Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon
Personalbild Jonas Mollwing

Jonas Mollwing

Jag är doktorand i pedagogik. Min avhandling handlar om hur män förhåller sig till feminism, mer specifikt på vilka sätt de uppfattar att feminism möjliggör och begränsar dem i deras liv.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag är doktorand i pedagogik, och min tjänst är knuten till Genusforskarskolan. Mitt avhandlingsprojekt har den preliminära titeln "Feminismens möjligheter och begränsningar: om mäns engagemang i feminism". Avhandlingsprojektet handlar om hur män förhåller sig till feminism, mer specifikt på vilka sätt de uppfattar att feminism möjliggör respektive begränsar dem i deras liv. Arbetet är indelat i två delar: profeministiska män och deras syn på feminismens möjligheter samt antifeministiska män och deras syn på feminismens begränsningar.

Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 127
Mollwing, Jonas
Publicerad: 12 apr, 2021