vol. 21, (1) : 50-63
Wickman, Kim; Nordlund, Madelene; Holm, Christina
European Journal for Sport and Society, Taylor & Francis 2017, Vol. 14, (3) : 244-264
Eliasson, Inger; Karp, Staffan; Wickman, Kim
Sport policy in small states
Fahlén, Josef; Wickman, Kim; Eliasson, Inger
Specialpedagogiska skolmyndigheten 2017
Pettersson, Charlotta; Wickman, Kim; Takala, Marjatta
Idrottens samhällsnytta: en vetenskaplig översikt av idrottsrörelsen mervärde för individ och samhälle, Riksidrottsförbundet 2017 : 131-143
Wickman, Kim
Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv: en vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Specialpedagogiska skolmyndigheten 2017 : 99-135
Wickman, Kim; Karp, Staffan
Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv: en vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Specialpedagogiska skolmyndigheten 2017 : 65-97
Widding, Göran; Wickman, Kim
International Journal of Sport Policy and Politics, London: Routledge 2015, Vol. 7, (3) : 391-406
Fahlén, Josef; Eliasson, Inger; Wickman, Kim
Education Inquiry, Co-Action Publishing 2015, Vol. 6, (1) : 25-51
Takala, Marjatta; Wickman, Kim; Uusitalo-Malmivaara, Lotta; et al.
Social Inclusion, Lisbon: Cogitatio 2015, Vol. 3, (3) : 39-50
Wickman, Kim
Idéer för idrottsutveckling, Stockholm: SISU idrottsböcker 2015 : 109-126
Wickman, Kim; Holm, Christina
Swedish Journal of Sport Research, Svebi, Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning 2014, Vol. 1, (1) : 110-137
Wickman, Kim; Löfgren, Kent; Eliasson, Inger; et al.
Spela vidare: En antologi om vad som får unga att fortsätta idrotta, Stockholm: SISU Idrottsböcker 2013 : 85-107
Wickman, Kim
Umeå: SLU Repro 2013
Wickman, Kim; Dolling, Ann; Lidestav, Gun; et al.
Book of Abstracts: 9th Conference of the European Association for Sociology of Sport, Waxmann Verlag 2012 : 44-44
Fahlén, Josef; Wickman, Kim; Eliasson, Inger
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Centrum för Idrottsforskning 2012, Vol. 21, (1) : 42-45
Karp, Staffan; Eliasson, Inger; Fahlén, Josef; et al.
Skolporten: Fortbildning för lärare som undervisar i Idrott och hälsa, Stockholm, 1-2 februari, 2012
Wickman, Kim
Book of Abstracts: 9th Conference of the European Association for Sociology of Sport, Waxmann Verlag 2012 : 88-88
Wickman, Kim
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2012, Vol. 21, (3) : 11-14
Wickman, Kim; Karp, Staffan; Eliasson, Inger; et al.
Changing the Future Educating about Gender
Silfver, Ann-Louise; Berge, Britt-Marie; Magnusson, Eva; et al.
Umeå: Department of Education, Umeå University 2011
Söderström, Tor; Fahlén, Josef; Wickman, Kim
idrottsforum.org, Malmö: Malmö högskola 2011, Vol. 2 november : 1-3
Wickman, Kim
Idrott och mångfald, Karlstad universitet, 3-4 maj, 2011
Wickman, Kim
För barnets bästa: en antologi om idrott ur ett barnrättsperspektiv, Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011 : 41-60
Wickman, Kim
People in motion - bridging the local and global: The 8th European Association for Sociology of Sport Conference, Umeå: Department of Education, Umeå University 2011 : 59-59
Wickman, Kim
Lyssna på Podden Lika värde

I poddavsnitt 52 berättar forskaren Kim Wickman om utformningen av undervisningen i ämnet idrott och hälsa.

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa

Kim Wickman är en av de externa forskarna som tagit fram rapporten.