Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Katarina Eckerberg

Katarina Eckerberg

Katarina Eckerberg är professor i statsvetenskap, särskilt offentlig förvaltning, och forskar om miljö-, klimat- och naturresurspolitik på global, nationell och lokal nivå.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 56 37 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Pågående forskning handlar om europeisk skogspolitik, samverkan i skogsbrukets vattenförvaltning, frivilligt skogsskydd och utvärdering av innovationsstöd inom gröna näringar. Nyligen avslutat är fjällsamverkan, utvärdering av lokala naturvårdssatsningen och av Bottenvikens vattenråd, samt restaurering av ekosystem i teori och praktik. Hennes publikationer finns även på ResearchGate. Hon handleder för närvarande en doktorand. CV finns att hämta här. Hennes pågående vetenskapliga och samhälleliga uppdrag är:

  • Ledamot i Klimatpolitiska rådet, Regeringen, från 1 januari 2018.
  • Styrelsemedlem i forskningssenter vid Oslo Metropolitan University (OsloMET) 2019-.
  • Ledamot i Utrikespolitiska samfundet, invald 2015.
  • Ledamot i vetenskapligt råd för Sustainable Places, Cardiff University, 2011-.
  • Ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA), invald 2005.
  • Medlem i Vattendelegationen, Bottenvikens vattendistrikt 2005-2021.
  • Ledamot i redaktionskommittéerna för tidskrifterna Forest Policy and Economics, Elsevier och Local Environment, Taylor & Francis Group.
2020
Årsrapport, 3
Bonde, Ingrid; Kuylenstierna, Johan; Bäckstrand, Karin; et al.
2019
Dagens Nyheter
Adman, Per; Bergquist, Ann-Kristin; Bonnedahl, Karl Johan; et al.
2019
Aftonbladet
Adman, Per; Eckerberg, Katarina; Öhlander, Magnus
2019
Klimatpolitiska rådet årsrapporter, 2
Bonde, Ingrid; Kuylenstierna, Johan; Bäckstrand, Karin; et al.
2019
Klimatpolitiska rådet, Formas
Bonde, Ingrid; Kuylenstierna, Johan; Bäckstrand, Karin; et al.
2019
Ambio
Mahler Hasselquist, Eliza; Mancheva, Irina; Eckerberg, Katarina; et al.
2018
Klimatpolitiska rådets rapportserie, 1
Bonde, Ingrid; Kuylenstierna, Johan; Bäckstrand, Karin; et al.
2018
Lysaker: Research Council of Norway 2018
Eckerberg, Katarina; Hosli, Madeleine; Aalberts, Tanja; et al.
2018
Lysaker: Research Council of Norway 2018
Eckerberg, Katarina; Mertz, Ole; Liljeblom, Eva; et al.
2018
Sustainability, MDPI 2018, Vol. 10, (11)
Thellbro, Camilla; Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
2018
Scandinavian Journal of Public Administration, Vol. 22, (4) : 21-44
Zachrisson, Anna; Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
2017
Proceedings of the XXVII Congress. Uneven processes of Rural Change: On Diversity, Knowledge and Justice, Krakow: 2017 : 186-188
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese
2017
Naturvårdsverket Rapport, 6748
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda; et al.
2017
Forest Policy and Economics, Elsevier 2017, Vol. 80 : 133-140
Eckerberg, Katarina; Buizer, Marleen
2016
Restoration Ecology, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 24, (3) : 284-290
Baker, Susan; Eckerberg, Katarina
2016
Svensk politik och EU: hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU, Stockholm: Santérus Förlag 2016 : 79-100
Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
2016
Land use policy, Elsevier 2016, Vol. 52 : 439-453
Borgström, Sara; Zachrisson, Anna; Eckerberg, Katarina
2016
Environmental Politics, Vol. 25, (4) : 761-763
Eckerberg, Katarina; Larsson, Magnus; Miljand, Matilda
2016
