Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Katarina Eckerberg

Katarina Eckerberg

Katarina Eckerberg är professor i statsvetenskap, särskilt offentlig förvaltning, och forskar om miljö-, klimat- och naturresurspolitik på global, nationell och lokal nivå.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 56 37 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Katarina Eckerberg utvärderar för närvarande Jordbruksverkets innovationsstöd inom gröna näringar. Hon har forskat om en rad olika frågor under senare år, såsom europeisk skogspolitik, samverkan i skogsbrukets vattenförvaltning, frivilligt skogsskydd, fjällsamverkan, utvärdering av lokala naturvårdssatsningen och av Bottenvikens vattenråd, samt restaurering av ekosystem i teori och praktik. Hon finns på Google scholar och publikationerna även på ResearchGateCV finns att hämta här. Hennes pågående vetenskapliga och samhälleliga uppdrag är:

  • Ledamot i Klimatpolitiska rådet, Regeringen, jan 2018-juni 2021.
  • Styrelsemedlem i SVA forskningssenter vid Oslo Metropolitan University (OsloMET) 2019-.
  • Styrelsemedlem i Mistra Sustainable Consumption, KTH, 2020-.
  • Ledamot i Advisory Board för forskningsprogrammet INCLUDE, Oslo universitet, 2020-.
  • Ledamot i Utrikespolitiska samfundet, invald 2015.
  • Ledamot i vetenskapligt råd för Sustainable Places, Cardiff University, 2011-.
  • Ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA), invald 2005.
  • Medlem i Vattendelegationen, Bottenvikens vattendistrikt 2005-2021.
  • Ledamot i redaktionskommittéerna för tidskrifterna Forest Policy and Economics, Elsevier och Local Environment, Taylor & Francis Group.
2020
Årsrapport, 3
Bonde, Ingrid; Kuylenstierna, Johan; Bäckstrand, Karin; et al.
2020
Report of the Swedish Climate Policy Council, 3
Bonde, Ingrid; Kuylenstierna, Johan; Bäckstrand, Karin; et al.
2020
Dagens Nyheter
Bonde, Ingrid; Kuylenstierna, Johan; Bäckstrand, Karin; et al.
2020
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift, Stockholm: 2020, (4) : 37-41
Eckerberg, Katarina
2020
Sweden and the European Union: an assessment of the influence of EU-membership on eleven policy areas in Sweden, Stockholm: Santérus Förlag 2020 : 83-108
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese
2020
Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, Routledge 2020, Vol. 25, (6) : 433-446
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda; et al.
2020
The future of the North - sustainability in Nordic countries: analysis and critical comparison, Marburg: Metropolis Verlag für Ökonomie, Gesellscahft und Politik GmbH 2020 : 167-216
Jansson, Johan; Eckerberg, Katarina; Nilsson, Jonas; et al.
2020
Ambio, Springer 2020, Vol. 49, (7) : 1341-1351
Mahler Hasselquist, Eliza; Mancheva, Irina; Eckerberg, Katarina; et al.
2020
From Science to Policy, 10
Wolfslehner, Bernhard; Pülzl, Helga; Kleinschmit, Daniela; et al.
2019
Dagens Nyheter
Adman, Per; Bergquist, Ann-Kristin; Bonnedahl, Karl Johan; et al.
2019
Aftonbladet
Adman, Per; Eckerberg, Katarina; Öhlander, Magnus
2019
Klimatpolitiska rådet årsrapporter, 2
Bonde, Ingrid; Kuylenstierna, Johan; Bäckstrand, Karin; et al.
2019
Klimatpolitiska rådet, Formas
Bonde, Ingrid; Kuylenstierna, Johan; Bäckstrand, Karin; et al.
2018
Klimatpolitiska rådets rapportserie, 1
Bonde, Ingrid; Kuylenstierna, Johan; Bäckstrand, Karin; et al.
2018
Lysaker: Research Council of Norway 2018
Eckerberg, Katarina; Hosli, Madeleine; Aalberts, Tanja; et al.
2018
Lysaker: Research Council of Norway 2018
Eckerberg, Katarina; Mertz, Ole; Liljeblom, Eva; et al.
2018
Sustainability, MDPI 2018, Vol. 10, (11)
Thellbro, Camilla; Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
2018
Scandinavian Journal of Public Administration, Vol. 22, (4) : 21-44
