"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Informationsträff om europeiskt nätverk för uppkopplad hälsa 

ons
19
maj
Tid Onsdag 19 maj, 2021 kl. 13:00 - 14:30
Plats Zoom

Välkommen till en träff om hur vi i norra Sverige gemensamt bygger ett regionalt nätverk för området uppkopplad hälsa, med stöd av det internationella nätverket European Connected Health Alliance (ECHAlliance).  

För att stärka regionens resurser för forskning och utveckling samt öka våra möjligheter till finansiering behöver vi samverka. Både regionalt och internationellt. Vi vill samla olika aktörer med engagemang och kunskap om uppkopplad hälsa för att komma fram till teman inom området att jobba vidare med.  

Program 

13:00 Nätverksbyggande genom ECHAlliance   
Mats Falck projektledare SOLH 

13:10 Berättelser om erfarenheter från att delta i ECHAlliance 
Anna Nordström, Avdelningschef Livsmedicin & universitetsöverläkare, Region Västerbotten. Adj professor folkhälsa, Umeå Universitet. 

Per-Olof Egnell, föreståndare vid eHealth Innovation Centre, Luleå tekniska universitet 

13:30 Presentation av föreslagna temaområden  

13:45 Bensträckare  

13:50 Fördjupning inom temaområdena   

14:20 Fortsatt process framåt 

14:30 Slut 

Anmälan 

Du kan inte längre anmäla dig till träffen. 

Mer om European Connected Health Alliance 

European Connected Health Alliance är ett globalt nätverk med mer än 750 medlemsorganisationer. Vi i Norra Sverige bygger nu en regional nod inom området uppkopplad hälsa. En del som nätverket kan bidra med för regionen, är att skapa förutsättningar för internationellt nätverksbyggande för viktiga utvecklingsfrågor. En annan är att genom fokuserad samverkan få mer medel för forskning och utveckling. För de kommande 7 åren finns exempelvis en budget inom forsknings och utvecklingsprogrammet Horisont Europa på 95,5 miljarder € avsatt. 
 

Arrangörer 

Träffen görs i samarbete med  Projektet SOLH (Support Office for Life Science & Health),  ECHAlliance  och Livsmedicin 
 
Parter i SOLHprojektet är Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå universitet Holding AB samt Luleå tekniska universitet. 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Västerbotten och Umeå kommun medfinansierar SOLH.  
 

Arrangör:
Evenemangstyp: Övrigt