"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ungdomar och främlingsfientlighet - Mikael Hjerm

tis
29
okt
Tid Tisdag 29 oktober, 2019 kl. 12:30 - 14:00
Plats Aula Nordica

Ungdomar och främlingsfientlighet – betydelsen av familj, skola vänner och det omgivande samhället

Främlingsfientlighet är ett problem som har konsekvenser för såväl samhället som för enskilda individer. Främlingsfientlighet försvårar en lyckosam integration och har negativa konsekvenser för individer som utsätts i form av till exempel sämre  välmående. Hundra år av forskning har lärt oss mycket om främlingsfientlighet. En viktig insikt är att det är under ungdomsåren som attityder gentemot andra människor formeras och kristalliseras. Även vuxna människor förändrar sina attityder, men i  avsevärt mindre grad. Följaktligen är kunskapen om av vad som påverkar ungdomars attityder gentemot andra människor viktig för att förstå hur vi kan motverka och minimera effekterna av främlingsfientlighet. Föreläsningen sammanfattar forskning om främlingsfientlighet där tonvikten ligger på ungdomar. Vilken  betydelse har familj och vänner? Vilken roll har skolan? Hur spelar faktorer i omvärlden in?

Mikael Hjerm är professor i sociologi vid Umeå universitet. Han forskar primärt om främlingsfientlighet där han och fler kollegor bland annat försöker förstå främlingsfientlighet bland ungdomar där skola och utbildning är av särskilt intresse. Hjerm är också ansvarig för Comparative Research Centre (CORS) som har sitt säte vid Umeå universitet. 

Evenemangstyp: Föreläsning
Talare
Mikael Hjerm
Professor
Läs om Mikael Hjerm
Kontaktperson
Sara Franke-Wikberg
Läs om Sara Franke-Wikberg