"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handel, globalisering och ekonomiska kriser - Hans Jörgensen

ons
30
okt
Tid Onsdag 30 oktober, 2019 kl. 09:30 - 11:00
Plats N450, Naturvetarhuset

Handel, globalisering och ekonomiska kriser

Den finanskris som bröt ut i USA 2007-08 – bolånekrisen – fick omfattande globala effekter. Finanskrisen var dock bara en i raden av många tidigare kriser efter det att ett internationellt sammanflätat finansiellt system byggts upp genom succesiva avregleringar efter 1980. Syftet med detta föredrag är att anlägga ett långsiktigt institutionellt perspektiv som sätter fokus på hur de formella institutionerna (lagar och regelverk) på både nationell och internationell nivå, har förändrats sedan rekonstruktionen efter andra världskriget. I detta perspektiv ses 1970-talet som en brytningstid. Därmed berörs utformningen av Bretton Woods-institutionerna och kopplingen till den keynesianska guldåldern; effekterna från de två oljekriserna; förskjutningen i ekonomiskt tänkandet mot monetarism och därmed en förändrad syn på statlig intervention, regleringar och marknadslösningar, vilket har haft en stark inverkan på de senaste 40 åren av globalisering.   

 

Hans Jörgensen är lektor i ekonomisk historia vid Umeå universitet. Hans nuvarande forskning berör Östekonomiska byrån: en hemlig ekonomisk underrättelseverksamhet som bedrevs i samverkan mellan staten och näringslivet under det kalla kriget. 

Evenemangstyp: Föreläsning
Kontaktperson
Sara Franke-Wikberg
Läs om Sara Franke-Wikberg
Anmäl dig här

Anmälan

Här kan du kan anmäla dig till evenemanget.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Kontaktformuläret ska ej användas för känslig eller personlig information (känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter). Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).