"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anneli Ivarsson

Professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap. Läkare med specialistutbildning i barn- och ungdomsmedicin och en doktorsexamen i pediatrik.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå

Professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap. Läkare med specialistutbildning inom barn- och ungdomsmedicin och en doktorsexamen i pediatrik. Konsult vid Folkhälsoenheten inom Ledningsstaben för Region Västerbotten. Leder arbetet med utveckling av en strimma med undervisning i samhällsmedicin inom det nya 6-åriga läkarprogrammet. Nationellt och internationellt välkänd för årtionden av forskning inom celiaki (glutenintolerans). Vetenskaplig ledare för Salutsatsningen, en hälsofrämjande intervention för blivande föräldrar samt barn- och ungdomar i Västerbotten.

BMC Public Health, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Lwin, Min Wai; Timby, Erika; Ivarsson, Anneli; et al.
Cost Effectiveness and Resource Allocation, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 21, (1)
Sampaio, Filipa; Häggström, Jenny; Ssegonja, Richard; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2023, Vol. 16, (1)
Vaezghasemi, Masoud; Pulkki-Brännström, Anni-Maria; Lindkvist, Marie; et al.
SSM - Population Health, Elsevier 2023, Vol. 21
Vaezghasemi, Masoud; Vogt, Thomas; Lindkvist, Marie; et al.
BMC Pediatrics, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 22, (1)
Johansson, Katarina; Norström, Fredrik; Green, Peter H R; et al.
Archives of Disease in Childhood, BMJ Publishing Group Ltd 2022, Vol. 107, (6) : 596-600
Sandström, Olof; Norström, Fredrik; Carlsson, Annelie; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2022, Vol. 15, (1)
Takeuchi, Hajime; Lee, Sung-Hee; Ivarsson, Anneli
Frontiers in Pediatrics , Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 10
Vaezghasemi, Masoud; Eurenius, Eva; Ivarsson, Anneli; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 9
Eurenius, Eva; Mohamed, Amal Farah; Lindkvist, Marie; et al.
Health and Quality of Life Outcomes, BioMed Central 2021, Vol. 19, (1)
Lindvall, Kristina; Vaezghasemi, Masoud; Feldman, Inna; et al.
Socialmedicinsk Tidskrift, Stiftelsen socialmedicinsk tidskrift 2021, Vol. 98, (2) : 232-243
Nordenstedt, Helena; Holmer, Hampus; Agardh, Anette; et al.
BMC Gastroenterology, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Norström, Fredrik; Myléus, Anna; Nordyke, Katrina; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2021, Vol. 110, (4) : 1346-1352
Norström, Fredrik; Namatovu, Fredinah; Carlsson, Annelie; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2021, Vol. 35, (2) : 476-484
Westerlund, Anna; Ivarsson, Anneli; Richter Sundberg, Linda
Population Studies, Routledge 2020, Vol. 74, (3) : 363-378
Barclay, Kieron; Baranowska-Rataj, Anna; Kolk, Martin; et al.
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2020, Vol. 30, (Supplement_5)
Ivarsson, Anneli
International Journal of Dental Hygiene, John Wiley & Sons 2020, Vol. 18, (4) : 384-395
Lindvall, Kristina; Koistinen, Susanne; Ivarsson, Anneli; et al.
Journal of Epidemiology and Community Health, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 74 : 605-611
Pulkki-Brännström, Anni-Maria; Lindkvist, Marie; Eurenius, Eva; et al.
Global Social Security Review, Korea Institute for Health and Social Affairs 2020, Vol. 14 : 1-15
Takeuchi, Hajime; Sato, Youichi; Yamaguchi, Eri; et al.
BMC Pediatrics, Springer Nature 2020, Vol. 20, (1)
