"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Katarina Eckerberg

Katarina Eckerberg är professor emerita i statsvetenskap, särskilt offentlig förvaltning, och har forskat om miljö-, klimat- och naturresurspolitik på global, nationell och lokal nivå.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emerita till Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 56 37 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Katarina Eckerbergs forskning under mer än 40 år har omfattat genomförandet av hållbar utveckling i flernivåperspektiv. Nyligen har hon utvärderat Jordbruksverkets innovationsstöd inom gröna näringar. Hennes forskning under senare år har handlat om europeisk skogspolitik, samverkan i skogsbrukets vattenförvaltning, frivilligt skogsskydd, fjällsamverkan, utvärdering av lokala naturvårdssatsningen och av Bottenvikens vattenråd, samt restaurering av ekosystem i teori och praktik. Hon finns på Google scholar och publikationerna även på ResearchGateCV finns att hämta här. Hennes pågående och nyligen avslutade vetenskapliga och samhälleliga uppdrag är:

 • Ordförande för utvärdering av Fagsystem for økologisk tilstand i Norge 2024
 • Medlem i extern utvärderingsgrupp för Skogforsk jan-mars 2024
 • Ledamot i universitetsstyrelsen för KTH maj 2023-sep 2024
 • Ledamot i vetenskapliga rådet för Tillväxtanalys okt 2023--
 • Styrelsemedlem i Mistra Sustainable Consumption, KTH, 2020-2025
 • Ledamot i Advisory Board för forskningsprogrammet INCLUDE, Oslo universitet, 2020-2027
 • Ledamot i Klimatpolitiska rådet, Regeringen, jan 2018-juni 2021
  Ledamot i Vattendelegationen, Bottenvikens vattendistrikt 2005-2022
 • Ledamot i Utrikespolitiska samfundet, invald 2015
 • Ledamot i vetenskapligt råd för Sustainable Places, Cardiff University, 2011-2021
 • Ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA), invald 2005
 • Ledamot i redaktionskommittéerna för tidskrifterna Forest Policy and Economics, Elsevier och Local Environment, Taylor & Francis Group
Asikainen, Antti; Björklund Salander, Elisabet; Eckerberg, Katarina
Aftonbladet, Stockholm: 2024, (2024-03-04)
Eggers, Jessika; Holmgren, Sara; Lundström, Johanna; et al.
Environmental Innovation and Societal Transitions, Elsevier 2023, Vol. 48
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda
Ås: Norwegian University of Life Sciences 2023
Eckerberg, Katarina; Støa, Eli; Vasstrøm, Mikaela; et al.
Skogens värden: forskare reflekterar, Sundsvall: Mittuniversitetet 2022 : 174-175
Eckerberg, Katarina
Handbook on the governance of sustainable development, Edward Elgar Publishing 2022 : 175-189
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese
Evaluation, Sage Publications 2022, Vol. 28, (2) : 210-230
Miljand, Matilda; Eckerberg, Katarina
Utvärderingsrapport, 2021:6
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda
Klimatpolitiska rådets rapporter, 4
Kuylenstierna, Johan; Hermansson, Cecilia; Bäckstrand, Karin; et al.
Report of the Swedish Climate Policy Council, 4
Kuylenstierna, Johan; Hermansson, Cecilia; Bäckstrand, Karin; et al.
Forest Policy and Economics, Elsevier 2021, Vol. 128
Miljand, Matilda; Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina; et al.
Ambio, Springer Nature 2021, Vol. 50 : 2153-2167
Sotirov, Metodi; Winkel, Georg; Eckerberg, Katarina
Årsrapport, 3
Bonde, Ingrid; Kuylenstierna, Johan; Bäckstrand, Karin; et al.
Report of the Swedish Climate Policy Council, 3
Bonde, Ingrid; Kuylenstierna, Johan; Bäckstrand, Karin; et al.
Dagens Nyheter
Bonde, Ingrid; Kuylenstierna, Johan; Bäckstrand, Karin; et al.
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift, Stockholm: 2020, (4) : 37-41
Eckerberg, Katarina
