"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jag och AI – användarmedverkan vid design

fre
19
feb
Tid Fredag 19 februari, 2021 kl. 12:15 - 13:00
Plats Online via Zoom

Vilken roll har användare under designen? Inom MDI har användare fungerat som inspiration, informanter, testpersoner eller till och med meddesigners. Vanliga designmetoder är användarcentrerad design, medskapande/deltagande design eller samdesign. Vi har gått från att utforma teknik för arbetsplatsen till design för våra hem och vardagsliv. Numera lever vi våra liv tillsammans med teknik.

Artificiell intelligens (AI) är ännu en förändring som vi måste relatera till som människor. Frågan är, finns det några nya utmaningar vid utformningen av AI, eller kan vi använda de traditionella metoderna för användarinvolvering vid design? Detta seminarium presenterar några av de viktigaste frågorna att beakta när man utformar interaktionsteknik med och för användare. Dessutom föreslås ett urval av möjliga utmaningar vid användningen av dessa designmetoder vid design av AI.

Evenemangstyp: Föreläsning
Talare
Karin Danielsson
Övrig/annan befattning, universitetslektor
Läs om Karin Danielsson