Vaezghasemi, Masoud; Eurenius, Eva; Ivarsson, Anneli; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2019, Vol. 19
Baroudi, Mazen; Petersen, Solveig; Namatovu, Fredinah; et al.
Aberdeen: Training and Research Support Centre (TARSC) 2019
D’Ambruoso, Lucia; Abbott, Pamela; Ivarsson, Anneli
Health and Place, Elsevier 2019, Vol. 60
Eriksson, Malin; Lindgren, Urban; Ivarsson, Anneli; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2019, Vol. 108, (6) : 1087-1095
Eurenius, Eva; Richter Sundberg, Linda; Vaezghasemi, Masoud; et al.
Rapport från Folkhälsomyndigheten
Ivarsson, Anneli; Eurenius, Eva; Lindkvist, Marie; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2019, Vol. 108, (6) : 1140-1143
Myléus, Anna; Stenhammar, Lars; Högberg, Lotta; et al.
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2019, Vol. 29, (Suppl 4) : 103-103
Pulkki-Brännström, Anni-Maria; Lindkvist, Marie; Eurenius, Eva; et al.
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2019, Vol. 29, (Suppl 4) : 367-368
Vaezghasemi, Masoud; Eurenius, Eva; Richter Sundberg, Linda; et al.
Dagens samhälle, (31) : 26-26
Lindholm, Lars; Ivarsson, Anneli; Löfgren, Curt; et al.
International Journal for Equity in Health, Vol. 17
Mosquera, Paola A.; San Sebastian, Miguel; Ivarsson, Anneli; et al.
Archives of Disease in Childhood, BMJ Publishing Group Ltd 2018, Vol. 103, (2) : 143-148
Namatovu, Fredinah; Strandh, Mattias; Ivarsson, Anneli; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Vol. 67, (1) : 64-68
Norström, Fredrik; van der Pals, Maria; Myléus, Anna; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 45, (5) : 511-519
Chaparro, M Pia; de Luna, Xavier; Häggström, Jenny; et al.
Global Health Action, Abingdon: Taylor & Francis 2017, Vol. 10, (1)
Dalmar, Abdirisak Ahmed; Hussein, Abdullahi Sheik; Walhad, Said Ahmed; et al.
European Journal of Public Health, OXFORD UNIV PRESS 2017, Vol. 27, (Suppl_3) : 41-41
Eriksson, Malin; Lindgren, Urban; Ivarsson, Anneli; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2017, Vol. 7, (9)
Häggström, Jenny; Sampaio, Filipa; Eurenius, Eva; et al.
International Journal of Celiac Disease, Science and Education Publishing 2017, Vol. 5, (3) : 115-124
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.
European Journal of Public Health, Vol. 27, (2) : 223-233
Mosquera, Paola A; San Sebastian, Miguel; Ivarsson, Anneli; et al.
European Journal of Public Health, OXFORD UNIV PRESS 2017, Vol. 27, (Suppl_3) : 173-174
Vaezghasemi, Masoud; Sundberg, Linda; Ivarsson, Anneli; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 31, (1) : 128-138
Westerlund, Anna; Garvare, Rickard; Nyström, Monica E; et al.
Demographic Research, Max Planck Institute for Demographic Research: 2016, Vol. 35 : 1259-1302
Baranowska-Rataj, Anna; De Luna, Xavier; Ivarsson, Anneli
Culture, Health and Sexuality, Vol. 18, (9) : 1010-1024
Edin, Kerstin; Nilsson, Bo; Ivarsson, Anneli; et al.
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2016, Vol. 26, (Suppl 1)253
Feldman, I.; Eurenius, Eva; Haggstrom, J.; et al.
International Journal of Celiac Disease, Vol. 4, (4) : 138-145
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2016, Vol. 45, (4) : 1075-1075g
Lindgren, Urban; Nilsson, Karina; de Luna, Xavier; et al.
Sexual & Reproductive HealthCare, Vol. 9 : 14-20
Lindqvist, Maria; Lindkvist, Marie; Eurenius, Eva; et al.
Social Science and Medicine, Elsevier 2016, Vol. 149 : 135-144
Mosquera, Paola A; San Sebastian, Miguel; Waenerlund, Anna-Karin; et al.