"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jonas Mollwing

Jag är anställd som universitetslektor i pedagogik. Mitt forskningsintresse rör mäns skilda förhållningssätt till feminism.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag arbetar som universitetslektor i pedagogik. I min avhandling Om mäns pro- och antifeministiska engagemang utforskas mäns pro- och antifeministiska engagemang utifrån vad jag uppfattar som kärnan i det pedagogiska studieobjektet, det vill säga hur människor formas till att ha en viss identitet med medföljande tankar, känslor och beteenden. Avhandlingen beskriver hur män betraktar feminism som en positiv kontra negativ kraft i samhället samt vilka sociokulturella krafter som inverkar på mäns skilda reaktioner på feminism. Den feministiska ideologin har varit och fortsätter vara en kraft som långsamt omvandlar förhållandet mellan män och kvinnor. Genom att studera de män som reagerar starkast på feminism var min förhoppning att bilda generell kunskap om hur det går till när människor såväl bejakar som motsätter sig samhälleliga förändringar. Studien bidrar även med specifik kunskap om hur män som grupp hanterar utmaningar mot den manliga överordningen. Min förhoppning är att både den generella och specifika kunskapen kan komma till nytta när olika samhälleliga aktörer vill kommunicera behovet av förändring till grupper som opponerar sig mot den. Genom att förstå motståndets uttryck och grund kan förändringsprocesser idealt sätt anpassas och kommuniceras på sätt som accepteras i större utsträckning.

Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 127
Mollwing, Jonas

Majoriteten av min undervisning har skett inom ramen för grundutbildningen i pedagogik där jag undervisat på de flesta kurserna och modulerna. Jag har även undervisat mycket inom personalvetarprogrammet samt polisutbildningen. Därtill har jag genomfört undervisning inom samhällsvetarprogrammet, psykologprogrammet, idrottspedagogik och specialpedagogik.

Publicerad: 12 apr, 2021