"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mötesplats Humaniora, tema: utbildning

tis
28
feb
Tid Tisdag 28 februari, 2023 kl. 12:30 - 15:00
Plats Humlab

Är du utbildningsrepresentant och vill hitta nya samarbetsaktörer för till exempel examensjobb, praktikplatser, mentorskap eller samarrangemang? Eller är du forskare som vill bidra med din kompetens till en organisation och få veta mer om vilket material och data som externa aktörer kan erbjuda?

Är du representant för ett företag, offentlig förvaltning eller annan organisation som är nyfiken på att samarbeta med Umeå universitet?

Välkommen till Mötesplats Humaniora!

Den 28 februari och 1 mars anordnar vi två halvdagar för utbildningsrepresentanter (lärare, studierektorer, ämnesföreträdare, programansvariga m.fl.) och forskare vid Humanistisk fakultet, och representanter från externa aktörer i regionen.

Dagarna är indelade i temana Utbildning respektive Forskning. Vi kommer att presentera inspirerande exempel på genomförda samarbeten mellan forskare, utbildningar och externa aktörer. Du kan anmäla dig till antingen en eller båda dagarna.

Sista anmälningsdag är den 23 februari kl. 15:00.

Vill du som jobbar på Umeå universitet bjuda in representanter från företag och organisationer?

Använd inbjudan nedan:
Mötesplats Humaniora

Tema: Utbildning

12.30 Lunchmacka och mingel

13.00 Välkommen och kort introduktion

13.10 Studenters samverkan med omgivande samhälle: teori och praktik i högre utbildning

Karin Danielsson, universitetslektor och föreståndare för Humlab

Studenters samverkan med omgivande samhälle är ett förekommande inslag i högre utbildning, exempelvis genom examensarbeten eller praktikkurser. Utöver dessa exempel, hur kan samverkansinslag i högre utbildning genomföras, samtidigt som en vetenskaplig höjd uppnås? I denna presentation föreslår Karin Danielsson en modell för progression av samverkan inom kandidatprogram, med exempel på hur företag och organisationer kan samverka med studenter under pågående utbildning. 

13.30 Filosofi och samhällsanalys i praktiken

Kalle Grill, universitetslektor och docent i filosofi

Kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys innehåller nästan uteslutande teoretiska studier. I årskurs 2 och 3 erbjuds studenter att delta i ett projekt där de gruppvis löser uppgifter som formulerats av aktörer utanför universitetet, som kommuner och företag. Tillsammans med efterföljande karriärrådgivning ger detta studenterna en tydligare bild av vad deras studier ger för kompetens på arbetsmarknaden.

13.50 I slutänden är det mödan värt! Vad är berikande för både studenter, lärare och externa aktörer? 

Ann Cristin Winroth, universitetslektor och ämneskoordinator i etnologi

Exempel och reflektioner över samverkan i praktiken. Presentation av några former av samverkan mellan aktörer i kultursektorn och akademin, både tillfälliga och mer långvariga. Hur ser villkoren för en bra samverkan ut?

14.10-14.30 Frukt, dryck och mingel

14.30 Samarbete för skolutveckling 

Margita Rönngren, universitetsadjunkt, Institutionen för språkstudier

Erika Sturk, universitetsadjunkt, Institutionen för språkstudier 

Margita Rönngren och Erika Sturk presenterar hur de arbetar med samarbeten mellan lärarutbildningar i Umeå och Vasa och i samverkan med Umeå kommunen utvecklingsavdelning och skolor – allt i skolämnet svenska. De visar på en struktur för kontaktskapande mellan Umeå universitet och lärare i Umeå kommun som vill hitta mötesplatser för att arbeta med skolutveckling och forskning. De presenterar också hur ett samverkansuppdrag kan se ut för en adjunkt på lärarutbildningen.

14.50 Learning by doing – och skarpa projekt i riktiga nätverk 

Torkel Molin, universitetslektor i museologi, programföreståndare för Programmet för kulturentreprenörskap och för Branschutbildningen för muséer och kulturarv. 

Programmet för kulturentreprenörskap (KEP) har haft som grund sedan starten 2011 att arbeta med externa aktörer i riktiga projekt och gärna i samverkan. Det sker bland annat genom att studenterna gör praktik, uppmuntras till att ingå mentorskap, externa föreläsare, studieresor till kreativa miljöer i Europa och vi uppmuntrar studenterna att samverka då de arbetar med skarpa projekt. 

 

Arrangör: Humlab
Evenemangstyp: Övrigt
Anmäl dig här

Anmälan

Här kan du kan anmäla dig till evenemanget. Om du har allergier eller önskan om specialkost annat än vegetarisk, be oss kontakta dig via formuläret nedan.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Kontaktformuläret ska ej användas för känslig eller personlig information (känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter). Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).