"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Könstillhörighet - förklaringar, normer, betydelser

tis
21
maj
Tid Tisdag 21 maj, 2019 kl. 13:15 - 15:00
Plats Samvetet, Samhällsvetarhuset

Presentation av och diskussion om nya boken Könstillhörighet - förklaringar, normer, betydelser, Natur & Kultur.

Umeå centrum för genusstudier inbjuder till boksläpp och seminarium med författaren Eva Magnusson

blobid1.jpg
Eva Magnusson är professor emerita i psykologi med genusvetenskaplig inriktning vid Umeå umiversitet. Hon har under några år ägnat sig åt att utforska traditioner, vanor, föreställningar och vetenskap som bidrar till könsbaserad ojämlikhet. I den här boken sammanfattar hon det arbetet. Här diskuteras vad människors könstillhörigheter kan och får betyda – i vetenskapen, i arbetslivet, i politiken och i hemmet. Här granskas självklarheter – framför allt normer för vad som är rätt att göra, vilja och stå ut med, beroende på könstillhörighet. Här granskas även de vanligaste vardagliga och vetenskapliga förklaringarna till traditionellt könsspecifikt beteende. Tyngdpunkten är lagd på sådana normer och förklaringar som bidrar till könsbaserad ojämlikhet. Boken ger tankeredskap för att reflektera över egna och andras ”självklara” föreställningar och vanor, och kunskap om argumenterande om könstillhörigheternas betydelser.

Seminariet äger rum i form av ett samtal mellan Eva Magnusson och Stefan Björk, som disputerat i psykologi och genusvetenskap vid Umeå Centrum för Genusstudier.

För förlagsinformation om boken, se länk: https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi/konstillhorighet/

Evenemangstyp: Seminarium
Kontaktperson
Sara Edenheim
Läs om Sara Edenheim