"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lansering av färdplan för global barnhälsa

fre
30
aug
Tid Fredag 30 augusti, 2019 kl. 09:00 - 10:30
Plats Rum 5039 Butajira, Epidemiologi och global hälsa, Norrlands Universitetssjukhus, By 5B, vån 3

Välkommen till en webbsändning av ett seminarium arrangerat av Svenska Läkaresällskapet och SIGHT:

Road map on global child health:
Placing children at the centre of the Sustainable Development Goals

För miljontals barn och ungdomar i världen är mänskliga rättigheter fortfarande bara ett abstrakt koncept. För de yngsta definieras framsteg ofta bara i termer av överlevnad. Nu lanserar SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) och Svenska Läkaresällskapet (SLS) en färdplan för global barnhälsa, där framsteg definieras utifrån nästa generations rätt att blomstra. Färdplanen placerar barnen i centrum av de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030.

Enligt ”Placing children at the centre of the Sustainable Development Goals” är ett ensidigt fokus på överlevnad en dålig måttstock för att säkerställa nästa generations välbefinnande. Barn och ungdomar behöver få möjlighet att både blomstra och bli rustade med tillräcklig motståndskraft i mötet med globala utmaningar såsom klimatförändringar, påtvingad konfliktrelaterad migration och den allt tyngre hälsorisk som icke smittsamma sjukdomar utgör.

Färdplanen efterlyser en förändringsagenda där utvecklingsarbetet är fokuserat på barnen. Enligt rapportförfattarna kan bestående förbättring av barns och ungdomars hälsa uppnås om de globala hållbarhetsmålens synergier mobiliseras och barnhälsa inte enbart ses som en fråga för hälso- och sjukvården.

Syftet med mötet den 30 augusti är att sprida kunskap från rapporten och genom dialog tillföra konkreta förslag inför kommande policybeslut och implementering inom området global barnhälsa.

Läs rapporten här: https://sightnu.files.wordpress.com/2019/06/roadmaponglobalchildhealth.pdf

 

Evenemangstyp: Seminarium

Peter Friberg, Director SIGHT

Helena Frielingsdorf, Ordf SLS Kommitté för Global Hälsa

Anders Nordström, Ambassadör för Global Hälsa

Kontaktperson
Anneli Ivarsson
Läs om Anneli Ivarsson