"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Karin Danielsson

Docent i informatik vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Sedan 2021 är jag föreståndare för Humlab vid Humanistisk fakultet. 2016 utsågs jag till excellent lärare. 

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för informatik
Plats
Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 10, Humlab Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Humlab Roll: Föreståndare
Plats
Samhällsvetarhuset, Humlab är beläget under UB Umeå universitet, 901 87 Umeå

Som föreståndare för Humlab arbetar jag med att initiera, inspirera och utveckla samspelet mellan humaniora, kultur och digitalisering inom forskning, forskarutbildning och undervisning. Humlab utgör ett starkt kompetenscentrum vid Umeå universitet med tillgång till teknisk miljö specifikt för digital humaniora. Vi har en tvär- och mångdisciplinär verksamhet och mötet över disciplingränser är centralt.

I min forskning fokuserar jag på medskapande metoder för design och utvärdering av digitala material i olika sammanhang och miljöer som riktar sig till olika målgrupper. 

Mina nuvarande forskningsinriktningar är:

AI och medskapande design

AI-system är allt mer förekommande i dagens samhälle. När vi utvecklar och implementerar dessa system påverkas olika personer på olika sätt. Viktigt är att fundera över frågor så som representativitet (vilka är med när vid utveckling och implementering av AI-system?), medskapande (på vilket sätt, med vilka verktyg och metoder, kan medborgare påverka utveckling och implementering av AI-system?) och samhällsförändring (hur vill vi att dessa system förändrar vårt samhälle?). Dessa frågor har uppmärksammats i medskapande designansatser så som Participatory Design (PD). Jag undersöker om och i sådant fall hur, medskapande designansatser så som PD kan användas vid design och implementering av AI-system i olika sammanhang. I min forskning utgår jag från kritisk teori, berör feministisk teknovetenskap och normkreativa metoder, samt bedkriver tvärvetenskapliga samarbeten. 

Digitalisering av hälso- och sjukvård

Arbetsplatser har under en lång tid digitaliserats. Inom hälso- och sjukvården sker en mängd förändringar, delvis till följd av personcentrerad vård. Det innebär nya, ofta digitala, sätt att komma i kontakt med och behandlas via hälso- och sjukvården. I min forskning fokuserar jag på metoder, verktyg och tekniker för att stödja hälso- och sjukvårdspersonalens utveckling och förverkling av innovativa idéer och lösningar. Jag undersöker även hur dietisters arbete förändras till följd av användningen av digitala verktyg och dietisters upplevelse av att arbeta i digitala miljöer.

Uppdrag

Jag är medlem i InfraVis styrgrupp https://infravis.se 

Suppleant i styrgruppen för TAIGA

Medlem i HumRIS - Rådet för forskningsinfrastruktur

En av redaktörerna vid Journal of Digital Social Research 

2019-2021 var jag programkoordinator för WASP-HS

European Journal of Education
Vanhée, Loïs; Danielsson, Karin; Enqvist, Lena; et al.
Umeå: 2023
Båth, Katharina; Mårell-Olsson, Eva; Wedman, Jonathan; et al.
Handbook of critical studies of artificial intelligence, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2023 : 595-606
Danielsson, Karin; Aler Tubella, Andrea; Liliequist, Evelina; et al.
AI, education and children: report 2023, Wallenberg-stiftelserna 2023 : 5-6
Danielsson, Karin; Pashevich, Ekaterina; Strömberg, Satish; et al.
interactions, ACM Digital Library 2023, Vol. 30, (3) : 31-33
Liliequist, Evelina; Aler Tubella, Andrea; Danielsson, Karin; et al.
ACM International Conference Proceeding Series
Kaptelinin, Victor; Björnfot, Patrik; Danielsson, Karin
Proceedings of the ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work, CSCW, Association for Computing Machinery (ACM) 2021 : 79-83
Kaptelinin, Victor; Danielsson, Karin; Kaiser, Niclas; et al.
NordiCHI '20: Proceedings of the 11th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Shaping Experiences, Shaping Society
Kaptelinin, Victor; Björnfot, Patrik; Danielsson, Karin; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (11)
Månsson, Linda; Wiklund, Maria; Öhberg, Fredrik; et al.
CHI´19 (Conference on Human Factors in Computing Systems) "Weaving the threads of CHI", Glasgow, Scotland, UK, May 4-9, 2019.
Croon Fors, Anna; Svedmark, Eva; Danielsson, Karin
JMIR Diabetes, Vol. 4, (3) : 1-10
Schimmer, Robyn; Orre, Carljohan; Öberg, Ulrika; et al.
ECCE 2017: proceedings of the European conference on cognitive ergonomics 2017, Association for Computing Machinery (ACM) 2017 : 188-190
Danielsson, Karin; Lindgren, Helena; Mulvenna, Maurice; et al.
ECCE 2017: Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2017, ACM Digital Library 2017 : 59-60
Danielsson, Karin; Patrik, Björnfot
Proceedings of the 2017 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, ACM Press 2017 : 2690-2697
Kaptelinin, Victor; Björnfot, Patrik; Danielsson, Karin; et al.
ECCE 2017 European Conference on Cognitive Ergonomics, Umeå, Sweden, 19-22 September, 2017
Kaptelinin, Victor; Danielsson, Karin; Björnfot, Patrik
Proceedings Falun 2015 : 18-24
Danielsson, Karin
Universitetspedagogiska konferensen 2015: gränslös kunskap, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2015 : 18-20
Danielsson-Öberg, Karin
Electronic Government: 12th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2013, Koblenz, Germany, September 16-19, 2013. Proceedings, Springer Berlin/Heidelberg 2013 : 200-211
Sefyrin, J.; Gidlund, K. L.; Danielsson-Öberg, Karin; et al.
Information and communication technologies, society and human beings: theory and framework  (Festschrift in honor of Gunilla Bradley), Hershey: IGI Global 2010 : 266-282
Danielsson, Ulrika; Danielsson Öberg, Karin
Interactive Technology and Smart Education, Emerald Group Publishing Limited 2006, Vol. 3, (4) : 275-292
Danielsson, Karin; Wiberg, Charlotte
Artful Integration: Interweaving Media, Materials and Practices : 49-52
Danielsson, Karin
Learning with mobile devices: research and development - a book of papers : 47-53
Danielsson, Karin; Hedestig, Ulf; Juslin, Maria; et al.

Jag undervisar främst inom digital medieproduktion, interaktionsdesign samt AI och samhälle. 

2011-2019 var jag programansvarig för kandidatprogrammet Digital medieproduktion.

Jag har utvecklat och undervisat i en mängd kurser på grund- avancerad och forskarnivå.