"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Integrationen av maskinell perception och interaktion

fre
22
apr
Tid Fredag 22 april, 2022 kl. 12:15 - 13:00
Plats Online via Zoom

I takt med att människor och robotar börjar leva i samma miljö och interagera djupare med varandra ökar behovet av att robotar och andra artificiella agenter verkligen förstår varandra. Denna förståelse omfattar inte bara robotarnas förmåga att avkoda mänskligt tal, utan också förmågan att koppla ord som hänvisar till fysiska objekt, handlingar och begrepp till den perceptuella information som kommer från de sensorer som är inbyggda i agenten. Det handlar också om robotarnas förmåga att bättre förstå mänskliga signaler i interaktionsscenarier.

Det här föredraget kommer att belysa forskningen vid Örebro universitet där vi tittar på hur vi kan utveckla bättre perceptuella system som kan förstå sensordata och hur detta sedan kan användas för att skapa gynnsamma förutsättningar för interaktion.

Anmäl dig til #frAIday

Registrera dig för att ta del av föreläsningen på #frAIdays hemsida här. Vi skickar dig en Zoom-länk innan seminariet. 

Evenemangstyp: Seminarium

Gästföreläsare: Amy Loutfi, professor i informationsteknik och prorektor vid Örebro universitet och även WASP:s samordnare för rekrytering.

Kontaktperson
Tatyana Sarayeva
Läs om Tatyana Sarayeva