"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lunchföreläsning: Ett år med Klimatpolitiska rådet

fre
15
feb
Tid Fredag 15 februari, 2019 kl. 12:15 - 12:45
Plats Hörsal B, Samhällsvetarhuset

Professor Katarina Eckerberg, statsvetenskap, berättar om Klimatpolitiska ramverket och arbetet i Klimatpolitiska rådet. Klimatpolitiska rådet är ett oberoende vetenskapligt råd som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll utsläpp år 2045.

Katarina Eckerberg är professor i statsvetenskap, särskilt offentlig förvaltning, och forskar om miljö- och naturresurspolitik på global, nationell och lokal nivå. Katarina är även ledamot i Klimatpolitiska rådet, Regeringen, från 1 januari 2018.

Katarina Eckerberg håller i den andra föreläsningen i föreläsningsserie om klimathotet i samarbete med Klimatstudenterna Umeå och Umeå Universitet. Fyra lunchföreläsningar resulterar i ett tvärvetenskapligt panelsamtal den 26 februari där klimathotet diskuteras utifrån de medverkande forskarnas perspektiv och expertis. Panelsamtalet kommer att fokuseras kring faktiska lösningar, på samhällsnivå och individnivå. Umeå universitets roll kommer även att presenteras och diskuteras. Syftet är att vi ska få ett tvärvetenskapligt perspektiv på klimatfrågan då alla delar i samhället behövs för att hitta en lösning. Detta är inte endast en fråga för politiker och miljöintresserade utan alla människor i alla delar av samhället påverkas. Därför kommer publiken ges möjlighet att ställa frågor till panelen och vara med i diskussionen. Läs mer om Panelsamtal: Fyra forskare om klimathotet.

Kontakt: umea@klimatstudenterna.se

Arrangör: Umeå universitet
Evenemangstyp: Föreläsning
Personalbild Katarina Eckerberg
Talare
Katarina Eckerberg
Professor emerita
Läs om Katarina Eckerberg
Kontaktperson
Katarina Eckerberg
Läs om Katarina Eckerberg