Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samhällsvetenskaplig fakultet

Samhällsvetenskaplig fakultet bedriver forskning och utbildning där samhället på olika sätt står i fokus. Kunskapen är nödvändig för att hantera och lösa vår tids största globala problem, exempelvis frågor om miljö, hälsa, fattigdom, tillväxt och demokrati. Våra forskare är internationellt framstående inom en mängd forskningsfält, exempelvis välfärdsforskning, tillämpad IT, genusfrågor, hållbar utveckling och utvecklingspsykologi.

Utbildning

Vi har ett stort utbud av kurser och program.

Forskning

Vår forskning har både bredd och spets.

Om fakulteten
Om fakulteten

Vill du veta mer om vår organisation och administration?

Samarbeta med oss
Samarbeta med oss

Vi delar gärna kunskap och erfarenheter.