Sweden and the European Union: an assessment of the influence of EU-membership on eleven policy areas in Sweden, Stockholm: Santérus Förlag 2020 : 83-108
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese
Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, Routledge 2020, Vol. 25, (6) : 433-446
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda; et al.
The future of the North - sustainability in Nordic countries: analysis and critical comparison, Marburg: Metropolis Verlag für Ökonomie, Gesellscahft und Politik GmbH 2020 : 167-216
Jansson, Johan; Eckerberg, Katarina; Nilsson, Jonas; et al.
Ambio, Springer 2020, Vol. 49, (7) : 1341-1351
Mahler Hasselquist, Eliza; Mancheva, Irina; Eckerberg, Katarina; et al.
From Science to Policy, 10
Wolfslehner, Bernhard; Pülzl, Helga; Kleinschmit, Daniela; et al.
Dagens Nyheter
Adman, Per; Bergquist, Ann-Kristin; Bonnedahl, Karl Johan; et al.
Aftonbladet
Adman, Per; Eckerberg, Katarina; Öhlander, Magnus
Klimatpolitiska rådet årsrapporter, 2
Bonde, Ingrid; Kuylenstierna, Johan; Bäckstrand, Karin; et al.
Klimatpolitiska rådet, Formas
Bonde, Ingrid; Kuylenstierna, Johan; Bäckstrand, Karin; et al.
Klimatpolitiska rådets rapportserie, 1
Bonde, Ingrid; Kuylenstierna, Johan; Bäckstrand, Karin; et al.
Lysaker: Research Council of Norway 2018
Eckerberg, Katarina; Hosli, Madeleine; Aalberts, Tanja; et al.
Lysaker: Research Council of Norway 2018
Eckerberg, Katarina; Mertz, Ole; Liljeblom, Eva; et al.
Sustainability, MDPI 2018, Vol. 10, (11)
Thellbro, Camilla; Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
Scandinavian Journal of Public Administration, Vol. 22, (4) : 21-44
Zachrisson, Anna; Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
Proceedings of the XXVII Congress. Uneven processes of Rural Change: On Diversity, Knowledge and Justice, Krakow: 2017 : 186-188
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese
Naturvårdsverket Rapport, 6748
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda; et al.
Forest Policy and Economics, Elsevier 2017, Vol. 80 : 133-140
Eckerberg, Katarina; Buizer, Marleen
Restoration Ecology, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 24, (3) : 284-290
Baker, Susan; Eckerberg, Katarina
Svensk politik och EU: hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU, Stockholm: Santérus Förlag 2016 : 79-100
Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
Land use policy, Elsevier 2016, Vol. 52 : 439-453
Borgström, Sara; Zachrisson, Anna; Eckerberg, Katarina
Environmental Politics, Vol. 25, (4) : 761-763
Eckerberg, Katarina; Larsson, Magnus; Miljand, Matilda
Environment and Planning. C, Government and Policy, Sage Publications 2016, Vol. 34, (3) : 478-495
Persson, Åsa; Eckerberg, Katarina; Nilsson, Måns
Forest Futures: Rethinking Global Trends – Implications for boreal regions, Springer 2015 : 83-97
Eckerberg, Katarina
Mountain Research and Development Journal, Vol. 35, (3) : 289-298
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Zachrisson, Anna
Evaluering, Divisjon for vitenskap
Eckerberg, Katarina; Munthe, John; Westholm, Erik; et al.
Forskningspolitikk, Oslo: Norsk Institutt for Studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning 2015, (2) : 20-21
Eckerberg, Katarina; Solberg, Espen
50 år med Statsvetenskap i Umeå, Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 2015 : 53-83
Lidström, Anders; Eckerberg, Katarina; Wimelius, Malin E.; et al.
Stockholm: DN Debatt 2014
Anshelm, Jonas; Danielsson, Marianne; Eckerberg, Katarina; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

30 november 2016 till 31 december 2021
1 maj 2015 till 31 december 2019
22 augusti 2014 till 31 december 2015