Zachrisson, Anna; Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
2017
Proceedings of the XXVII Congress. Uneven processes of Rural Change: On Diversity, Knowledge and Justice, Krakow: 2017 : 186-188
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese
2017
Naturvårdsverket Rapport, 6748
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda; et al.
2017
Forest Policy and Economics, Elsevier 2017, Vol. 80 : 133-140
Eckerberg, Katarina; Buizer, Marleen
2016
Restoration Ecology, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 24, (3) : 284-290
Baker, Susan; Eckerberg, Katarina
2016
Svensk politik och EU: hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU, Stockholm: Santérus Förlag 2016 : 79-100
Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
2016
Land use policy, Elsevier 2016, Vol. 52 : 439-453
Borgström, Sara; Zachrisson, Anna; Eckerberg, Katarina
2016
Environmental Politics, Vol. 25, (4) : 761-763
Eckerberg, Katarina; Larsson, Magnus; Miljand, Matilda
2016
Environment and Planning. C, Government and Policy, Sage Publications 2016, Vol. 34, (3) : 478-495
Persson, Åsa; Eckerberg, Katarina; Nilsson, Måns
2015
Forest Futures: Rethinking Global Trends – Implications for boreal regions, Springer 2015 : 83-97
Eckerberg, Katarina
2015
Mountain Research and Development Journal, Vol. 35, (3) : 289-298
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Zachrisson, Anna
2015
Evaluering, Divisjon for vitenskap
Eckerberg, Katarina; Munthe, John; Westholm, Erik; et al.
2015
Forskningspolitikk, Oslo: Norsk Institutt for Studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning 2015, (2) : 20-21
Eckerberg, Katarina; Solberg, Espen
2015
50 år med Statsvetenskap i Umeå, Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 2015 : 53-83
Lidström, Anders; Eckerberg, Katarina; Wimelius, Malin E.; et al.
2014
Stockholm: DN Debatt 2014
Anshelm, Jonas; Danielsson, Marianne; Eckerberg, Katarina; et al.
2014
State and Environment: The Comparative Study of Environmental Governance, Cambridge MA /London: MIT Press 2014 : 179-202
Baker, Susan; Eckerberg, Katarina
2014
Environmental Politics, London: Taylor & Francis Group 2014, Vol. 23, (3) : 509-524
Baker, Susan; Eckerberg, Katarina; Zachrisson, Anna
2014
Norsk Geografisk Tidsskrift, Routledge 2014, Vol. 68, (1) : 59-60
Benediktsson, Karl; Eckerberg, Katarina; Lein, Haakon
2014
International forestry review, Vol. 16, (5) : 53-
Eckerberg, Katarina; Buizer, Marleen
2014
Restoration Ecology, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 22, (1) : 1-4
Jørgensen, Dolly; Nilsson, Christer; Hof, Anouschka R.; et al.
2014
Studying public policy: an international approach, Bristol/Chicago: Policy Press 2014 : 149-166
Zachrisson, Anna; Eckerberg, Katarina
2013
Ecology and Society, Vol. 18, (2)
Baker, Susan; Eckerberg, Katarina
2013
Forest Policy and Economics, Vol. 33 : 3-7
Eckerberg, Katarina; Sandström, Camilla
2013
Forest Policy and Economics, Elsevier 2013, Vol. 33 : 123-127
Sandström, Camilla; Eckerberg, Katarina; Raitio, Kaisa
2013
Forest Policy and Economics, Elsevier 2013, Vol. 33 : 112-119
Söderberg, Charlotta; Eckerberg, Katarina
2012
Peri-urbanfutures: Scenarios and models for land use change in Europe, Heidelberg: Springer Verlag 2012 : 330-356
Aalbers, C; Eckerberg, Katarina
2012
Wales' Central Organising Principle: Legislating for Sustainable Development, IWA -Institute of Welsh Affairs 2012 : 62-69
Baker, Susan; Eckerberg, Katarina
2012
Democracy, governance and sustainable development: Moving beyond the impasse, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2012 : 55-74
Eckerberg, Katarina

Forskargrupper

Forskningsprojekt

30 november 2016 till 31 december 2021
1 maj 2015 till 31 december 2019
22 augusti 2014 till 31 december 2015