"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Jonas Mollwing - pedagogik

fre
16
apr
Tid Fredag 16 april, 2021 kl. 10:00 - 12:00
Plats Zoom

Jonas Mollwing, Pedagogiska institutionen försvarar sin avhandling med den svenska titeln:

Om mäns pro- och antifeministiska engagemang
(Engelsk titel: On men's pro- and antifeminist engagement)

Fakultetsopponent: Professor Rickard Jonsson, Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Välkommen att delta via Zoom
Använd denna länk: https://umu.zoom.us/j/67429689173

Länk till avhandlingen
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1538406/FULLTEXT01.pdf

Länk till intervju
https://www.umu.se/nyheter/mans-syn-pa-feminism_10344108/

Evenemangstyp: Disputation
Talare
Jonas Mollwing
Universitetslektor
Läs om Jonas Mollwing