Environment and Planning. C, Government and Policy, Sage Publications 2016, Vol. 34, (3) : 478-495
Persson, Åsa; Eckerberg, Katarina; Nilsson, Måns
2015
Forest Futures: Rethinking Global Trends – Implications for boreal regions, Springer 2015 : 83-97
Eckerberg, Katarina
2015
Mountain Research and Development Journal, Vol. 35, (3) : 289-298
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Zachrisson, Anna
2015
Evaluering, Divisjon for vitenskap
Eckerberg, Katarina; Munthe, John; Westholm, Erik; et al.
2015
Forskningspolitikk, Oslo: Norsk Institutt for Studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning 2015, (2) : 20-21
Eckerberg, Katarina; Solberg, Espen
2015
50 år med Statsvetenskap i Umeå, Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 2015 : 53-83
Lidström, Anders; Eckerberg, Katarina; Wimelius, Malin E.; et al.
2014
Stockholm: DN Debatt 2014
Anshelm, Jonas; Danielsson, Marianne; Eckerberg, Katarina; et al.
2014
State and Environment: The Comparative Study of Environmental Governance, Cambridge MA /London: MIT Press 2014 : 179-202
Baker, Susan; Eckerberg, Katarina
2014
Environmental Politics, London: Taylor & Francis Group 2014, Vol. 23, (3) : 509-524
Baker, Susan; Eckerberg, Katarina; Zachrisson, Anna
2014
Norsk Geografisk Tidsskrift, Routledge 2014, Vol. 68, (1) : 59-60
Benediktsson, Karl; Eckerberg, Katarina; Lein, Haakon
2014
International forestry review, Vol. 16, (5) : 53-
Eckerberg, Katarina; Buizer, Marleen
2014
Restoration Ecology, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 22, (1) : 1-4
Jørgensen, Dolly; Nilsson, Christer; Hof, Anouschka R.; et al.
2014
Studying public policy: an international approach, Bristol/Chicago: Policy Press 2014 : 149-166
Zachrisson, Anna; Eckerberg, Katarina
2013
Ecology and Society, Vol. 18, (2)
Baker, Susan; Eckerberg, Katarina
2013
Forest Policy and Economics, Vol. 33 : 3-7
Eckerberg, Katarina; Sandström, Camilla
2013
Forest Policy and Economics, Elsevier 2013, Vol. 33 : 123-127
Sandström, Camilla; Eckerberg, Katarina; Raitio, Kaisa
2013
Forest Policy and Economics, Elsevier 2013, Vol. 33 : 112-119
Söderberg, Charlotta; Eckerberg, Katarina
2012
Peri-urbanfutures: Scenarios and models for land use change in Europe, Heidelberg: Springer Verlag 2012 : 330-356
Aalbers, C; Eckerberg, Katarina
2012
Wales' Central Organising Principle: Legislating for Sustainable Development, IWA -Institute of Welsh Affairs 2012 : 62-69
Baker, Susan; Eckerberg, Katarina
2012
Democracy, governance and sustainable development: Moving beyond the impasse, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2012 : 55-74
Eckerberg, Katarina
2012
Stockholm: 2012
Eckerberg, Katarina; Friman, Eva; Gren, Ing-Mari; et al.
2012
Länsstyrelsens rapportserie, 6/2012
Eckerberg, Katarina; Zachrisson, Anna; Mårald, Gunilla
2012
Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, Taylor & Francis 2012, Vol. 17, (6-7) : 751-767
Nilsson, Annika E; Gerger Swartling, Åsa; Eckerberg, Katarina
2012
Division for Energy, Resources and the Environment
Rosswall, T; Colley, M; Dickson, B; et al.
2011
Naturvårdsverket Rapport, 6392
Nordenstam, Annika; Eckerberg, Katarina
2010
Global Environmental Change, Guildford, Surrey: Butterworth-Heinemann, publ. in cooperation with the United Nations 2010, Vol. 20, (3) : 363-368
Duit, Andreas; Galaz, Victor; Eckerberg, Katarina; et al.

Forskargrupper

Forskningsprojekt

30 november 2016 till 31 december 2021
1 maj 2015 till 31 december 2019
22 augusti 2014 till 31 december 2015