"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kognitiva sjukdomar och digitala hjälpmedel

tor
25
nov
Tid Torsdag 25 november, 2021 kl. 13:00 - 15:00
Plats Digitalt möte i Zoom

Hur kan digitala hjälpmedel bidra i diagnostik och behandling samt till ökad livskvalitet för personer med kognitiv sjukdom och anhöriga?  

Program

 
12.55 Mingel med insläppta gäster

13.00 Introduktion med information om SOLH och ECHA   
Mats Falck, Projektledare, SOLH/Innovationskontoret Umeå universitet

13.10 Patient och anhörigbehov 
Johan Nyström, Demensteamet Luleå kommun

13.30 Forsknings- och utvecklingsperspektiv
Ida-Maria Barchéus, Arbetsterapi, LTU

13.45 Paus

13.50 Exempel på anhörigstöd och tidigare försök 
P-O Egnell, SOHL/LTU

14.00 Företagsperspektiv 
Helena Fordell, Brain Stimulation 
Alexandra Björnham, tidigare Tensaii
Johanna Ulfvarsson, Geras Solution

14.30  Visning av Aktivitetslabbet vid LTU 
Alexandra Olofsson, Lektor i arbetsterapi, LTU 

14.50 Nästa steg  
Mats Falck, Projektledare, SOLH/Innovationskontoret Umeå universitet

15.00 Slut 
 

För vem? 

Behovsägare/patientrepresentanter, forskare, kliniker och små och medelstora företag och stödorganisationer. Vi vänder oss framförallt till intressenter i Västerbotten och Norrbotten.    

Anmälan

Här anmäler du dig

Arrangörer 

Träffen görs i samarbete mellan projektet SOLH (Support Office for Life Science & Health) och ECHAlliance.    
  
Parter i SOLH-projektet är Umeå universitet innovationskontoret, Region Västerbotten, Umeå universitet Holding AB samt Luleå tekniska universitet. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Västerbotten och Umeå kommun medfinansierar SOLH.   

 
Mer om European Connected Health Alliance  
European Connected Health Alliance (ECHAlliance) är ett globalt nätverk för uppkopplad hälsa med mer än 750 medlemsorganisationer. I Norra Sverige har vi byggt en regional nod inom ramen för ECHAlliance. Nätverket bidrar till internationellt nätverksbyggande inom viktiga utvecklingsfrågor, liksom det kan bidra till mer medel för forskning och utveckling genom fokuserad samverkan. För de kommande sju åren finns exempelvis en budget inom forsknings- och utvecklingsprogrammet Horisont Europa på 95,5 miljarder € avsatt.  

EU-logotyp.png

Kontaktperson

Rebekka Mannelqvist, Region Västerbotten
Rebekka.Mannelqvist@regionvasterbotten.se

Evenemangstyp: Seminarium